Primary Navigation - link to other main sections from here

Skip Navigation

Presstjänst

Hotel Price Index

Hotel Price Index

Hotels.coms Hotel Price Index (HPI) är en regelbundet genomförd undersökning av hotellpriser i större städer runt om i världen. HPI baseras på bokningar som är gjorda på Hotels.com. HPI kartlägger de faktiska priser som betalats per rum av Hotels.coms kunder runt om i världen med ett genomsnitt baserat på antal sålda hotellrum på varje marknad där Hotels.com finns representerad.

2011

Hotel Price Index Översikt 2011
09.13.2011
Download (pdf, 5294 KB)

The Hotel Price Index - Översikt av världens hotellpriser: Jan-Jun 2011

Hotellpriser, tillsammans med mer traditionella trendbarometrar som aktiebörsen (och okonventionella uppstickare som kjollängder), ger en indikation på aktuella ekonomiska trender, och kanske något av en försmak av vad som komma skall. Vår granskning av den första hälften av 2011 berättar om politiska händelser, naturens påverkan, om svängningar i förtroendet för näringslivet och visar både var konsumenternas värderingar ligger idag, och var marknaden förväntar sig en återhämtning.

2010

Hotel Price Index Översikt 2009 – fokus fjärde kvartalet
09.11.2010
Download (pdf, 1705 KB)

Hotel Price Index - Översikt över globala hotellpriser: Första halvåret 2010

Världens hotellpriser stabiliserades under första halvåret 2010, men efter sju kvartal i rad med prisfall har vi fortfarande samma nivåer som för sex år sedan.

Genomsnittspriset för ett hotellrum steg med 2 % under andra kvartalet 2010, den första ökningen sedan slutet av 2007.


Hotel Price Index Översikt 2009 – fokus fjärde kvartalet
02.03.2010
Download (pdf, 1705 KB)

Hotel Price Index - Översikt över hotellpriser 2009

Hotels.coms Hotel Price Index (HPI®) är en är en regelbundet återkommande undersökning av hotellpriser på större resmål runt om i världen. HPI® baseras på bokningar som är gjorda på Hotels.com och de priser som visas är de faktiska priser som betalats av gästerna (inte de annonserade priserna) under 2009.

HPI® är nu inne på sitt sjunde år och anses vara den tongivande rapporten om hotellpriser som betalas runt om i världen. Den används alltmer som ett referensverktyg av media, analytiker, turistorganisationer och inom den akademiska världen.

2009

Hotel Price Index Översikt 2009 – fokus fjärde kvartalet
15.09.2009
Download (pdf, 1280 KB)

The Hotel Price Index - Översikt av hotellpriser januari till juni 2009

Enligt Hotels.coms Hotel Price Index har hotellpriser runt om i världen fallit med 17 % under de sex första månaderna 2009, jämfört med samma period 2008 – vilket är goda nyheter för alla resenärer.

Med undantag för Västindien har alla större regioner runt om i världen upplevt det största prisfallet sedan Hotels.com Hotel Price Index började i januari 2004.

I Europa, USA och Latinamerika föll hotellpriserna under våren/sommaren 2009 till nivåer långt under nivåerna 2004, enligt Hotels.com Hotel Price Index, vilket innebär att hotellrumspriserna låg på sin lägsta nivå på fem år.

Hotel Price Index Översikt 2008 – fokus fjärde kvartalet
23.03.2009
Download (pdf, 107 KB)

Hotel Price Index Översikt 2008 – fokus fjärde kvartalet

Det genomsnittliga priset för ett hotellrum runt om i världen minskade med 12 procent förra året, enligt den senaste Hotels.com Hotel Price Index.
Hotellrumspriserna var i december 2008 mer än en tiondel lägre än året innan och på nästan samma nivå som 2004, bara en procent över. Minskningen berodde på prisras på samtliga kontinenter.
Priserna i Nordamerika sjönk allra mest, med 12 procent under fjärde kvartalet 2008 jämfört med året innan. Priserna på hotellrum i Europa klarade sig lite bättre men föll med 10 procent under samma period. I Västindien och Latinamerika föll priserna med 7 procent medan de i Asien höll sig relativt stabila och föll med bara 2 procent.

2008

Hotel Price Index 2008 Hösten
09.12.2008
Download (pdf, 155 KB)

Hotel Price Index 2008 Hösten

Hotellpriser världen över har fallit sedan april 2008 sedan hotellägare har reagerat på den ekonomiska nedgången. Under Q3 2008 såg Hotels.com för första gången en nedgång i hotellpriser sommartid sedan Hotel Price Index startade 2004. De genomsnittliga priser som betalades av hotellgäster för hotell runt om i världen under perioden juli-september 2008 föll med 3 % globalt, jämfört med samma period 2007. Det här var ett resultat främst av nedgångar i Nordamerika, Latinamerika och Västindien. Priser i andra områden – Europa och Asien – var samma som förra året eller gick endast upp väldigt lite. Hotels.com har dock inte sett någon nedgång i antalet personbokningar. Hotellgäster har snarare bytt ned sig inom hotellkategoriernas mellannivå (tre och fyra stjärnor), tagit kortare vistelser eller stannat i sitt eget land för att minska kostnaderna.

Relaterade länkar

Hotel Price Index 2008
11.03.2008
Download (pdf, 99 KB)

Hotel Price Index 2008

Following price rises of 17% (the highest for any of the major European nations), Norway became the most expensive nation in the region for hotel rooms. With travellers paying €145 per night to stay in the country, prices were €17 per night higher than the European average. However, while the Norwegian price rises were not matched by near-neighbours Sweden, Denmark and Finland, the region as a whole did experience an upward trend in prices. Danish hotels were up 8% to €143 per night and Swedish prices rise 7% to €131.

Relaterade länkar

Dela med dig

Javascript must be enabled the social bookmarklet links to work correctly.

Partner
Expedia Hotels(fr) Hotels(dk) Hotels(de) Hotels(fi) Hotels(ie) Hotels(se) Hotels(es) Hotels(uk) Hotels(no) Hotels(nl) Hotels(us) Hotels(it)

© 2002-2008 Hotels.com L.P. Alla rättigheter förbehållna.
Hotels.com, logotypen hotels.com och bellman är varumärken och/eller tjänstemärken som tillhör Hotels.com L.P., ett dotterbolag till Hotels.com.