Du kan bara använda den här kupongen på boenden som både godkänner kuponger (här hittar du en lista över icke-deltagande boenden, ytterligare boenden som exkluderas anges nedan) och har märkts med “Samla stämplar + få 5 % rabatt” på webbsidan för Hotels.com® och i appen.

Du kan använda den här kupongen för att få 5 % rabatt på priset för det första rummet du bokar och en stämpel med Hotels.com® Rewards för varje natt du bor på ett deltagande boende, när du bor minst en natt. Glöm inte att du får en bonusnatt när du har samlat tio stämplar. Du måste betala för vistelsen vid bokningstillfället.

Rabatten tillämpas bara på det första rummet i bokningen. Du måste betala fullt pris för övriga rum i bokningen. Rabatten gäller inte skatter, avgifter eller övriga kostnader.

Bonusnatten kan inte lösas in för bokningar som betalas på boendet. Vi lägger vanligtvis till samlade stämplar på ditt konto inom 72 timmar efter din vistelse, men ibland kan det ta upp till fyra veckor innan bokningar av ett andra rum och extra stämplar syns på ditt konto. Här hittar du fullständiga regler och villkor för Hotels.com® Rewards.

  1. För att använda kupongen och samla stämplar måste du vara medlem i Hotels.com® Rewards, minst 18 år gammal och inloggad på ditt konto.
  2. Du måste utföra en ny bokning mellan 00.01 GMT 2021-06-22 och 23.59 GMT 2021-06-28 på den svenska versionen av Hotels.com® för incheckningsdatum mellan 2021-06-22 och 2022-01-31.

Skatter och avgifter för bonusnatten ingår inte, och kampanjstämplarnas värde kommer inte att påverka snittpriset per natt när värdet av bonusnatten beräknas. Du måste även betala en inlösenavgift när du löser in din bonusnatt via webbsidan på datorn eller mobilen. Vi tar däremot inte ut någon avgift när du löser in din bonusnatt i vår mobilapp!

Kupongen kan inte användas för:

  1. Paketbokningar, såsom boende + flyg
  2. Bokningar som görs via tjänster för gruppresor
  3. Bokningar som betalas på boendet
  4. Bokningar som gjordes innan du fick den här kupongen
  5. Bokningar som gjorts på ett boende som erbjuds av Vrbo, HomeAways entiteter och/eller EG Vacation Rentals Ireland Limited
  6. Bokningar på icke-deltagande boenden. Utbudet av deltagande boenden kan ändras när som helst.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort de kampanjstämplar som samlats med den här kupongen om du kombinerar ditt Hotels.com® Rewards-konto med andra konton som också har samlat kampanjstämplar med samma kupong, eller om du har brutit mot gällande regler eller villkor.

Kupongbegränsning per bokning: 1 bokning per boende och per Rewards-konto.

Kupongen kan inte kombineras med andra kuponger, kampanjer eller specialerbjudanden och kan inte användas för tidigare bokningar. Kupongen har inget kontantvärde och kan inte återbetalas eller lösas in mot kontanter. Bokningar som utförts med kupongen berättigas inte till tredjeparts bonuspoäng/mileage/cashback/andra förmåner under andra program för bonus/mileage/cashback/liknande förmåner som erbjuds av trejdepartsaffiliates inom marknadsföring på Hotels.com®.

Kupongen med 5 % rabatt kan inte tillämpas på skatter, avgifter eller andra kostnader (utan begränsningar) såsom avgifter för extra gäster, telefonsamtal, avbokningsavgifter, parkeringsavgifter med mera. Du måste betala dessa avgifter vid bokningstillfället eller direkt på boendet.

Kupongen är ogiltig där den strider mot gällande lag. Otillbörlig användning av kupongen är förbjuden och kan utgöra bedrägeri. Kupongen kan inte återanvändas, även om du avbokar eller ändrar bokningen.

Om vi blir varse om, eller har anledning att misstänka (enligt vår resonabla uppskattning) att du har (a) brutit mot dessa regler och villkor, (b) erhållit kupongen från en icke-auktoriserad källa, (c) använt kupongen med uppsikt att återförsälja eventuellt bokad reseprodukt, (d) engagerat dig i kontakt vilken påverkar opartiskhet, integritet eller korrekt användning för erbjudandet, eller (e) på något annat vis agerat bedrägligt, kan vi i enlighet med vår egen bedömning stoppa kupongen och/eller avboka samtliga bokningar som du utfört med kupongen utan att ange orsak och/eller återkalla eventuellt utfärdade stämplar. Vi förbehåller oss rätten att inte återbetala annullerade transaktioner, inklusive icke-återbetalningsbara bokningar.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller dra tillbaka det här erbjudandet när som helst samt att avboka bokningar där kupongen använts för att göra en spekulativ, falsk eller bedräglig bokning, eller en bokning som endast görs med anledning av förväntningar om högre efterfrågan.

Kupongen kan inte lösas in via kundtjänst.

Vanliga regler och villkor för bokningar gäller och alla bokningar sker i mån av tillgänglighet.

Erbjudandet tillhandahålls av Hotels.com®. Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Washington i USA.