Skip to main content.

Regler och villkor

Skriv ut

Regler och villkor

Skriv ut

För Webbplatsen gäller utöver dessa Användarvillkor följande villkor:
 
·         Allmänna Bokningsvillkor;
·         
Integritetspolicyn; och (i förekommande fall)
·         Särskilda Villkor för Mobilapplikationen
 
ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR
 
Dessa Allmänna Bokningsvillkor gäller när Hotels.com, L.P. med registrerat kontor 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, dess partners (”Hotels.com”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller tjänster till enskilda personer (”du”, ”Kund” eller ”Kunden”) som gör en bokning genom oss direkt på webbplatsen www.hotels.com (”Webbplatsen”) eller indirekt genom någon av de partners som vi samarbetar med.
 
För bokningar som görs via Webbplatsen gäller utöver dessa Allmänna Bokningsvillkor följande villkor:
 
·         Användarvillkor;
·         
Integritetspolicyn; och
·         Särskilda Villkor Mobilapp

Bokningar via Hotels.com kan endast göras av Kund som har läst de Allmänna Bokningsvillkoren och godkänt dem förbehållslöst genom att markera rutan för detta. Kunden kan inte slutföra bokningen utan att ha godkänt villkoren. Du förbinder dig att uppfylla de åtaganden som anges i villkoren. Avtalet mellan Kunden och Hotels.com träder i kraft så snart Hotels.com har skickat en skriftlig bekräftelse på bokningen till Kunden via e-post.

Kunden bör spara och/eller skriva ut en kopia av dessa Allmänna Bokningsvillkor som referens vid bokningen. Hotels.com förbehåller sig rätten att utöka förmåner enligt detta avtal till partners som erbjuder reseservice på Internet i Hotels.coms namn i Sverige.

Hotels.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Bokningsvillkor. Du förbinder dig att respektera och följa de vid var tid gällande villkoren för hotellbokningar via Webbplatsen.

1 BOKNING VIA WEBBPLATSEN
1.1 BOKNING
Webbplatsen är endast avsedd att hjälpa Kunden att ta reda på vilka produkter och tjänster som är tillgängliga samt att genomföra bokningar med leverantörer av sådana produkter och tjänster (”Leverantörer”), inte för några andra ändamål. Webbplatsen och Hotels.com fungerar endast som en mellanhand som förenklar transaktioner mellan Kunden och Leverantörer.
Utöver dessa Allmänna Bokningsvillkor gäller Leverantörernas egna villkor för bokning och köp av produkter och tjänster. Du ansvarar själv för att läsa igenom Leverantörernas villkor och för att acceptera de villkoren, inklusive men inte begränsat till, betalning av köpesumman senast på förfallodagen och eventuella regler gällande tillgänglighet och användning av Leverantörernas produkter och tjänster.
Brott mot Leverantörernas villkor kan medföra att dina bokningar eller köp avbokas, att du nekas tillgång till Leverantörernas produkter och tjänster och att du inte kan kräva återbetalning för sådana bokningar eller köp.
Hotels.com kan därutöver komma att debitera dig för alla kostnader som uppstår för Hotels.com som ett resultat av sådant kontraktsbrott. Du ansvarar själv för alla kostnader, avgifter, skatter och liknande som uppstår i samband med bokning via Webbplatsen.
Du försäkrar att du är över 18 år och har behörighet att ingå avtal och representera de personer som bokningen avser. Du försäkrar vidare att du endast kommer att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Allmänna Bokningsvillkor och övriga villkor som gäller för Webbplatsen och Hotels.coms tjänster, inklusive men inte begränsat till, Användarvillkoren för Webbplatsen.
Du ansvarar för dina aktiviteter på Webbplatsen (ekonomiska eller andra aktiviteter), bland annat eventuell användning av ditt användarnamn och lösenord. Du garanterar att de uppgifter som du anger på Webbplatsen om dig själv och, i förekommande fall, ditt resesällskap är korrekta.
Om du använder Webbplatsen på ett sätt som är bedrägligt eller som strider mot dessa Allmänna Bokningsvillkor eller övriga villkor som gäller för Webbplatsen kan du komma att nekas åtkomst till de tjänster som Hotels.com och Leverantörerna erbjuder samt till övriga funktioner på Webbplatsen.
1.2 GRUPPBOKNINGAR
Du kan inte boka fler än 8 rum via Webbplatsen för samma boende/vistelse. Om vi kan konstatera att du har bokat fler än 8 rum totalt för en separat bokning och/eller flera separata bokningar, kan Hotels.com komma att avboka din bokning och/eller bokningar och debitera dig en avbokningsavgift. Om du har betalat en deposition som inte är återbetalningsbar anses depositionen vara förverkad.
Om du önskar boka fler än 8 rum måste du kontakta Hotels.coms gruppresespecialister per telefon eller genom att fylla i formuläret för gruppbokningar på Webbplatsen. En av våra gruppspecialister kommer då att kontakta dig för att slutföra din bokning. Du kan bli ombedd att skriva under ett avtal och/eller betala en deposition som inte är återbetalningsbar.
1.3 LÅNGVARIGA VISTELSER
Du kan inte boka mer än 28 nätter på samma boende online. Om vi finner att du har bokat mer än 28 nätter sammanlagt via olika bokningar förbehåller vi oss rätten att avboka dina bokningar och debitera en avbokningsavgift, om detta är tillämpligt. Om du har betalat en deposition som inte är återbetalningsbar anses depositionen vara förverkad. Om du önskar boka fler än 28 nätter måste du kontakta Hotels.coms specialister för långa vistelser per telefon eller genom att fylla i formuläret för långa vistelser på vår webbplats. En av våra specialister för långa vistelser kommer att undersöka din förfrågan och kontakta dig för att slutföra din bokning. Du kan ombes att skriva på ett skriftligt avtal och/eller betala en deposition som inte är återbetalningsbar.

1.4 BEKRÄFTELSE
En bekräftelse på din bokning, innehållande viktig information som t.ex. beskrivningen av det hotell som har bokats och prisinformation, skickas till dig via e-post. Om du inte får någon bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter bokningstillfället bör du kontakta kundtjänst på http://sv.service.hotels.com/.
1.5 ÄNDRINGAR ELLER AVBOKNINGAR
Du kan ändra eller avboka din bokning via ditt konto på Webbplatsen, eller genom att kontakta vår kundservice via e-post kundtjanst@hotels.com eller telefon 020 160 5933.
Du kan ändra gästens namn, sängtyp, önskemål angående rökning, specialbehov, handikappanpassning, rumstyp, antal gäster och resedatum utan att Hotels.com debiterar dig någon kostnad för detta. Leverantörerna kan dock komma att ta ut en avgift för sådana ändringar och/eller avbokningar. Avgifterna kan variera beroende på typ av bokning. Du förbinder dig att betala Leverantörernas avboknings- och/eller ändringsavgifter som du ådrar dig när det är boendet som tillhandahåller tjänsten till dig direkt. När det är vi som tillhandahåller tjänsten till dig, förbehåller vi oss rätten att överföra på dig de kostnader för avbokning eller ändring som vi drabbas av när vi avbokar eller ändrar din(a) bokning(ar) med boendet. I vissa fall tillåter inte boendet i fråga att ändringar eller avbokningar görs efter att bokningen har slutförts, vilket anges i de särskilda villkor och bestämmelser som gäller för bokningen. Du förbinder dig att följa de villkor som gäller för dina bokningar.
Hotels.com (och de aktuella Leverantörerna) förbehåller sig rätten att annullera din bokning om fullständig betalning av tillämpliga ändringsavgifter för bokningen inte har mottagits i rätt tid.

Du har inte automatiskt rätt till avbokning såvida inte en sådan rätt finns angiven i boendets särskilda villkor och bestämmelser som du tagit del av före bokningsprocessen. För undvikande av tvivel, du har ingen automatisk rätt att säga upp ditt avtal med oss såvida inte en sådan rättighet framgår av de särskilda villkor och bestämmelser som gäller för det boende som din bokning avser och som du har tillhandahållits innan bokningen. Om boendet inte tillhandahåller de tjänster som avtalats i bokningen är Hotels.com inte ansvarigt för eventuella kostnader som uppstår på grund av förflyttning.
Om du inte checkar in för den första natten i bokningen men planerar att checka in för efterföljande nätter i bokningen måste du bekräfta bokningen med Hotels.com senast på det ursprungliga datumet för incheckning för att förhindra att hela bokningen annulleras. Om du inte bekräftar bokningsändringarna med Hotels.com kan hela bokningen annulleras och du får då endast ersättning i enlighet med villkoren och bestämmelserna för respektive hotell, vilka anges under bokningsprocessen. Villkoren för ändringar och avbokningar, inkluderat Leverantörens särskilda villkor och bestämmelser, får inte ändras av obehöriga personer innefattande anställda hos Hotels.com.
Mer information hittar du i ditt e-postmeddelande med bokningsbekräftelsen.

Oavsett om det är vi som tillhandahåller tjänsten till dig för att du betalar online, eller om det är boendet som tillhandahåller tjänsten till dig för att du väljer att betala senare, kommer du att tillhandahållas boendets särskilda villkor och bestämmelser i din bokningsbekräftelse.
Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på 
http://ec.europa.eu/odr

1.6 LEVERANTÖRENS SÄRSKILDA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER
Särskilda villkor och bestämmelser gäller för din bokning och köp av reserelaterade varor och tjänster som du valt. När vi tillhandahåller tjänsterna till dig direkt, kommer dessa Allmänna Bokningsvillkor att inkorporera Leverantörernas särskilda villkor och bestämmelser som kommer att tillhandahållas till dig innan bokningen fullbordas och som du accepterar vid den tidpunkt som en bokning faktiskt görs. Vänligen läs dessa särskilda villkor noggrant. Du samtycker till att följa dessa Allmänna Bokningsvillkor samt Leverantörernas särskilda villkor och bestämmelser, inkluderande men inte begränsat till, betalning av alla belopp som förfallit och iakttagande av Leverantörernas villkor och restriktioner vad gäller tillgänglighet och användning av biljettyper, produkter eller tjänster. Det är ditt ansvar att sätta dig in i Leverantörernas särskilda villkor och bestämmelser innan du bokar. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning om full betalning inte mottagits i tid. Du är medveten om att vissa Leverantörer som erbjuder vissa tjänster och/eller aktiviteter kan kräva att du accepterar deras ansvarsfriskrivning innan du deltar i tjänsten och/eller aktiviteten som de erbjuder. Du är medveten om att varje överträdelse av Leverantörens särskilda villkor och bestämmelser kan resultera i uppsägning av din(a) bokning(ar), att du nekas tillträde till reseprodukten eller tjänsten, att du går miste om dina inbetalade pengar som betalats för en sådan bokning och/eller att vi debiterar ditt konto för eventuella kostnader som vi åsamkas som en följd av sådan överträdelse.

2 EKONOMISKA VILLKOR OCH BETALNINGSRUTINER
2.1 UTLÄGG FÖR SKATTER
Du accepterar att, med undantag för vad som anges nedan avseende skattskyldighet på de summor vi erhåller för våra tjänster, driver inte Hotels.com in skatt för överföring till de tillämpliga myndigheterna. Skattekompensationsavgifterna för förskottsbetalade ”betala direkt/betala online”-bokningar av hotell är en ersättning för den uppskattade transaktionsskatten (t.ex. omsättning och utnyttjande, beläggning, rumsskatt, punktskatter, mervärdesskatt, etc.) som Hotels.com betalar till hotelleverantören för tillämpliga skatter på hotellets pris för uthyrning av rummet.
Hotelleverantörerna fakturerar Hotels.com skattebeloppen. Hotelleverantörerna är ansvariga för att inbetala tillämpliga skatter till skattemyndigheterna i aktuella länder. Skattskyldighet och tillämplig skattesats varierar kraftigt mellan olika platser. De faktiska skattekostnaderna som vi betalar till Leverantörerna kan skilja sig från skattekompensationsbeloppen, beroende på växelkurs och beskattningsbarhet etc. som tillämpas vid den faktiska tidpunkten för vår kunds vistelse på boendet.

2.2 SERVICEAVGIFTER
Vi tar ut serviceavgifter som en del av vår kompensation för att genomföra din bokning. Serviceavgifterna varierar beroende på belopp och typ av bokning.
Omsättningsskatt, utnyttjande- och/eller lokal hotellrumsskatt kan, inom vissa jurisdiktioner, påföras de summor som vi tar ut för våra tjänster. De faktiska skattebeloppen på våra tjänster kan variera beroende på de skattesatser som är i kraft vid tiden för din vistelse.

2.3 INFORMATION OM ALTERNATIVEN ATT BETALA DIREKT/ BETALA ONLINE ELLER BETALA SENARE/BETALA PÅ BOENDET
Vid bokning av vissa boenden på Webbplatsen kan du bli erbjuden att välja mellan betalningsalternativet att ”betala direkt/betala online” eller att ”betala senare/betala på boendet”. Om du väljer betalningsalternativet ”betala direkt/betala online är det vi som tillhandahåller tjänsten direkt till dig och du kommer att debiteras beloppet i den valuta som du väljer vid detta tillfälle. Företaget som tar emot betalningen och debiterar ditt kreditkort kommer att vara TPX eller en annan medlem av Hotels.coms företagsportfölj som är verksam på Hotels.coms vägnar, i vilket fall betalningen görs på Hotels.com L.P.s vägnar. "TPX" avser Travel Partner Exchange S.L. med säte på Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanarieöarna, Spanien.

Om du väljer betalningsalternativet ”betala senare/betala på boendet” kommer boendet att debitera dig i den lokala valuta som gäller på boendet vid tidpunkten för din vistelse. För dessa transaktioner kommer du att ingå avtalet med boendet och vi kommer endast agera som en mellanhand mellan dig och boendet (men inte som betalningsförmedlare) och överföra information om din bokning till det aktuella boendet och skicka en bokningsbekräftelse till dig för och på uppdrag av boendet. Om du väljer alternativet att betala senare/betala på boendet och inte dyker upp eller avbokar din vistelse kan boendet begära en avbokningsavgift eller avgift för utebliven ankomst (du får detaljerade uppgifter om eventuella avgifter som en del av bokningsprocessen). I så fall kommer antingen boendet, Hotels.com eller något annat av Hotels.coms företag debitera avbokningsavgiften eller avgiften för utebliven ankomst i boendets lokala valuta. Vänligen se informationen som görs tillgänglig under bokningsprocessen för att bekräfta hur och när betalning ska göras. Skattesatser och utländska valutakurser kan ändras mellan tidpunkten för din bokning och din vistelse. Du måste tillhandahålla dina betalningsuppgifter så att Leverantören eller Hotels.com kan kontrollera (i) betalkortets giltighet (via en debitering av ett nominellt belopp som antingen återbetalas inom några dagar eller dras av från den slutgiltiga betalningen till Leverantören) och (ii) att det finns tillräckliga medel på betalkortet (att bekräftas av banken som utfärdat betalkortet). Hotels.com och boendena förbehåller sig rätten att annullera din bokning om det fullständiga beloppet inte har mottagits på den aktuella betalningsdagen.

Betalning kan göras genom en banköverföring via Internet (”IBP”). När IBP-alternativet väljs som betalningssätt kommer Kunden att omdirigeras till sin banks webbplats för att genomföra banköverföringen. Kunden kommer att få uppgift om en tidsgräns för genomförandet av banköverföringen inom vilken bokningen och priset kvarstår.
Det kommer inte att vara möjligt att dela upp betalningen med IBP. På Kundens bankkontoutdrag kommer NetGiro Payments AB att anges som betalningspart i IBP-processen.
Om Kunden lämnar in en begäran om återbetalning, som godkänns av Hotels.com, eller avbokar via Internet så kommer aktuella medel att återbetalas till Kundens bankkonto inom 2-14 dagar.

Många banker och kreditkortsutfärdare debiterar sina kontoinnehavare en transaktionsavgift när kortutfärdaren och säljaren, i enlighet med kortvarumärkets definition (t.ex. Visa, MasterCard, American Express) är i olika länder. Växelkursen (om tillämpligt) och alla transaktionsavgifter bestäms av banken eller firman som behandlar transaktionen. Dessa avgifter kan tillämpas av kortutfärdaren som en kostnad som debiteras kortinnehavarens konto. Detta innebär att beloppet som listas på ditt kredit- eller bankkortsutdrag kan skilja sig från beloppet som visas på faktureringsöversikten för en bokning på den här Webbplatsen. Om du har några frågor om dessa avgifter eller en växelkurs som tillämpats på din bokning, ber vi dig kontakta din bank.

Du samtycker till att Hotels.com avtalar om vissa rumspris med boenden i förväg för att förenkla bokningarna. Rumspriset på Webbplatsen är en kombination av det i förväg förhandlade rumspriset och ett belopp som Hotels.com behåller . Du bemyndigar Hotels.com att utföra bokningar för hela bokningspriset, vilket inkluderar rumspriset på Webbplatsen samt skattekompensationsavgifter, serviceavgifter och, i förekommande fall, skatter för Hotels.coms tjänster. Du samtycker till att ditt kreditkort debiteras av Hotels.com för det sammanlagda bokningspriset. Genom att skicka din bokningsförfrågan bemyndigar du Hotels.com, inklusive Travelscape, LLC eller Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), att förmedla dina bokningar, vilket innefattar att genomföra en betalning till boendet.

Utöver kortbetalning kan du få andra betalningsalternativ, exempelvis delbetalningar, som erbjuds av andra parter än Hotels.com (”Betalningsalternativ från tredje part”). Om du väljer att använda ett Betalningsalternativ från tredje part gör du det i enlighet med denna tredje parts tillämpliga särskilda villkor och bestämmelser. Du måste läsa igenom och godkänna dessa särskilda villkor och bestämmelser när du väljer betalningsalternativet i fråga, och detta upprättar ett avtal mellan dig och den tredje parten. Vår kundtjänst kan inte erbjuda rådgivning som rör Betalningsalternativ från tredje part. Frågor om Betalningsalternativ från tredje part måste ställas direkt till den tredje parten i fråga.

3 PRISER
Priset för resetjänsterna kommer att vara angivet på hemsidan, förutom när uppenbara fel förekommer. Priserna kan ändras när som helst, men ändringarna kommer inte att påverka redan godkända bokningar. Trots Hotels.coms ansträngningar kan vissa av resetjänsterna som anges på webbsidan visa inkorrekta priser. HOTELS.COM FÖRBEHÅLLER SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT RÄTTA EVENTUELLA INKORREKT ANGIVNA PRISER PÅ VÅR HEMSIDA OCH/ELLER PÅ BOKNINGAR UNDER BEARBETNING SOM UTFÖRDES VID INKORREKT PRIS. I SÅDANT FALL KOMMER VI ATT, I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET, ERBJUDA DIG MÖJLIGHETEN ATT BEHÅLLA DIN BOKNING UNDER BEARBETNING TILL KORREKT PRIS ELLER AVBOKA UTAN STRAFFAVGIFT. Varken Hotels.com eller något boende har någon skyldighet att erbjuda dig resetjänster till ett inkorrekt (lägre) pris, även efter att du har mottagit bokningsbekräftelse.

SÅ VISAR VI PRODUKTER OCH TJÄNSTER PÅ HOTELS.COM

Resenärer har gott om alternativ på Hotels.com för att hitta det perfekta boendet. Med sorteringsinställningarna kan resenärer ordna sökresultaten som de vill, exempelvis efter pris, betyg och andra kriterier. Filterinställningarna låter dessutom resenärer inkludera eller exkludera olika alternativ efter sina resebehov. Om inga alternativ väljs kommer Hotels.com att visa ett brett urval av relevanta alternativ i sökresultaten, baserat på kriterierna som anges nedan.
Sorteringsordningen "Mest populära" är automatiskt förvald och reflekterar vilka hotell som är relevanta för dina sökkriterier, eftersom vi vill att du snabbt och enkelt ska hitta det erbjudande som passar dig bäst. Relevansen baseras på faktorer som hotellets läge, recensioner och betyg, hur populärt hotellet är (baserat på hur många resenärer som bokar hotellet på våra sidor), kvaliteten på hotellets innehåll, såväl som hur konkurrenskraftiga hotellets priser och tillgänglighet är i jämförelse med andra hotell som uppfyller dina sökkriterier. Den kompensation som hotellen betalar oss för bokningar som utförs på våra sidor tas också med i beräkningen för sorteringsordningen bland hotell med liknande erbjudanden, baserat på faktorerna som anges ovan. Våra övriga sorteringsordningar (t.ex. pris eller antal stjärnor) ordnar hotell med liknande resultat enligt faktorerna som anges ovan.

Dessutom förbättras ständigt tjänsterna på Hotels.com för att kunna erbjuda resenärer bästa möjliga upplevelse. Detta innebär att vi kan testa olika algoritmer för förvalda sorteringsordningar då och då.

VILLKOR FÖR PRISGARANTI

Prisgaranti – Om du hittar ett lägre pris på Webbplatsen eller på någon annan webbplats senast kl. 23.59 (lokal tid) dagen före din vistelse kommer vi att återbetala mellanskillnaden. Prisgarantin innefattar inte paketbokningar, och andra regler och villkor gäller i enlighet med vad som anges nedan.

Skicka in ett anspråk -
• För bokningar som utan återbetalning: Hotels.com kompenserar dig med en kupong vars värde motsvarar prisskillnaden. Kupongen kan användas för framtida bokningar på Hotels.com. Du måste kontakta kundtjänst eller skicka in ditt ersättningsanspråk genom att använda online-formuläret ”Prisgaranti” som finns på Webbplatsen senast kl. 23.59 (lokal tid) dagen före din vistelse. Rummet med det lägre priset måste vara tillgängligt för bokning vid tidpunkten då du kontaktar oss, vilket bekräftas av våra kundtjänstrepresentanter.

• För bokningar med återbetalning:
a) Om det billigare priset hittades på Hotels.com: Du kan antingen ringa kundtjänsten före klockan 23:59 lokal tid dagen innan din vistelse eller avboka din bokning via Dina Bokningar på webben. Logga in på ditt Hotels.com-konto och boka om med det lägre priset. Om du ringer oss måste rummet med det lägre priset vara tillgängligt för bokning vid tidpunkten då du kontaktar oss, vilket bekräftas av våra kundtjänstrepresentanter. På din begäran kan kundtjänstrepresentanten boka om rummet till det lägre priset med hjälp av de betalningsuppgifter du ger per telefon. Din första bokning avbokas av vår kundtjänstrepresentant och pengarna för den första bokningen återbetalas. Återbetalningar genomförs omedelbart av Hotels.com, men det kan ta upp till 30 dagar för din bank att slutföra transaktionen.
b) Om det billigare priset hittades på en konkurrents webbplats: Hotels.com återbetalar prisskillnaden. Du måste kontakta kundtjänst eller skicka in ditt ersättningsanspråk genom att använda online-formuläret ”Prisgaranti” som finns på Webbplatsen senast kl. 23.59 (lokal tid) dagen före din vistelse. Rummet med det lägre priset måste vara tillgängligt för bokning vid tidpunkten då du kontaktar oss, vilket bekräftas av våra kundtjänstrepresentanter. Återbetalningar genomförs omedelbart av Hotels.com när din begäran har verifierats, men det kan ta upp till 30 dagar för din bank att slutföra transaktionen.
Jämförelsen måste ske mot samma bokning – Prisgarantin är endast möjlig att använda för identiska bokningar, vilket innebär att bokningen till det lägre priset ska avse samma hotell, rumstyp, avbokningspolicy och resedatum som den bokning som gjorts via Hotels.com. Jämförelsen måste dessutom ske mot samma hotell som har bokats separat genom en annan webbplats. Det vill säga, hotell som har bokats på en annan webbsida som en del av ett paket kommer inte att vara giltiga inom prisgarantin. Prisgarantin omfattar kostnaden för bokad hotellvistelse, såsom den visas i din bokningsbekräftelse, innefattande samtliga skatter och avgifter som vi debiterar dig vid tidpunkten för bokningen. Prisgarantin omfattar inte skatter och avgifter som du debiteras från tredje part, som till exempel sådana skatter och avgifter som ett hotell debiterar dig direkt i samband med din vistelse. Prisgarantin är inte tillgänglig för bokningar på webbplatser där hotellet eller andra bokningsuppgifter är okända tills efter köpet. Du måste uppfylla alla krav som gäller för det lägre priset (om sådana finns), inklusive utan begränsning, bostadsort, regionala och åldersrelaterade krav.

Jämförelsen måste finnas allmänt tillgänglig – Prisgarantin gäller endast för priser som annonseras och är tillgängliga för allmänheten. Den gäller även för våra Hemliga priser. Prisgarantin gäller således inte t.ex. priser som erbjuds via medlemskapsprogram på konkurrenters webbplatser, genom företagsrabatter eller företagspriser, gruppriser, charter, bonus- eller incitamentsprogram, i samband med möten eller konvent, konsolidator- eller interlinepriser, via auktion eller liknande förfarande eller priser som endast är tillgängliga genom att använda en kupong eller annat erbjudande som inte erbjuds till allmänheten. Det lägre priset får inte härröra från en webbplats som du ringer upp för att få priset eller från ett e-postmeddelande som du har fått.

Godkännande av ersättningsanspråk – Ersättningsanspråk under prisgarantin måste godkännas av Hotels.com. Vi accepterar inte skärmdumpar eller andra påstådda bevis avseende ett lägre pris som vi inte självständigt kan bekräfta. Vi kommer inte heller att godkänna anspråk som vi anser är en följd av tryckfel eller annat fel eller anspråk som har gjorts bedrägligt eller i ond tro.

Återbetalning av godkända ersättningsanspråk (endast bokningar med återbetalning)– Godkända ersättningsanspråk återbetalas till Kundens kreditkort som användes vid bokningen. Om du har betalat för ditt hotell vid bokningstidpunkten kommer du att erhålla återbetalningen så snart ditt ersättningsanspråk har godkänts. Om du har valt att betala senare på boendet kommer du att behöva betala det ursprungliga priset till boendet vid ankomsten och vi kommer därefter att skicka din återbetalning efter det att din hotellvistelse är slutförd. Observera att det kan ta upp till 30 dagar eller till nästa faktureringsperiod innan beloppet syns på ditt kontoutdrag.
Kuponger (endast bokningar utan återbetalning) – Kuponger skickas till dig via e-post omedelbart efter att ditt ersättningsanspråk har tagits emot och godkänts av Hotels.com. Regler och villkor för kuponger gäller (se ovan under ”Användningsvillkor för rabattkoder”).

Ändringar – Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i, avbryta eller begränsa erbjudandet av prisgarantin, oavsett anledning, och utan föregående meddelande eller skyldighet, gentemot dig. Det är villkoren som gäller vid tidpunkten för din bokning som avgör om du har rätt till ersättning enligt prisgarantin eller inte. Om någon bestämmelse inte kan tillämpas i dessa villkor för prisgarantin innebär det inte att vi frånfaller den aktuella bestämmelsen.
4 RABATTKODER OCH HOTELS.COM™ REWARDS
4.1 RABATTKODER
Användningsvillkor för rabattkoder

Rabattkoder (”kuponger”) kan användas för förbetalda hotellbokningar, exklusive bokningar vid icke-deltagande hotell på vilka en lista görs tillgänglig i samband med varje enskild kupong.
Listan över deltagande hotell kan ändras när som helst.
Kuponger med en rabatt i en viss valuta (t.ex. 10 euro rabatt) kan inte användas för bokningar som betalas i en annan valuta.
Om rabatten är baserad på en procent (t.ex. 10% rabatt) och bokningen omfattar flera rum (dvs. vid bokning av två eller flera rum samtidigt) tillämpas rabatten endast på priset på det första rummet som ingår i bokningen.
Se respektive kupongkommunikation för specifika begränsningar på användningen av kuponger.
Endast en kupong får användas per bokning. Vanliga regler och villkor för bokningar gäller och bokningar kan endast göras i mån av tillgång. Kuponger kan inte säljas eller överföras.

Alla skatter, avgifter och tilläggsavgifter gäller för bokningar som genomförs med hjälp av kuponger. Dessa avgifter ska betalas vid tidpunkten för bokningen eller direkt vid hotellet och de är på ditt ansvar. Kuponger har ett värde endast när de inlösts i enlighet med alla regler och villkor för erbjudandet. Kuponger kan inte lösas in mot kontanter eller motsvarande.

Engångskuponger anses använda när en kvalificerad bokning har genomförts och kommer ej att returneras eller ersättas. Ingen återbetalning görs heller för en kupong som delvis inlösts. Kuponger som kan användas flera gånger anses använda i enlighet med begränsningarna som specificerats i den enskilda kupongens regler och villkor.

Om resedatumen ändras efter att en kupong har använts kommer inte kupongen att gälla för den ändrade resplanen. Kuponger kan inte användas för någon bokning som har betalats vid en tidigare tidpunkt.
Kuponger kan inte användas av resebyråer anslutna till resebyråprogrammet på Hotels.com.
Hotels.com förbehåller sig rätten att ändra de här villkoren eller dra in kuponger när som helst.

4.2 BOKNING MED HOTELS.COM REWARDS
Sedan den 8 september 2011 gäller programmet Hotels.com Rewards (”Programmet”) för bokningar via Webbplatsen. För varje natt som du bokar och bor på en deltagande Hotels.com Rewards-anläggning får du en stämpel (”Stämpel”). Programmet innebär att du får en (1) bonusnatt* på en valbar Hotels.com Rewards-anläggning när du har samlat tio (10) Stämplar på en Hotels.com Rewards-anläggning via Hotels.com eller vår mobilapp.

* Bonusnatt inkluderar inte skatter och tillämpliga avgifter, vilka du måste betala när du löser in bonusnatten, och har en begränsning avseende maximalt värde (se rubriken ”Lösa in Stämplar” nedan). Du måste även betala en inlösenavgift (”Inlösenavgift”) när du löser in din bonusnatt på vår webbsida via dator eller mobil. Du kommer inte att debiteras någon inlösenavgift om du löser in din bonusnatt via vår mobilapp.

4.2.1 KRAV FÖR DELTAGANDE I PROGRAMMET
Programmet kan endast utnyttjas av privatpersoner som är arton (18) år eller äldre vilka har en giltig e-postadress och har registrerat sig för Programmet. Företag, föreningar eller andra grupper får inte delta. Programmet gäller inte för bokningar som görs av anställda hos Expedia genom B.E.S.T-programmet. Om en anställd hos Expedia, Inc. gör en bokning enligt detta Program utan att använda sin anställningsrabatt är bokningen giltig.
4.2.2 STÄMPLAR
Du erhåller en (1) Stämpel för varje Kvalificerande Övernattning. Med undantag för vad som anges nedan, erhåller du Stämplar för bokningar vid alla hotell som ingår i Programmet. Du får inte Stämplar för följande bokningar:
1. Bokningar som görs på en webbplats tillhörande en partner till Hotels.com;
2. Bokningar som gjorts före kl. 06.01 GMT den 8 september 2011;
3. Paketbokningar (t.ex. bokningar för hotell + flyg);
4. Bokningar som görs med en kupong eller rabattkod;
5. Bokningar som görs via tjänster för gruppresor;
6. Bokningar som görs till en kostnad av 0 kr (d.v.s. gratisbokningar)

För att erhålla Stämplar för en vistelse måste du logga in på ditt konto på Webbplatsen eller i mobilappen när du utför bokningen. För att erhålla Stämplar för en vistelse när du bokar per telefon måste du uppge den e-postadress som är kopplad till ditt medlemskap i Hotels.com Rewards före bokningen. Du kan inte erhålla Stämplar när hotellvistelsen har slutförts.

Endast den kund som bokar den Kvalificerande Övernattningen erhåller Stämplar. Gäster erhåller inte några Stämplar.

Stämplar läggs till ditt konto inom sjuttiotvå (72) timmar efter hotellvistelsen är slutförd. Om Stämplar läggs till ditt konto för en hotellvistelse, men Hotels.com vid en senare tidpunkt anser (efter eget gottfinnande) att hotellvistelsen inte slutfördes helt eller delvis (t.ex. hotellbokningen avbröts eller du annars inte fullgjorde din vistelse) (”Ogiltiga Stämplar”), förbehåller sig Hotels.com rätten att ta bort sådana Ogiltiga Stämplar från ditt konto. Ogiltiga Stämplar räknas inte in bland de 10 Stämplar som krävs för att lösa in en bonusnatt.

Du kan när som helst kontrollera ditt konto och se hur många Stämplar du har samlat genom att logga in på ditt konto på Webbplatsen, använda mobilappen eller genom att ringa Hotels.coms kundtjänst (0771-593059). Du ansvarar för att säkerställa att all information på ditt konto är korrekt. Om du anser att en bokning inte har tillgodoräknats dig korrekt kan du ringa Hotels.coms kundtjänst så undersöker vi ärendet. Bokningar som anses vara ogiltiga enligt Programvillkoren kan diskvalificeras.


4.2.3 LÖSA IN Stämplar
När du har samlat ihop tio (10) Stämplar (”Kvalificerande Övernattning”) får du en (1) bonusnatt på en Hotels.com Rewards-anläggning. Du kan lösa in bonusnatten när du gör en bokning av en Kvalificerande Övernattning via Webbplatsen eller vår mobilapp.

Värdet på bonusnatten baseras på de tio (10) giltiga Stämplar som ligger till grund för bonusnatten. Maxvärdet på bonusnatten motsvarar det genomsnittliga dagspriset, exklusive skatter och avgifter, för de tio (10) nätter du erhållit Stämplar för. Om du samlade en Stämpel med ett Hemligt pris på Hotels.com (se definition nedan), kommer det priset, inte standardpriset, att användas i beräkningen.

Du ansvarar för att betala skatter, avgifter, måltider, oförutsedda utgifter och eventuella övriga kostnader i samband med bokningen eller vistelsen. Du måste även betala inlösenavgiften när du löser in din bonusnatt på vår webbsida via dator eller mobil. Du kommer inte att debiteras någon inlösenavgift om du löser in din bonusnatt via vår mobilapp.

Om du använde olika valutor när du samlade dina 10 Stämplar kommer värdet på varje Stämpel att beräknas med valutan i landet du var i när du gick med i programmet.
Från och med den 4 oktober 2011 omräknas och visas varje Stämpel i den valuta som du använde första gången du bokade ett rum genom Programmet. Stämplar som intjänats före den 4 oktober 2011, och som inte är i den valuta du använde första gången du bokade genom Programmet räknas om baserat på tidigare växlingskurser till den valuta som användes vid den första bokningen.

Alla tillämpliga bokningsvillkor gäller för bonusnätter. Du erhåller inga Stämplar för vistelser i samband med bonusnätter. Stämplar har inget kontantvärde och kan inte lösas in mot kontanter. Om bonusnatten kostar mindre än bonusnattens maxvärde enligt ovan kommer du inte att erhålla mellanskillnaden i kontanter, krediter eller på annat sätt. Om du använder bonusnatten för en vistelse som kostar mer än bonusnattens maxvärde måste du betala mellanskillnaden. Om du har tjänat ihop till mer än en bonusnatt kan du välja vilken bonusnatt som ska utnyttjas vid en viss bokning. Om du väljer att utnyttja flera bonusnätter på samma bokning kommer du att debiteras en inlösenavgift för varje bonusnatt du löser in. Bokningar av bonusnätter kan inte kombineras med andra erbjudanden, kuponger eller rabatter.

Om du använder din bonusnatt för en bokning som gäller mer än en natt tillämpas bonusnatten automatiskt på den dyraste övernattningen i bokningen, förutsatt att denna inte överskrider maxvärdet.

För bonusnätter gäller alla de avbokningsregler som tillämpas av hotellen och Hotels.com.
Hotels.com vidarebefordrar dessa avbokningsregler till dig. Om du avbokar en bonusnatt som hade gett dig rätt till fullständig återbetalning om du hade betalat för bokningen och sedan avbokat, kommer vi att återföra bonusnatten till ditt konto och återbetala den eventuella inlösenavgiften. Om du avbokar en bonusnatt som hade gett dig rätt till 1–99 % återbetalning om du hade betalat för bokningen och sedan avbokat, kommer bonusnatten inte att återföras till ditt konto, och den eventuella inlösenavgiften kan komma att återbetalas till dig, beroende på boendets policy rörande ändringar och/eller avbokningar. Om du avbokar en bonusnatt som inte hade gett dig rätt till någon återbetalning om du hade betalat för bokningen och sedan avbokat, kommer bonusnatten inte att återföras till ditt konto, och inlösenavgiften kommer inte att återbetalas till dig. Om du måste ändra datum för en bokning som innehåller en bonusnatt måste du först avboka och sedan använda bonusnatten för en ny bokning.

4.2.4 ÄNDRINGAR OCH UPPHÖRANDE AV PROGRAMMET
Stämplar sparas så länge det sker ett kvalificerande inköp eller inlösen genom Programmet minst en gång per år. Varje gång en sådan aktivitet inträffar förlängs datumet för Stämplarnas giltighet med ytterligare 12 månader. Med "kvalificerande inköp eller inlösen" avses en bonusberättigande vistelse som har bokats och slutförts, eller en inlösen av Stämplar mot en eller flera bonusnätter.

Om inget kvalificerande inköp eller inlösen sker under 12-månadersperioden upphör alla Stämplar på ditt konto att gälla och kontot kan avaktiveras. Stämplarna för Hotels.com Rewards återställs inte när de en gång har upphört att gälla. Mer information om tidsperioden för upphörande finner du om du loggar in på ditt konto på Webbplatsen.

Hotels.com kan när som helst, med eller utan föregående meddelande till dig, ändra villkoren för Programmet – inklusive men inte begränsat till, reglerna för intjänande av Stämplar, reglerna för inlösen av Stämplar, de hotell där bonusnätter kan utnyttjas samt bonusnattens maxvärde – även om dessa ändringar kan påverka din möjlighet att använda Stämplar eller ännu inte inlösta bonusnätter som redan intjänats. Vi informerar dig om ändringar via e-post, via Webbplatsen eller på annat sätt.

Programmet har inget förutbestämt upphörandedatum och fortsätter till dess Hotels.com beslutar att avsluta Programmet, vilket kan ske när som helst. Vid upphörande av Programmet har du trettio (30) dagar på dig att använda de eventuella Stämplar som finns på ditt konto från och med det datum vi meddelar att Programmet ska upphöra. Efter utgången av de trettio (30) dagarna förlorar du alla Stämplar utan någon rätt till ersättning.

Genom att fortsätta delta i Programmet godkänner du eventuella ändringar i Programvillkoren och du ansvarar själv för att hålla dig informerad om sådana ändringar. Den senaste versionen av Programvillkoren finns tillgängliga på Webbplatsen och ersätter alla tidigare versioner av Programvillkoren.
4.2.5 ÖVRIGT
Hotels.com förbehåller sig rätten att avbryta alla deltagarförmåner för personer som agerar bedrägligt eller annars utnyttjar Programmet på ett sätt som strider mot Programvillkoren och/eller Hotels.coms andra villkor och/eller tillämplig lag.

Avbrytande av deltagarförmånerna kan innebära förlust av alla intjänade Stämplar och förmåner. Hotels.com har därutöver rätt att vidta lämpliga administrativa och/eller rättsliga åtgärder, t.ex. anmäla brott, som Hotels.com finner nödvändiga.

Under tiden då du deltar i Programmet kan vi komma att skicka e-postmeddelanden till dig avseende uppdateringar av ditt konto och transaktioner. Stämplar tillhör inte deltagarna och kan när som helst återkallas av Hotels.com på sätt som anges i dessa villkor. Stämplar får inte säljas, överföras, kombineras med någon annan medlems konto eller på annat sätt överflyttas.

Programmet är ogiltigt på platser där det är förbjudet enligt lag. Hotels.coms underlåtenhet att åberopa någon bestämmelse i dessa Programvillkor innebär inte att Hotels.com frånfaller den eller andra bestämmelser. Hotels.coms beslut angående alla frågor och tvister om kvalifikationskrav för Programmet, intjänande och inlösen av Stämplar eller din efterlevnad av dessa villkor och bestämmelser för Programvillkoren är slutliga.
HOTELS.COM REWARDS EXKLUSIVA GOLD- OCH SILVER-FÖRMÅNER
Medlemmar i Hotels.com Rewards på Silver- eller Gold-nivå är berättigade till rumsbekvämligheter på utvalda boenden. Berättigandet till rumsbekvämligheterna baseras på din Hotels.com Rewards-nivå vid bokningstillfället, och rumsbekvämligheterna som kan tillhandahållas kommer att vara de som visas i boendeannonsen vid bokningstillfället. Rumsbekvämligheterna kan variera baserat på boende, rumstyp, tillgänglighet och resedatum och kan när som helst komma att ändras. En kortaste vistelselängd kan krävas.
VIP ACCESS-BOENDEN
Medlemmar i Hotels.com Rewards på Silver- eller Gold-nivå är berättigade till exklusiva rumsbekvämligheter på VIP Access-boenden. Berättigandet till rumsbekvämligheterna baseras på din Hotels.com Rewards-nivå vid bokningstillfället, och rumsbekvämligheterna som kan tillhandahållas kommer att vara de som visas i boendeannonsen vid bokningstillfället. Rumsbekvämligheterna kan variera mellan boenden och kan när som helst komma att ändras.
Vilka boenden som deltar i nätverket med VIP Access-boenden som erbjuder förmåner kan när som helst ändras utan förvarning. Rumsbekvämligheterna är avsedda för den primära kontoinnehavaren. Övriga medresenärer som ingår i bokningar gjorda via Silver- eller Gold-medlemskonton får endast ta del av bekvämligheterna i den mån boendet tillåter det och i mån av tillgång. Silver- och Gold-medlemmar garanteras gratis Wi-Fi på VIP Access-boenden. Detta gäller standard Wi-Fi. Premium-Wi-Fi kan finnas tillgängligt mot en extra avgift. Detta kan ändras när som helst.
Gold-medlemmar kan vara kvalificerade för att få uppgraderingar vid incheckningen på deltagande VIP Access-boenden, i mån av tillgång. Berättigande till rumsuppgradering baseras på Hotels.com Rewards-nivån vid bokningstillfället. VIP Access-boendeuppgraderingar är avsedda för den primära kontoinnehavaren. Övriga medresenärer som ingår i bokningar gjorda via Gold-medlemskonton får endast ta del av dessa i den mån boendet tillåter det och i mån av tillgång. Rumsuppgradering kan innebära gratis uppgradering till en dyrare rumskategori eller en med högre kvalitet. I stället för en rumsuppgradering kan resenärer få bo på en föredragen våning eller få ett föredraget läge på en våning, t.ex. på avstånd från hissar eller ismaskin. Rumsuppgradering kan inte bokas.
Gold-medlemmar kan få tidig incheckning och sen utcheckning på deltagande VIP Access-boenden, i mån av tillgång. Berättigandet till tidig incheckning och sen utcheckning baseras på Hotels.com Rewards-nivån vid bokningstillfället. Tidig incheckning och sen utcheckning är avsedda för den primära kontoinnehavaren. Övriga medresenärer som ingår i bokningar gjorda via Gold-medlemskonton får endast ta del av dessa i den mån boendet tillåter det och i mån av tillgång.
HEMLIGA PRISER
Hotels.coms hemliga priser ("Hemliga priser") är tillgängliga för följande kunder:
• Hotels.com Rewards-medlemmar;
• användare som begär tillgång tillgång till Hemliga priser genom att registrera sig för e-postutskick från Hotels.com; och
• användare av Mobilappen (såsom den definieras i dessa regler och villkor nedan).
Hotels.com Rewards-medlemmar – Om du är inloggad på ditt Hotels.com-konto när du är på hemsidan, kommer du automatiskt att se hemliga priser för utvalda hotell där dekalen "Ditt hemliga pris" visas.
E-postprenumeranter – Om du befinner dig på hemsidan och inte är inloggad som Hotels.com Rewards-medlem kan du få tillgång till Hemliga priser genom att registrera dig för e-postutskick från Hotels.com. Klicka 'Få tillgång nu' där Hemliga priser nämns i dina sökresultat och ange din e-postadress för att få tillgång. Dina sökresultat kommer därefter att inkludera Hemliga priser på utvalda boenden, och de markeras med dekalen "Ditt hemliga pris". Om du redan prenumererar på våra e-postutskick är det möjligt att vi kommer ihåg dig, men det beror på dina browserinställningar och hur länge sen det var du registrerade dig. Beroende på dessa två faktorer är det möjligt att Hemliga priser redan visas. Genom att tillhandahålla din e-postadress accepterar du att vi skickar specialerbjudanden och notiser om reakampanjer till dig via e-post. Du kan avsluta prenumerationen när du vill genom att klicka på relevant länken i ett av våra e-postutskick. Om du avslutar prenumerationen kommer du inte längre att få tillgång till Hemliga priser via den här metoden.
Användare av Mobilapplikationen – När användare söker hotell i Mobilapplikationen så visas Hemliga priser på utvalda hotell automatiskt. Håll utkik efter dekalen "Ditt hemliga pris". En användare av Mobilapplikationen kommer inte att se Hemliga priser när de besöker hemsidan via andra plattformar, såvida de inte är inloggade som en Hotels.com Rewards-medlem eller prenumererar på e-postutskick från Hotels.com.
Allmänna regler och villkor för Hemliga priser
Hemliga priser är tillgängliga på utvalda boenden och endast på utvalda datum. Hemliga priser kommer endast att visas i de fall de är tillämpliga för din sökning.
I de fall där Hemliga priser visas intill ett överstruket pris (t.ex. "SEK 150 SEK 100"), är det överstrukna priset standardpriset för hotellet på Hotels.com utan att rabatten har tillämpats.
Sektionen för "Priser" i dessa regler och villkor gäller även Hemliga priser. Hemliga priser kan ändras när som helst, men ändringarna kommer inte att påverka redan godkända bokningar.
Prisgarantin gäller endast priser som både annonseras mot och är tillgängliga för allmänheten. Den gäller även våra Hemliga priser. Prisgarantin gäller inte i de fall där jämförelsen görs med priser från våra konkurrenters medlemsprogram.

5 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Boenden och andra Leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster åt Hotels.com är oberoende leverantörer och är inte att anse som anställda hos eller agenter för Hotels.com, eller dess partners och/eller Leverantörer. Hotels.com och dess partners är inte ansvariga för Leverantörernas handlingar, fel eller försummelse, uppgifter, garantier, avtalsbrott eller försumlighet eller för några personskador, dödsfall, sakskador eller andra skador och utgifter som uppkommer som ett resultat därav.
Hotels.com och dess partners är inte ansvariga och har inte någon skyldighet att utge ersättning vid förseningar, avbokningar, överbokningar, strejker, force majeure eller andra förhållanden utom Hotels.coms omedelbara kontroll. Hotels.com är inte heller ansvariga för ytterligare utgifter, förseningar, omdirigeringar eller åtgärder från regering eller myndigheter.
Hotels.com, dess partners och/eller Leverantörer ska inte i något fall ansvara för direkta eller indirekta skador eller följdskador som uppkommer till följd av eller i anslutning till användningen av Webbplatsen, eller för förseningar eller oförmåga att använda Webbplatsen, eller för information, programvara, produkter och tjänster som erhålls genom Webbsidan. Detta gäller oavsett på vilken grund sådant ansvar grundas.
Ansvarsfriskrivningarna och ansvarsbegränsningarna i dessa Allmänna Bokningsvillkor gäller endast i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.
Ingenting i dessa Allmänna Bokningsvillkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar vid bedrägeri från vår sida eller för personskada eller dödsfall som orsakas av vår försumlighet.
6 ÖVRIGT
6.1 LAGVAL OCH DOMSTOL
Avtalet mellan Kunden och Hotels.com, inklusive men inte begränsat till dessa Allmänna Bokningsvillkor, regleras av svensk lagstiftning. Svensk domstol är behörig att ta upp och avgöra eventuella tvister som uppkommer vid tolkningen av avtalet och/eller de allmänna bokningsvillkoren.
6.2 UTRIKES RESMÅL
De flesta utrikesresor brukar avlöpa utan incidenter, men det finns vissa resor som är mer riskabla än andra. Hotels.com rekommenderar därför att du tar del av Utrikesdepartementets aktuella reserekommendationer och varningar innan du påbörjar din resa.
Det faktum att Hotels.com erbjuder hotell på vissa resmål utgör ingen garanti för att resmålet är säkert eller riskfritt. Hotels.com kan inte hållas ansvariga för skador eller förluster som kan uppkomma i samband med resor till farliga resmål.
6.3 ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Avtalet mellan Hotels.com och Kunden samt Kundens användning av Webbplatsen innebär inte att något partnerskap eller anställningsavtal skapas mellan dig och Hotels.com.
Hotels.coms fullgörande av avtalet med dig gäller under tillämplig lagar och rättsliga processer. Inget i avtalet begränsar Hotels.coms rätt att på begäran från myndigheter lämna ut insamlade uppgifter om dig och din användning av Webbplatsen.
Om någon bestämmelse i avtalet mellan Hotels.com och dig strider mot tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till, garantier och ansvarsbegränsningar, så ska den bestämmelsen ersättas av motsvarande tillåtna bestämmelse som ligger närmast avsikten med den ursprungliga bestämmelsen.
Avtalet, innefattande dessa Allmänna Bokningsvillkor och de övriga villkor som anges häri, utgör hela överenskommelsen mellan dig och Hotels.com med avseende på din bokning via Webbplatsen. Avtalet ersätter alla tidigare överenskommelser och erbjudanden, såväl elektroniska som muntliga eller skriftliga, mellan dig och Hotels.com.
En utskrift av detta avtal och eventuella meddelanden i elektronisk form ska anses giltiga i juridiska och administrativa förfaranden rörande detta avtal på samma sätt och på samma villkor som dokumentation som ursprungligen hade skapats och sparats i skriftlig form.
Fiktiva namn på företag, produkter, personer, titlar och/eller data som nämns avser inte verkliga individer, företag, produkter eller händelser.
Hotels.com förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen överlåts eller upplåts i avtalet med Kunden.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN
Webbplatsen www.hotels.com (“Webbplatsen”) tillhandahålls av Hotels.com, L.P. (”Hotels.com”,”vi” eller ”oss”) med registrerat kontor på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA. Dessa Användarvillkor för Webbplatsen (”Användarvillkor”) gäller enskild person (”du”) som skapar ett konto hos oss och/eller som gör en bokning genom oss direkt på Webbplatsen eller indirekt genom någon av de partners som vi samarbetar med.

För Webbplatsen gäller utöver dessa Användarvillkor följande villkor:

· Allmänna Bokningsvillkor;
· 
Integritetspolicyn; och (i förekommande fall)
· Särskilda Villkor för Mobilapplikationen

Genom att använda Webbplatsen samtycker till att följa dessa Användarvillkor. Om du inte samtycker till Användarvillkoren bör du genast upphöra med all användning av Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen försäkrar du vidare att du inte kommer använda Webbplatsen i kriminell verksamhet eller på sätt som strider mot dessa Användarvillkor.

Hotels.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Du förbinder dig att respektera och följa de vid var tid gällande Användarvillkoren.
Du godkänner att överanvändning, misstänkt aktivitet, tecken på bedrägeri och missbruk av resebokningstjänsterna på den här webbsidan kan leda till att Hotels.com avbokar eventuella bokningar som utförts med ditt namn, e-postadress eller konto och stänger eventuella associerade konton på Hotels.com. Om du har begått bedrägligt förfarande förbehåller sig Hotels.com rätten att vidta nödvändiga lagliga åtgärder och du kan hållas ansvarig för Hotels.coms monetära förluster, vilka inkluderar kostnader för rättstvist och skador. Om du vill bestrida en avbokning eller avstängning av ett konto kan du kontakta kundtjänst.

1 PERSONLIGT BRUK OCH ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING
Webbplatsen är avsedd endast för privat och icke-kommersiellt bruk. Innehållet och informationen på Webbplatsen (inklusive men inte begränsat till priser och tillgänglighet) samt den infrastruktur som används för att tillhandahålla innehållet och informationen tillhör Hotels.com eller dess leverantörer. Det är således en förutsättning för användningen av Webbplatsen att du samtycker till att inte använda, vare sig direkt eller indirekt, Webbplatsen eller dess innehåll och information för något kommersiellt eller icke-personligt syfte.

Du får göra begränsade kopior av din bokning (och relaterade dokument) avseende produkter eller tjänster som du har köpt via Webbplatsen. Du samtycker till att inte ändra, kopiera, sprida, överföra, visa, tillhandahålla, reproducera, publicera, licensiera, skapa egna produkter utifrån, överlåta eller sälja/återsälja information, programvara, produkter eller tjänster som du har erhållit från Webbplatsen.

Du samtycker därutöver till att inte (oberoende av om det är för kommersiellt bruk eller inte):

• hämta, övervaka eller kopiera innehåll eller information på Webbplatsen, vare sig manuellt eller med automatiska verktyg, utan uttryckligt, skriftligt, tillstånd från Hotels.com;
• kringgå restriktionerna för robotindexering på Webbplatsen eller att på annat sätt kringgå andra säkerhetsåtgärder som vidtagits för att hindra eller begränsa tillgången till Webbplatsen;
• vidta några åtgärder som enligt vår bedömning innebär orimligt eller oproportionerligt stor belastning på Hotels.coms infrastruktur; eller
• djuplänka till någon del av Webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, köpsidan för hotellbokningar) utan uttryckligt, skriftligt, tillstånd från Hotels.com.
2 PROGRAMVARA PÅ WEBBPLATSEN
All programvara som tillgängliggörs för nedladdning på Webbplatsen (”Programvaran”) utgör upphovsrättsskyddat material som tillhör Hotels.com och dess partners och/eller leverantörer. Din användning av Programvaran regleras av det licensavtal för slutanvändare som medföljer Programvaran (om sådant finns).

Du får inte installera eller använda Programvaran utan att först godkänna villkoren i licensavtalet.

För Programvara där inget licensavtal medföljer upplåter Hotels.com härmed till dig en personlig, icke-överförbar licens att använda Programvaran för att visa eller på annat sätt använda Webbplatsen i enlighet med dessa Användarvillkor och inte för något annat syfte.

Observera att all Programvara, inklusive, men inte begränsat till, HTML-koden och Active X-kontrollerna på Webbplatsen ägs av Hotels.com eller dess partners och/eller leverantörer och skyddas av internationella upphovsrättsliga lagar enligt vilka det är strikt förbjudet att reproducera eller vidaredistribuera Programvaran. Överträdelser av sådana förbud kan utöver skadeståndsskyldighet medföra böter eller fängelse. Om du gör intrång i Hotels.coms upphovsrätt kommer vi att vidta alla tillgängliga rättsliga åtgärder mot dig.

Utan begränsning av vad som sägs ovan är kopiering eller reproduktion av innehållet på Webbplatsen eller Programvaran till någon annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden. Hotels.com lämnar inga garantier avseende Programvaran om annat inte följer av licensavtalet.

Du samtycker till att Programvaran och all medföljande dokumentation och/eller teknisk information är underkastade tillämpliga exportlagar och inskränkningar i USA. Du förbinder dig att inte exportera eller återexportera Programvaran, direkt eller indirekt, till något land som är föremål för exportrestriktioner i USA.3.1 UPPSÄGNING AV KONTO
Hotels.com har en policy gällande uppsägning av konton på Webbplatsen när Hotels.com anser att användaren av kontot vid upprepade tillfällen bryter mot immateriella rättigheter tillhörande andra.

Hotels.com kan även begränsa åtkomsten till Webbplatsen och/eller avsluta konton för användare som gör intrång i andras immateriella rättigheter, oavsett om detta sker vid upprepade tillfällen eller inte.

Om du misstänker att någon användare gör intrång i immateriella rättigheter, vänligen tillhandahåll tillräcklig information för vi ska kunna identifiera sådan användare.

3.2 BESTRIDANDE AV UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG
Hotels.com accepterar inte falska påståenden avseende upphovsrättsintrång. Om du anser att innehåll som du har publicerat på Webbplatsen felaktigt har tagits bort på grund av ett falskt påstående om upphovsrättsintrång kan du bestrida detta.

När vi har tagit emot ett fullständigt bestridande kommer vi att framföra det till den part som framfört påståendet om upphovsrättsintrång.

Ditt bestridande måste lämnas till oss skriftligen via fax eller vanlig post och måste innehålla de uppgifter som efterfrågas nedan. Observera att falska eller oriktiga uppgifter i ditt bestridande kan innebära att du blir skyldig att ersätta eventuella skador (inklusive kostnader och ombudsarvoden). Om du är osäker på om ditt material gör upphovsrättsintrång eller inte rekommenderar vi att du kontaktar ett legalt ombud.

För att vi ska hantera ditt bestridande måste följande uppgifter finnas med.

1. Information som tydligt identifierar det innehåll som tagits bort felaktigt. Ange var innehållet fanns tillgängligt på Webbplatsen. Tillhandahåll även, om möjligt, URL-adressen.
2. Uppge ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och att du godkänner domstolens behörighet i den jurisdiktion där du har din adress samt att du kommer att acceptera delgivning av handlingar från den part som framställt påståendet om upphovsrättsintrång eller dess ombud.
3. Inkludera följande uttalande: ”Jag bekräftar att jag har skäl att tro att det innehåll som identifierats ovan togs bort eller censurerades på grund av ett misstag eller felaktig identifiering.”
4. Underteckna meddelandet.
5. Skicka det skriftliga meddelandet till följande adress:

Hotels.com, L.P. IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI

ELLER faxa oss på: (+1) 425 679-7251, Att: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

Kontakta oss om ni har frågor om processen rörande upphovsrättsintrång på Webbplatsen på (+1) (425) 679-3753.
4 ANVÄNDAROMDÖMEN, KOMMENTARER, BILDER OCH INNEHÅLL
Hotels.com kan visa kommentarer, bilder och annat material beträffande hotell och andra semester- och resmål på Webbplatsen (“Kommentarer”). Hotels.com kan även erbjuda en tjänst som ger användare av Webbplatsen möjlighet att publicera omdömen (“Användaromdömen”).

Genom att skicka in Kommentarer och Användaromdömen till oss övergår alla rättigheter till Kommentarerna och Användaromdömena till Hotels.com. Hotels.com får därmed rätten att fritt, och utan ersättning till dig, använda, kopiera, distribuera och göra tillgängligt på valfritt medium, i valfri form, de inskickade Kommentarerna och Användaromdömena. Hotels.com får även rätt att ändra, bearbeta och vidareöverlåta Kommentarerna och Användaromdömena sina till partners och/eller leverantörer. Du avsäger dig rätten att bli namngiven och rätten att ha synpunkter på Hotels.com behandling av Kommentarerna och Användaromdömena.

I de fall tjänsten Användaromdömen erbjuds åtar du dig att endast publicera Användaromdömen som är lämpliga för tjänsten och som uppfyller dessa Användarvillkor och eventuella andra riktlinjer som finns tillgängliga på Webbplatsen. Du beviljar Hotels.com och dess dotterbolag och företagspartners (gemensamt “Hotels.com-företag”) samt de företag som är anslutna och/eller länkade till vår webbplats och som vi erbjuder tjänster genom (gemensamt “Hotels.coms samarbetspartners”) en icke exklusiv, royaltyfri, evig, överförbar, oåterkallelig och underlicenserbar rätt att (a) använda, reproducera, ändra, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härlett material av samt publicera sådana Användaromdömen internationellt i alla sorters media som existerar eller i framtiden upptäcks; och att (b) använda det namn du anger när du använder tjänsten Användaromdömen. Du samtycker till att Hotels.com-företagen enligt eget omdöme attribuerar Användaromdömet du har skrivit till dig (genom att t.ex. ange ditt namn och din bostadsort i ett Användaromdöme som du skickat in) samt att Användaromdömet kan delas med våra leverantörer. Vidare beviljar du Hotels.com-företagen rätt att vidta rättsliga åtgärder mot personer eller enheter som kränker dina eller Hotels.com-företagens rättigheter genom att använda Användaromdömen på ett sätt som bryter mot dessa Användarvillkor. Du samtycker till att Användaromdömen är icke-konfidentiella och icke-proprietära. Du avsäger dig uttryckligen alla eventuella morala rättigheter (inklusive publicitets- och integritetsrättigheter) gällande dina Användaromdömen och du vidkänner att du inte invänder mot att vi, Hotel.coms samarbetspartners eller någon av våra andra partners eller licensinnehavare publicerar, använder, ändrar, tar bort eller bearbetar dina Användaromdömen.

Genom att använda tjänsten Användaromdömen garanterar du att:

• du äger eller har annan erforderlig rätt till de Användaromdömen du publicerar;
• Användaromdömena är korrekta vid publiceringstillfället;
• Användaromdömen som du tillhandahåller inte bryter mot några av Hotels.coms vid var tid gällande villkor, riktlinjer eller policyer;
• du inte medvetet eller av oaktsamhet publicerar information som kan orsaka skada eller väcka anstöt hos personer eller deras eventuella affärsverksamhet och i synnerhet: att du inte kommer att publicera kommentarer, information eller material som är osant, ärekränkande eller stötande som skulle kunna uppfattas på sådant sätt;
• du inte på något sätt kommer att agera på ett sätt som är vilseledande samt att du inte kommer delta i eller uppmuntra olagliga aktiviteter;
• du inte kommer att publicera eller sprida information eller material som ägs av tredje part utan uttryckligt, skriftligt, samtycke från sådan tredje part.
• Alla bilder som du tillhandahåller faller under våra riktlinjer för publicering av bilder.
Vi vill göra dig uppmärksam på att alla omdömen som visas på denna webbplats har skrivits av verifierade användare som bodde på ett hotell som bokades via Hotels.com eller en webbplats som tillhör något annat av Expediagruppens varumärken.Hotels.com gör inget anspråk på att äga eller ha anknytning till bilder som publiceras av slutanvändare på vår webbplats. Inte heller ska dessa bilder anses godkända av Hotels.com.

Hotels.com redigerar inte inskickade Kommentarer och Användaromdömen och har inget ansvar (med undantag för vad som följer av tvingande lag) för sådana Kommentarer eller Användaromdömen eller dess efterföljande publicering, användning eller spridning. Hotels.com kan inte heller bekräfta, uppmuntra eller instämma i de åsikter eller kommentarer som framkommer i de publicerade Kommentarerna och Användaromdömena eftersom detta utgör personliga åsikter från de individer som publicerar dem. Beslut som tas med utgångspunkt i kommentarer eller omdömen som visas på Webbplatsen sker på egen risk. Ibland kan Hotels.com erbjuda kunder incitament för att de ska skriva ett Användaromdöme (t.ex. rabattkupong, deltagande i utlottningar etc.). Det är viktigt för oss att Användaromdömen är opartiska och ärliga; dessa incitament erbjuds därför kunderna oavsett om Användaromdömet är positivt eller negativt.

Hotels.com förbehåller sig rätten att radera eller vägra publicering av Kommentarer och Användaromdömen. Detta kan bl.a. avse situationer då Hotels.com tar emot klagomål från tredje part och/eller har anledning att anta att du har brutit mot dessa villkor.

[HI1] 

Riktlinjer för publicering av bilder

Alla bilder du lägger upp måste vara:
· relevanta – Bilderna ska ha en koppling till boende, restaurang, ort eller allmänna reseupplevelser.
· samhälls-/familjevänliga –
Ø Publicera inte bilder eller material som är olagliga, oanständiga, pornografiska, kränkande, vulgära, stötande eller förolämpande.
Ø Publicera inte bilder eller material som kränker en persons eller enhets integritet eller personliga rättigheter.
Ø Publicera inte bilder eller information om barn eller en tredje part utan deras samtycke (eller föräldrarnas, om barnet är under 13 år).
Ø Barn under 13 år får inte publicera bilder eller annat material.
· original – Du får bara publicera dina egna bilder. Publicera inte bilder från någon annan källa (personlig eller kommersiell). Publicera inte bilder som gör intrång på en tredje parts upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller immateriella rättigheter.
· icke-kommersiella – Publicera inte bilder som innehåller logotyper, varumärkesnamn, reklammaterial eller annat material avsett för marknadsföring.
· ofarliga filer – Publicera inte bilder som innehåller virus eller annan skadlig kod som antingen är avsedd att skada eller kan leda till skada på Hotel.coms och/eller deras användares datorer eller system.

· Filegenskaper: Enskilda bilder får inte överstiga 5 MB. Bilderna som publiceras måste ha något av följande format: jpg., bmp., gif. eller png.
4.2 MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG
Om du anser att material som tillhandahålls via Webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt kan du (eller ditt ombud) skicka ett skriftligt meddelande till oss som innehåller de uppgifter som efterfrågas nedan. Observera att vi inte kommer att hantera klagomål om meddelandet saknar relevanta uppgifter. Falska eller oriktiga uppgifter i ditt meddelande kan innebära att du blir skyldig att ersätta eventuella skador.
1. Information som tydligt identifierar det upphovsrättskyddade material som du anser är föremål för intrånget.
2. Information som tydligt identifierar det material som du anser gör intrång i din upphovsrätt samt information som hjälper oss att hitta det intrångsgörande materialet på Webbplatsen, t.ex. en länk till det intrångsgörande materialet.
3. Din adress, e-postadress och telefonnummer.
4. En redogörelse för att du ”har skäl att anta att det intrångsgörande materialet inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud, eller annars är tillåtet enligt lag”.
5. En redogörelse för att ”du garanterar att informationen i ditt skriftliga meddelande är korrekt och att du är behörig att agera till förmån för upphovsrättsinnehavaren”.
6. Meddelandet måste vara undertecknat av någon som är behörig att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning.

Du kan skicka anmälan via e-post till hotels-copyright@hotels.com, via fax till (+11) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints, eller använd följande kontaktinformation:
Hotels.com L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
4.3 BESTRIDANDE
Om material du lagt upp felaktigt har tagits bort kan du skicka in ett bestridande via fax eller vanlig post. Bestridandet ska innehålla de uppgifter som efterfrågas nedan. Vi uppmanar dig att kontakta ett legalt ombud innan du skickar in ett bestridande.
1. Information som tydligt identifierar det innehåll som tagits bort felaktigt. Ange var innehållet fanns tillgängligt på Webbplatsen. Tillhandahåll även, om möjligt, URL-adressen.
2. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
3. En redogörelse för att du godkänner domstolens behörighet i den jurisdiktion där du har din adress samt att du kommer att acceptera delgivning av handlingar från den part som framställt påståendet om upphovsrättsintrång eller dess ombud.
4. Inkludera följande uttalande: ”Jag bekräftar att jag har skäl att tro att det innehåll som identifierats ovan togs bort eller censurerades på grund av ett misstag eller felaktig identifiering.”
5. Underteckna meddelandet och skicka det till följande adress:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
ELLER faxa det till: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
Kontakta oss om ni har frågor om processen rörande upphovsrättsintrång på Webbplatsen på (425) 679-3751.

5 ANSVAR
5.1 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna på Webbplatsen kan innehålla fel eller stavfel. Hotels.com, dess partners och/eller leverantörer garanterar inte och har inte något ansvar för felaktig information från hotell och andra leverantörer, innefattande men inte begränsat till, fotografier, hotellegenskaper, listor över hotellens bekvämligheter eller produktbeskrivningar på Webbplatsen.

Hotellklassificeringar som visas på Webbplatsen är endast avsedda att utgöra allmänna riktlinjer och Hotels.com, dess partners och/eller leverantörer garanterar inte riktigheten i klassificeringarna. Informationen som tillhandahålls ändras regelbundet och Hotels.com, dess partners och/eller leverantörer förbehåller sig rätten att när som helst förbättra och/eller förändra innehållet på Webbplatsen.

Hotels.com, dess partners och/eller leverantörer lämnar inga garantier (t.ex. lämplighet för visst ändamål) avseende information, programvara, produkter eller tjänster på Webbplatsen. Det förhållandet att produkter och tjänster återfinns och erbjuds på Webbplatsen ska inte uppfattas som någon rekommendation eller något garantiåtagande från Hotels.com, eller dess partners och/eller leverantörer, avseende sådana produkter och tjänster. All information, programvara, produkter och tjänster tillhandahålls "i befintligt skick".

Hotell och andra leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster åt Hotels.com är oberoende leverantörer och är inte att anse som anställda hos eller agenter för Hotels.com eller dess partners och/eller leverantörer. Hotels.com och dess partners är inte ansvariga för leverantörernas fel eller försummelse, uppgifter, garantier, avtalsbrott eller för några personskador, dödsfall, sakskador eller andra skador och utgifter som uppkommer som ett resultat därav.

Hotels.com och dess partners är inte ansvariga och har inte någon skyldighet att utge ersättning vid förseningar, avbokningar, överbokningar, strejker, force majeure eller andra förhållanden utom Hotels.coms omedelbara kontroll. Hotels.com är inte heller ansvariga för utgifter som uppkommer på grund av omdirigeringar eller myndighetsbeslut.

Om inte annat följer av tvingande lag ska Hotels.com, dess partners och/eller leverantörer inte ansvara i något fall för direkta eller indirekta skador eller följdskador som uppkommer som ett resultat av användningen av Webbplatsen, eller för förseningar eller oförmåga att använda Webbplatsen, eller för information, programvara, produkter och tjänster som erhålls genom Webbsidan. Detta gäller oavsett på vilken grund sådant ansvar görs gällande.
Ingenting i dessa Användarvillkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar vid bedrägeri från vår sida eller för personskada eller dödsfall som orsakas av vår försumlighet.
6.2 Skadeslöshet
Du accepterar att hålla Hotels.com, dess partners och/eller leverantörer inklusive dess personal eller agenter skadeslösa för skadeståndskrav, förluster, böter, straff eller andra kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till skäliga arvoden till advokat eller revisor, som begärs av:
• tredje part som en följd av:
o att du brutit mot villkoren i avtalet mellan dig och Hotels.com eller andra villkor som hänvisas till häri;
o att du bryter mot tillämplig lag eller gör intrång i tredje parts rättigheter; eller
o din användning av Webbplatsen.
6 ÖVRIGT
6.1 VÄXLINGSKURSER
Växlingskurser beräknas på basis av olika offentliga källor och skall endast ses som riktlinjer eftersom växlingskurser kan ändras dagligen, men inte uppdateras dagligen på Webbplatsen. Någon garanti om att de växlingskurser som anges är riktiga ges inte.
Vid användning av växlingskurserna för något finansiellt syfte, rekommenderar Hotels.com att du rådgör med en kvalificerad specialist om växlingskursernas riktighet. Hotels.com, dess partners och/eller leverantörer godkänner inte att informationen används för något annat syfte än för personligt bruk och all användning eller vidaredistribution av informationen för kommersiella ändamål är förbjuden.
7.2 LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER
Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som administreras och tillhandahålls av andra än Hotels.com. Sådana länkar tillhandahålls endast som en service till dig. Hotels.com kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för dess innehåll eller din användning av dessa. Förekomsten av sådana länkar innebär inte att Hotels.com har godkänt innehållet på sådana webbplatser eller har någon koppling till dess ägare.

7.3 LAGVAL OCH DOMSTOL
Dessa Användarvillkor regleras av svensk lagstiftning. Svensk domstol är behörig att ta upp och avgöra eventuella tvister som uppkommer vid tolkningen av Användarvillkoren.
SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MOBILAPPEN
I dessa Särskilda Villkor för Mobilapplikationen (”Särskilda Villkor”) anges de ytterligare villkor som reglerar hur du via en mobiltelefon, smartphone eller annan mobilenhet får använda vår applikation, kallad ”Hotels.com för mobilen” (”Applikationen”). Genom att klicka på knappen ”Godkänn” via Applikationen samtycker du till och förklarar dig bunden av:

1. reglerna och villkoren
2. dessa Särskilda Villkor, och
3. vår 
Integritetspolicy;

(nedan gemensamt benämnda ”våra Policyer”).

Om du inte godkänner att följa våra Policyer, har du inte rätt använda Applikationen. Du ska då klicka på knappen ”Godkänner inte” och omedelbart avinstallera Applikationen från din mobila enhet.

Hotels.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Särskilda Villkor. Du förbinder dig att respektera och följa de vid var tid gällande Särskilda Villkoren.

Begrepp som inleds med stor bokstav och som inte definieras i dessa Särskilda Villkor ska ha samma innebörd som anges i de Allmänna Bokningsvillkoren.
1 LICENS
Under förutsättning att du samtycker till att vara bunden av våra Policyer, upplåter vi till dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, licens att hämta, installera och använda Applikationen för att genom denna få tillgång till innehåll och information (inklusive men inte begränsat till priser och tillgänglighet) i mobilappen (”Innehållet”) i enlighet med villkoren i våra Policyer.

Villkoren i våra Policyer reglerar bl.a.:

1. din användning av webbplatsen www.hotels.com (”Webbplatsen”);
2. innehåll, tjänster, funktioner, programvara, kuponger och Hotels.com Rewards-programmet som du får tillgång till via Webbplatsen;
3. vår juridiska relation (inklusive men inte begränsat till vårt ansvar gentemot dig); och
4. våra rättigheter;
2 ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN
Applikationen får endast användas för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Du förbinder dig att inte använda Applikationen eller Innehållet i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt våra Policyer.

Din enhet måste vara ansluten till Internet för att Applikationen ska fungera korrekt. Du ansvarar för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ansluta enheten till Internet, och för att betala alla avgifter som din Internetleverantör kan komma att debitera dig till följd av att Applikationen överför och tar emot data (inklusive men inte begränsat till avgifter för dataroaming).

Observera att Applikationen automatiskt överför en liten mängd data som en del i dess normala drift, se vidare avsnitt 4 nedan (”Information om dig och din användning av Applikationen”).

Förutom vad som är tillåtet enligt dessa Särskilda Villkor och vad som följer av tvingande lag, åtar du dig att:

1. inte kopiera Applikationen eller Innehållet, förutom när sådan kopiering sker vid normal användning av Applikationen;
2. inte hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, översätta, slå samman, anpassa, variera eller ändra Applikationen och/eller Innehållet;
3. inte utföra ändringar i eller modifieringar av hela eller delar av Applikationen och/eller Innehållet, och att inte medverka till att Applikationen, Innehållet eller någon del av dessa kombineras med eller inkorporeras i andra program;
4. inte demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa härledda verk baserade på hela eller delar av Applikationen och/eller Innehållet, och att inte försöka utföra något av ovanstående, förutom i den utsträckning sådana åtgärder inte kan förhindras enligt lag; och
5. att inte tillhandahålla eller på annat sätt tillgängliggöra Applikationen och/eller Innehållet, helt eller delvis (inklusive men inte begränsat till programlistor, listor över objekt och källprogram, objektkod och källkod), i någon form till tredje part.

3 RÄTTIGHETSRESERVATIONER
Du bekräftar att alla rättigheter, inklusive men inte begränsat till alla immateriella rättigheter och äganderätten, till Applikationen och Innehållet tillhör antingen Hotels.com eller dess leverantörer. Dessa rättigheter är skyddade av lagar och fördrag över hela världen. Alla rättigheter är förbehållna Hotels.com och/eller dess leverantörer.

Du bekräftar att du inte har några rättigheter till Applikationen och Innehållet annat än en begränsad rätt att använda dessa i enlighet med vad som anges i våra Policyer.

Du godkänner att Applikationen och all medföljande dokumentation och/eller teknisk information gäller under tillämpliga amerikanska lagar och regler för exportkontroll i USA. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera Applikationen, vare sig direkt eller indirekt, till länder som är föremål för amerikanska exportrestriktioner.
4 INFORMATION OM DIG OCH DIN ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN
Vi behandlar information om dig i enlighet med vår Integritetspolicy. Genom att använda Mobilapplikationen samtycker du till sådan informationsbehandling. Vänligen läs Integritetspolicyn noggrant.

Som beskrivs i mer detalj i Integritetspolicyn samlar Applikationen automatiskt in information om:

1. hur du använder Applikationen;
2. innehåll som du tar del av;
3. eventuella tekniska fel eller problem som uppstår i Applikationen vid din användning.

Genom att använda Applikationen godkänner du att denna information samlas in automatiskt.

När du använder Applikationens funktion för sökning efter näraliggande hotell använder vi oss av tillgänglig lokaliseringsdata från GPS-systemet i din enhet eller mobilnätsdata för att avgöra vilka hotell som finns i närheten av din aktuella plats. Även om informationen samlas in anonymt kan den användas för att visa din exakta eller ungefärliga plats. Informationen används endast för att hitta hotell åt dig.

Vi samlar inte in lokaliseringsdata med mindre än att du har aktiverat funktionen för sökning efter näraliggande hotell i Applikationen. Genom att använda denna funktion godkänner du att Hotels.com använder tidigare nämnda lokaliseringsdata för att tillhandahålla Innehållet och tjänster som är relevanta för din aktuella plats via Applikationen. Du kan när som helst stänga av delning av lokaliseringsdata i inställningarna.

5 UPPSÄGNING
Hotels.com kan säga upp de Särskilda Villkoren till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till dig om:

1. du begår ett väsentligt eller långvarigt brott mot dessa Särskilda Villkor; eller
2. Hotels.com beslutar att återkalla Applikationen, helt eller delvis.

Vid uppsägning gäller följande (oavsett orsaken för uppsägningen):

1. Licensen till Applikationen och Innehållet ska omedelbart upphöra att gälla;
2. du måste omedelbart upphöra med all användning av Applikationen och Innehållet; och
3. du måste omedelbart radera eller ta bort Applikationen från din enhet.

6 ÖVRIGT
Dessa Särskilda Villkor är bindande för dig och för oss, samt för våra respektive efterträdare och ersättare. Du får inte överlåta, överföra eller på annat sätt förfoga över dessa Särskilda Villkor, eller några rättigheter eller skyldigheter härunder, utan vårt föregående, skriftliga, samtycke.

Vi får när som helst under giltighetstiden av dessa Särskilda Villkor överlåta, överföra eller på annat sätt förfoga över dessa Särskilda Villkor, samt rättigheter och skyldigheter härunder, utan ditt föregående samtycke.

Vår underlåtenhet att kräva att du fullgör dina skyldigheter enligt dessa Särskilda Villkor eller att göra gällande någon av de rättigheter eller påföljder som vi är berättigade till enligt dessa Särskilda Villkor, innebär inte att vi avstår från sådana rättigheter eller påföljder eller att du är befriad från skyldigheten att fullgöra dina åtaganden.

Att vi avstår från att åberopa fel eller försummelse innebär inte att vi avstår från att åberopa eventuella efterföljande fel eller försummelser. Inget avstående av rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Särskilda Villkor för Applikationen från vår sida ska vara giltig såvida inte avståendet anges uttryckligen och meddelas dig skriftligen.
Dessa Särskilda Villkor regleras av svensk lagstiftning. Svensk domstol är behörig att ta upp och avgöra eventuella tvister som uppkommer vid tolkningen av dessa Särskilda Villkor.

7 SÄRSKILT OM APPLE-ENHETER
Om du använder Applikationen på en Apple-enhet (t.ex. iPhone, iPod, iPad), gäller utöver ovan villkor följande:
1. Du godkänner att dessa Särskilda Villkor endast gäller mellan oss och dig och inte i förhållande till Apple Inc. med adressen One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. (”Apple”);
2. Licensen att använda Applikationen är begränsad till en icke-överförbar licens för användning av Applikationen på ett Apple-operativsystem (iOS) som du äger eller förfogar över;
3. Du godkänner att Apple inte har någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende Applikationen;
4. Om Applikationen inte uppfyller någon utlovad garanti kan du meddela Apple. Apple återbetalar då inköpspriset (om något) för Applikationen. Såvida inte annat följer av tvingande lag har Apple inga ytterligare skyldigheter i form av garantier för Applikationen;
5. Du godkänner att vi, och inte Apple, ansvarar för att hantera eventuella anspråk från dig eller tredje part avseende Applikationen;
6. För det fall en tredje part gör gällande att Applikationen eller ditt innehav och användning av Applikationen gör intrång i sådan tredje parts immateriella rättigheter, godkänner du att Apple inte ansvarar för undersökning, rättsligt försvar, förlikning eller betalning i samband med sådana anspråk;
7. Du bekräftar att du inte befinner dig i ett land som omfattas av handelsförbud från den amerikanska regeringen eller som den amerikanska regeringen har listat som ett ”terroriststödjande” land och att du inte finns med på någon av den amerikanska regeringens listor över förbjudna eller begränsade parter; och
8. Du godkänner att Apple och Apples dotterbolag är utomstående förmånstagare i dessa Särskilda Villkor och att Apple, när du har godkänt villkoren, har rätten att (och anses ha godkänt rätten) att verkställa villkoren i denna egenskap.

STANDARDINFORMATION FÖR SAMMANLÄNKADE RESEARRANGEMANG

Viktig information angående sammanlänkade researrangemang
”Sammanlänkat researrangemang” har samma innebörd som ”sammanlänkat researrangemang” i EU-direktivet 2015/2302 från Europaparlamentet och från Europarådet den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang som kan komma att implementeras i nationell lagstiftning (EU-direktiv 2015/2302).
I vissa fall kan sammanlänkade researrangemang skapas till följd av att du bokar resetjänster med andra företag. Om denna situation uppstår kommer du ombes att läsa den viktiga informationen nedan.

Om du, efter att ha bokat och betalt för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via Hotels.com gäller INTE rättigheterna för paket enligt EU-direktiv 2015/2302.

Hotels.com ansvarar därmed inte för korrekt utförande av de ytterligare resetjänsterna. Om problem uppstår ska du kontakta den relevanta leverantören.

Om du däremot bokar ytterligare resetjänster inom 24 timmar efter att du mottagit bekräftelsen för din logibokning från Hotels.com, blir de resetjänsterna en del av ett sammanlänkat researrangemang. I detta fall har Hotels.com, enligt krav från EU-lagstiftning, skydd på plats för att ersätta din betalning till Hotels.com för tjänster som inte har genomförts på grund av Hotels.coms insolvens. Observera att om någon av dina betalningar görs direkt till den relevanta resetjänstleverantören har Hotels.com inget skydd för att ersätta dig vid resetjänstleverantörens insolvens.
Mer information om insolvensskydd finns nedan:

Hotels.com har ett insolvensskydd i form av en försäkring hos International Passenger Protection Limited, tecknad av försäkringsgivare hos Lloyd’s Syndicates, för alla betalningar som gjorts direkt till Hotels.com. Resenärer kan kontakta Passenger Protection Limited (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, tel: +31 103120666, e-post: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) om tjänster nekas på grund av Hotels.coms insolvens.

Observera: Detta insolvensskydd täcker inte kontrakt med andra parter än Hotels.com som kan genomföras trots Hotels.coms insolvens.

 

EU-direktivet 2015/2302 som överfört till nationell lag finns tillgängligt här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 
Revisionsdatum: 12 maj 2020
 
©2020 Hotels.com, L.P. Med ensamrätt.