PDF

ANVÄNDARVILLKOR

Senast reviderad: 2024-06-28
Hej och välkommen! Vi uppskattar att du tar dig tid att läsa dessa användarvillkor (”Villkoren”).
Dessa Villkor är viktiga eftersom de, tillsammans med din bokningsbekräftelse via e-post (”Bokningsbekräftelsen”), anger de juridiska villkoren på vilka resetjänster görs tillgängliga för dig via vår tjänst. De täcker också all interaktion eller kommunikation du har med oss genom vår tjänst.
Din användning av vår tjänst är villkorad av att du accepterar dessa Villkor. Du måste också acceptera dessa Villkor för att kunna boka en resetjänst. Om du inte accepterar dessa Villkor ska du inte använda vår tjänst eller boka en resetjänst.
Vi kan när som helst ändra dessa Villkor och du måste acceptera de uppdaterade Villkoren för att kunna fortsätta använda vår tjänst efter att dessa Villkor ändrats. Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av dessa Villkor.
I dessa Villkor:
avser ”vi”, ”oss” eller ”vår” Expedia, Inc., ett Washington-bolag med säte på 1111 Expedia Group Way W, Seattle, WA 98119, USA, som tillhandahåller vår tjänst
avser ”Expedia Travel” Travelscape, LLC, ett bolag registrerat i, och för alla ändamål hemmahörande i, USA med säte på 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803 USA
vår Företagsgrupp” avser oss och våra dotterbolag och affiliatebolag
våra Partner” avser alla anslutna, sammärkta eller länkade webbplatser genom vilka vår företagsgrupp tillhandahåller innehåll eller tjänster
vår Tjänst” avser tillhandahållandet av våra webbplatser, appar och onlineverktyg
Reseleverantör” avser den reseleverantör som gör Resetjänsterna tillgängliga för dig genom vår Tjänst
Resetjänster” avser de resetjänster som gjorts tillgängliga för dig av den eller de relevanta reseleverantörerna genom vår Tjänst, såsom vistelser på ett boende, flyg, biluthyrning eller aktiviteter, etc.
du” avser dig, resenären, när du använder vår Tjänst eller gör en bokning med vår Tjänst.
Läs dessa Villkor noggrant.
Avsnitt 1 Regler och restriktioner
Förutom dessa Villkor gäller även andra villkor som tillhandahålls av Reseleverantörer (såsom ett flygbolags transportvillkor, ett boendes villkor eller ett hyrbilsföretags hyresavtal etc.) för din bokning och benämns (”Regler och restriktioner”).
För att göra en bokning måste du acceptera de Regler och restriktioner som Reseleverantören du väljer har (såsom betalning av förfallna belopp, återbetalningsbarhet, straffavgifter, tillgänglighetsbegränsningar och användning av priser eller tjänster, etc.) Relevanta Regler och restriktioner tillhandahålls dig innan du gör en bokning och införlivas genom referens i dessa Villkor.
Om du bryter mot en Reseleverantörs Regler och restriktioner, kan det leda till annullering av din bokning och att du nekas tillgång till den relevanta Resetjänsten. Du kan också förlora pengar som betalats för en sådan bokning och vi eller Reseleverantören kan debitera ditt konto för eventuella kostnader som vi eller de ådrar sig som resultat av en sådan överträdelse.
Reseleverantörer kan antingen vara privatpersoner som verkar från konsument till konsument eller näringsidkare som verkar från företag till konsument. På vår Tjänst märker vi annonser med ”privat värd” eller ”privat leverantör” när Reseleverantören har meddelat oss att de agerar i egenskap av privatperson (ej näringsidkare). Tänk på, att om du ingår ett avtal med en privatperson på en konsument-till-konsument basis, kommer inte konsumentlagstiftningen att gälla i förhållande till ditt avtal med Reseleverantören. Reseleverantören är ensam ansvarig för att avgöra om de verkar som konsument eller näringsidkare och för eventuella utfästelser de gör till dig med avseende på deras status.
I vissa länder, när betalning tas emot vid bokningstillfället, kan Expedia Travel vara Reseleverantör i syfte att göra Resetjänsten tillgänglig för dig, inklusive men inte begränsat till Resetjänster som tillhandahålls inom EU enligt Artiklarna 28 och 306 -310 i EU:s gemensamma system för mervärdesskatt 2006/112/EG och all likvärdig inhemsk lagstiftning i ett annat land. I dessa fall är Regler och restriktioner de villkor som tillhandahålls av den underliggande leverantören (såsom ett flygbolags transportvillkor, ett boendes villkor eller ett hyrbilsföretags hyresavtal etc.)
Avsnitt 2 Använda vår Tjänst
Våra regler
Vi tillhandahåller vår Tjänst för att hjälpa dig hitta information om Resetjänster och för att hjälpa dig att boka dessa Resetjänster. Den tillhandahålls dig inte för något annat ändamål.
Vi strävar efter att ge dig många resealternativ genom vår Tjänst. Vår Tjänst ger dig inte en uttömmande lista över resealternativ som är tillgängliga på en viss destination eller som svar på en viss sökfråga. Resetjänster tillgängliga för bokning via vår Tjänst och ytterligare resealternativ kan också vara tillgängliga för bokning via andra distributionskanaler.
Du samtycker till att:
 • du endast kommer att använda vår Tjänst för personliga och icke-kommersiella ändamål
 • du måste vara minst 18 år och ha laglig behörighet att ingå avtal
 • du kommer att använda vår Tjänst på ett lagligt sätt och i enlighet med dessa villkor
 • all information som du tillhandahåller är sann, korrekt, aktuell och fullständig
 • om du har ett konto hos oss kommer du att:
 • skydda din kontoinformation
 • vara ansvarig för all användning av ditt konto av dig eller andra
 • om du bokar för andras räkning:
 • kommer du att få deras tillstånd innan du agerar på deras vägnar
 • kommer du att informera dem om villkoren som gäller för bokningen (inklusive Regler och restriktioner) och se till att de accepterar sådana villkor
 • ansvarar du för att betala alla förfallna belopp, för att göra eventuella ändrings-/avbokningsförfrågningar och för alla andra frågor som rör bokningen.
Du samtycker också till att inte:
 • göra någon falsk eller bedräglig bokning
 • tillgå, övervaka eller kopiera något innehåll på vår Tjänst med hjälp av någon robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade medel eller någon manuell process
 • bryta mot restriktionerna i något robotförbud på vår Tjänst eller gå förbi eller kringgå andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa åtkomsten till vår Tjänst
 • vidta någon åtgärd som ålägger eller kan påföra en orimlig eller stor belastning på vår infrastruktur
 • djuplänka till någon del av vår Tjänst
 • ”rama in”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av vår Tjänst på någon annan webbplats.
Tillgång
Vi kan, efter en rimlig bedömning, när som helst neka vem som helst tillgång till vår Tjänst av valfritt giltigt skäl. Vi kan även när som helst införa förbättringar och ändringar i vår Tjänst.
Konto
För att skapa ett konto måste du vara minst 18 år och följa de instruktioner till att skapa ett konto som tillhandahålls via vår Tjänst.
Det konto du skapar på vår Tjänst ger dig också tillgång till andra webbplatser, appar, verktyg och tjänster som erbjuds av medlemmar i vår Företagsgrupp (inklusive Expedia och Vrbo) med samma kontouppgifter, utöver vår Tjänst (ett ”Expedia Group-konto”). Observera att när du använder ditt Expedia Group-konto kommer de relevanta användarvillkoren som visas på de webbplatser, appar, verktyg och tjänster som du använder att reglera din användning av dem.
Om du vill ha mer information om hur du tar bort ditt konto kan du logga in på ditt konto på vår Tjänst och följa den tillämpliga processen för att ta bort ett konto. Om du vill ha ytterligare information om dina sekretessrättigheter (till exempel radering eller åtkomst) kan du läsa vårt Sekretessmeddelande.
Hur vi sorterar dina sökresultat
Genom våra Tjänster finns det många resealternativ tillgängliga och vi vill göra dina sökresultat så relevanta som möjligt. På sökresultatsidan visas vår förvalda sorteringsordning, men du kan välja hur dina sökresultat ska sorteras och även använda filteralternativ för att prioritera resultat baserat på dina valda preferenser, till exempel pris, gästbetyg eller andra kriterier. Läs mer om hur vi sorterar dina sökresultat här.
Inom dina sökresultat visar vi ibland också resealternativ som är betalda kommersiella annonser från våra Reseleverantörer. För din information är sådana resealternativ tydligt märkta med ”Annons” eller liknande motsvarande märkning, för att skilja dem från andra resealternativ.
Omdirigering och tredje parts bokningstjänster
Om du omdirigeras från vår Tjänst till en tredje parts bokningstjänst (till exempel för biluthyrning) för att göra en resebokning, tänk då på att alla bokningar som görs via en sådan bokningstjänst kommer att ske med den tredje parten och inte med oss. Vi är inte ansvariga för bokningar gjorda genom tredje parts bokningstjänster och vi har inget ansvar gentemot dig med avseende på en sådan bokning, förutom om de utgör en del av ett sammanlänkat researrangemang som definieras och förklaras i Avsnitt 6F (Sammanlänkade researrangemang). I villkoren för den tredje partens tjänsteleverantör anges vilka rättigheter du har gentemot dem och där förklaras också deras ansvar gentemot dig. Om bokningen du gör hos en tredje parts tjänsteleverantör utgör en del av ett sammanlänkat researrangemang, har vi skydd på plats för att återbetala dina betalningar till oss för alla tjänster som inte utförts på grund av vår insolvens.
Avsnitt 3 Bokningsbekräftelse
Din Bokningsbekräftelse innehåller viktiga delar av din bokning, som t.ex. beskrivning av bokad Resetjänst och dess pris.
Vi skickar din Bokningsbekräftelse och eventuella relevanta resedokument till den e-postadress du anger när du bokar. Om du inte får din Bokningsbekräftelse inom 24 timmar efter att du gjort bokningen bör du kontakta oss.
Avsnitt 4 Betalning
Pris
Priset för Resetjänsten(-erna) kommer att överensstämma med erbjudandet på vår Tjänst, förutom om det föreligger uppenbara fel.
Priserna för Resetjänster är dynamiska och kan ändras när som helst. Prisändringar kommer inte att påverka redan godkända bokningar, förutom om det föreligger uppenbara fel. Vi visar många Resetjänster och vi bemödar oss om att säkerställa att det visade priset är korrekt. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella prisfel på vår Tjänst.
Om det finns ett uppenbart fel och du har gjort en bokning kommer vi att erbjuda dig möjligheten att behålla din bokning genom att betala rätt pris eller så avbokar vi din bokning utan påföljd. Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla Resetjänster för dig till ett felaktigt (lägre) pris även efter att du har fått en bokningsbekräftelse, om felet rimligen borde ha varit uppenbart för dig.
Skatter
Priserna som visas via vår Tjänst kan inkludera skatter eller skatteavgifter. Sådana skatter eller skatteavgifter kan inkludera belopp associerade med mervärdesskatt, skatt på varor och tjänster, försäljningsskatt, beläggningsskatt och andra skatter av liknande karaktär.
Skatter eller skatteavgifter beräknas eller uppskattas i allmänhet utifrån de priser som visas genom vår tjänst före eventuella rabatter (inklusive de som ges av oss), kuponger och lojalitetsförmåner som kan vara tillämpliga på din bokning, såvida inte dessa rabatter, kuponger och lojalitetsförmåner betraktas som en prissänkning i syfte att beräkna eller uppskatta skatter i den relevanta jurisdiktionen för bokningen.
I vissa jurisdiktioner kan du vara ansvarig för att betala lokala skatter som påförs av lokala skattemyndigheter (såsom stadsskatter eller turistskatter, etc.) Vår Företagsgrupp eller Reseleverantören kan debitera dig sådana lokala skatter. Innan du slutför din bokning kommer vår Företagsgrupp att meddela dig om eventuella lokala skatter som du måste betala, om Reseleverantören har meddelat vår Företagsgrupp om sådana skatter.
Beloppet för lokala skatter kan ändras mellan bokningsdatum och vistelsedatum. Om skatterna har ändrats vid ditt vistelsedatum kan du bli skyldig att betala skatt till den högre skattesatsen.
Genomförande av betalning
När betalning krävs vid tidpunkten för din bokning och betalas i den lokala valutan för vår Tjänst (i förekommande fall), kommer företaget som tar emot betalningen (via tredje parts betalningstjänster) och debiterar din betalningsmetod att vara det företag som anges bredvid den relevanta platsen för vår Tjänst i nedanstående tabell.
Plats
Vårt företag som tar emot din betalning
Österrike, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Kina, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Indonesien, Irland, Italien, Jordanien, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marocko, Nederländerna, Norge, Oman, Qatar, Filippinerna, Portugal, Rumänien, Saudiarabien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Taiwan, Thailand, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Vietnam
Travel Partner Exchange S.L.
Australien
Travelscape, LLC. ett företag registrerat i Australien
Brasilien
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Kanada
TPX Travel Canada ULC
Hongkong
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
Indien
Hotels.com India Private Limited
Japan
Travel Partner Exchange Japan KK
Mexiko
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
Nya Zeeland
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapo