Skip to main content.

Nominera en gammal goding i sina bästa år för sitt livs äventyr

Vem har sagt att man kan bli för gammal för nya äventyr? Efter ett helt år instängda inomhus introducerar vi en tävling där äventyrslystna över 65 kan vinna en kupong värd 60 000 kr på Hotels.com, för att kickstarta ett vilt reseäventyr när reserestriktionerna upphör. Nu är det dags att lägga ifrån sig stickorna, damma av ryggsäcken och ge sig ut. Nominera en stjärna i pensionsåldern nu.

Deltagande måste vara bosatta i Sverige, Danmark, Norge eller Finland.

FÖR ATT DELTA

- Ta dig en funderare på alla fantastiska pensionärer i ditt liv och hur de fascinerat dig med sina livsberättelser

- Ange ditt namn, din e-postadress och uppgifter om den du nominerar samt varför

- Tävlingen pågår måndag 7 juni kl. 00.01 - onsdag 16 juni 23.59.

Registreringsformulär

Regler och villkor

Regler och villkor för Hotels.coms kampanj ”The Golden Gap Year” (”Utlottningen”)

Genom att delta i Utlottningen godkänner du dessa regler och villkor (”Regler och villkor”).

Utlottningen varken sponsras, stöds eller administreras av Instagram och är inte kopplad till Instagram. Du är medveten om att du lämnar dina uppgifter till Hotels.com (enligt definition nedan) och inte till Instagram. Uppgifterna du lämnar kommer endast att användas i samband med administrationen av den här Utlottningen och i enlighet med Hotels.coms sekretessmeddelande (se nedan). Varje deltagare i den här Utlottningen befriar härmed Instagram fullständigt från allt ansvar. Alla frågor, kommentarer och klagomål som rör Utlottningen ska riktas till Hotels.com och inte till Instagram.

1.       Kampanjansvarig för denna Utlottning är Hotels.com L.P., ett kommanditbolag registrerat i Texas med kontor på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA (”Hotels.com”).

2.       Deltagare måste vara minst 18 år och ha lagligt uppehälle i Sverige, Norge, Danmark eller Finland. Anställda på och representanter för Hotels.com eller något av Hotels.coms dotterbolag eller partnerbolag, och familjemedlemmar i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Andra personer som på något sätt står i samband med Utlottningens drift eller genomförande är inte heller behöriga att delta. Hotels.com förbehåller sig rätten att kräva att deltagare bevisar att de är behöriga att delta i Utlottningen. Om vinnaren anses vara obehörig förbehåller sig Hotels.com rätten att tilldela en annan deltagare priset och återkräva pris som eventuellt redan har utdelats.

3.       Utlottningen börjar klockan 09.00 centraleuropeisk tid (”CET”) den 7 juni 2021, och alla bidrag måste ha tagits emot före klockan 23.59 CET på slutdatumet den 16 juni 2021.

4.       För att delta i Utlottningen måste deltagare nominera en pensionär genom att skicka in en anledning till att personen förtjänar att vinna på den särskilda webbsidan [https://sv.hotels.com/page/goldengapyear/?pos=HCOM_SE&locale=sv_SE]. Deltagare måste även ange sitt fullständiga namn, sin e-postadress, sitt telefonnummer och sin ålder för att delta i Utlottningen. Endast tävlingsbidrag som har skickats in enligt det officiella tillvägagångssättet godtas och deltar i Utlottningen.

5.       Utlottningen marknadsförs på webbsidan med följande webbadress: [https://sv.hotels.com/page/goldengapyear/?pos=HCOM_SE&locale=sv_SE] (”Webbsidan”). Användning av skript, makron eller något annat automatiserat system för att delta i Utlottningen är förbjuden, och anmälningar som har gjorts eller verkar ha gjorts med sådana system kan diskvalificeras. Oläsliga, ofullständiga eller bedrägliga bidrag accepteras inte. Deltagare får endast skicka in [1] bidrag till Utlottningen. Alla extra tävlingsbidrag som skickas in kan diskvalificeras.

6.        Alla bidrag tävlar om att vinna ett (1) pris. Priset består av en hotellkupong värd 60 000 svenska kronor (”Priset”) och kommer att delas ut i form av flera kupongkoder som totalt motsvarar hela prisbeloppet. En (1) vinnare av Priset kommer att väljas ut slumpvis. Priset har ett ungefärligt detaljhandelsvärde (”ARV” – Approximate Retail Value) på 60 000 svenska kronor.

Den eventuella skillnaden mellan angivet ARV och faktiskt värde kommer inte att delas ut. Priset kan endast lösas in av vinnaren, och vinnaren kan behöva visa upp personlig identifiering för att styrka sin identitet. Vinnaren ansvarar för att betala eventuella tillämpliga skatter samt alla andra kostnader och utgifter som inte anges häri som att vara inkluderade. Om lagen kräver att skatt för Priset (eller en del av Priset) kvarhålls godkänner vinnaren att Hotels.com drar av motsvarande belopp från prissumman. Priset är fastställt enligt beskrivning och kan inte bytas ut eller överföras. Hotels.com kommer inte ersätta förlorade eller stulna priser eller priskomponenter. Vinnaren får inte överföra, tilldela eller byta ut Priset eller lösa in Priset mot kontanter, utom enligt beslut från Hotels.com, som förbehåller sig rätten att ersätta Priset (eller en del av Priset) med ett annat pris av motsvarande eller högre värde. Genom att delta i Utlottningen godkänner deltagarna att Priset delas ut i ”befintligt skick” och att varken Hotels.com eller något av dess partnerbolag ger någon garanti av något slag vad gäller Priset. Kupongen från Hotels.com kan användas i ett år och omfattas av regler och villkor.

 

Du kan använda den här kupongen för att få 60 000 svenska kronor i rabatt på priset för det första rummet du bokar och en stämpel med Hotels.com® Rewards för varje natt du bor på ett deltagande boende, när du bor minst en natt. Glöm inte att du får en bonusnatt när du har samlat tio stämplar. Du måste betala för vistelsen vid bokningstillfället.

Rabatten tillämpas bara på det första rummet i bokningen. Du måste betala fullt pris för övriga rum i bokningen. Rabatten gäller inte skatter, avgifter eller övriga kostnader.

 

Bonusnatten kan inte lösas in för bokningar som betalas på boendet. Vi lägger vanligtvis till samlade stämplar på ditt konto inom 72 timmar efter din vistelse, men ibland kan det ta upp till fyra veckor innan bokningar av ett andra rum och extra stämplar syns på ditt konto. Här hittar du fullständiga regler och villkor för Hotels.com® Rewards.

1.    För att använda kupongen och samla stämplar måste du vara medlem i Hotels.com® Rewards, minst 18 år gammal och inloggad på ditt konto.

2.    Du måste utföra en ny bokning mellan 00.01 CET 2021-06-21 och 23.59 CET 2021-12-21 på den svenska versionen av Hotels.com® för incheckningsdatum mellan 2021-06-21 och 2022-06-21.

Skatter och avgifter för bonusnatten ingår inte, och kampanjstämplarnas värde kommer inte att påverka snittpriset per natt när värdet av någon bonusnatt beräknas. Du måste även betala en inlösenavgift när du löser in din bonusnatt via webbsidan på datorn eller mobilen. Vi tar däremot inte ut någon avgift när du löser in din bonusnatt i vår mobilapp!

 

Kupongen kan inte användas för:

1.    paketbokningar, såsom boende + flyg

2.    bokningar som görs via tjänster för gruppresor

3.    bokningar som betalas på boendet

4.    bokningar som gjordes innan du fick den här kupongen

5.    bokningar som gjorts på ett boende som erbjuds av Vrbo, HomeAways entiteter och/eller EG Vacation Rentals Ireland Limited

6.    bokningar på icke-deltagande boenden. Utbudet av deltagande boenden kan ändras när som helst.

7.    Vi förbehåller oss rätten att ta bort de kampanjstämplar som samlats med den här kupongen om du kombinerar ditt Hotels.com® Rewards-konto med andra konton som också har samlat kampanjstämplar med samma kupong, eller om du har brutit mot gällande regler eller villkor.

8.    Kupongbegränsning per bokning: en bokning per boende och per Rewards-konto.

Du kan endast använda den här kupongen en gång och i sin helhet.

Kupongen kan inte kombineras med andra kuponger, kampanjer eller specialerbjudanden och kan inte användas för tidigare bokningar. Kupongen har inget kontantvärde och kan inte återbetalas eller lösas in mot kontanter. Bokningar som utförts med kupongen berättigas inte till bonuspoäng/mileage/cashback/andra förmåner från tredjeparter under något program för bonus/mileage/cashback/liknande förmåner som erbjuds av externa marknadsföringspartners till Hotels.com®.

Rabattkupongen på 60 000 svenska kronor kan inte tillämpas på skatter, avgifter eller andra kostnader, som utan begränsningar inkluderar extra gäster, telefonsamtal, avbokningsavgifter, parkeringsavgifter och liknande kostnader. Du måste betala dessa avgifter vid bokningstillfället eller direkt på boendet.

Kupongen är ogiltig där den strider mot gällande lag. Otillbörlig användning av kupongen är förbjuden och kan utgöra bedrägeri. Kupongen kan inte återanvändas, även om du avbokar eller ändrar bokningen.

Om vi blir varse om, eller har anledning att misstänka (enligt vår resonabla uppskattning) att du har (a) brutit mot dessa regler och villkor, (b) erhållit kupongen från en icke-auktoriserad källa, (c) använt kupongen med uppsikt att återförsälja eventuellt bokad reseprodukt, (d) engagerat dig i kontakt vilken påverkar opartiskhet, integritet eller korrekt användning för erbjudandet, eller (e) på något annat vis agerat bedrägligt, kan vi i enlighet med vår egen bedömning stoppa kupongen och/eller avboka samtliga bokningar som du utfört med kupongen utan att ange orsak och/eller återkalla eventuellt utfärdade stämplar. Vi förbehåller oss rätten att inte återbetala annullerade transaktioner, inklusive icke-återbetalningsbara bokningar.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller dra tillbaka det här erbjudandet när som helst samt att avboka bokningar där kupongen använts för att göra en spekulativ, falsk eller bedräglig bokning, eller en bokning som endast görs med anledning av förväntningar om högre efterfrågan.

Kupongen kan inte lösas in via kundtjänst.

Vanliga regler och villkor för bokningar gäller, och alla bokningar sker i mån av tillgänglighet.

Erbjudandet tillhandahålls av Hotels.com®. Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Washington i USA.

7.       Vinnaren i Utlottningen blir den deltagare som först väljs ut slumpmässigt bland alla fullständiga, behöriga och korrekt inskickade bidrag från alla länder som tagits emot före anmälningstidens slut.

8.       Vinnaren kommer att meddelas senast 28 dagar efter tävlingens slutdatum via den e-postadress som angavs vid anmälan till Utlottningen. Vinnaren kan behöva skicka in giltig identifiering för att ta emot priset. Priset skickas till vinnaren via den e-postadress som vinnaren tidigare har angivit. Om något e-postmeddelande som skickats till vinnaren återsänds för att det inte kan levereras, eller om vinnaren inte gör anspråk på priset inom 72 timmar, förbehåller sig Hotels.com rätten att tilldela en annan deltagare priset genom att utföra ytterligare en slumpmässig lottning.

9.       Om Hotels.com, på grund av orsaker bortom Hotels.coms rimliga kontroll och oberoende av vinnaren, inte kan tilldela någon deltagare ett pris som uppfyller vad som beskrivs i dessa Regler och villkor förbehåller sig Hotels.com rätten att dela ut ett likvärdigt pris av samma karaktär och värde, eller prisets värde i kontanter, efter eget gottfinnande.

10.    Genom att anmäla sig till Utlottningen och godkänna dess villkor godkänner deltagarna samt de personer som nomineras att deras namn och foto används i marknadsföringsmaterial i alla tillgängliga medier, inklusive på internet (på alla webbsidor, onlinekonton och banners kopplade till Hotels.com samt i alla e-postutskick o.s.v.) och i alla sorters material (utskrivna material, posters, pressreleaser, marknadsföring inom försäljningskanaler o.s.v.), i marknadsföringssyften kopplade till Utlottningen, i hela världen under en period på ett (1) år med start från anmälningsdatumet, utan vidare referens, betalning eller kompensation. Uppgifter om vinnaren kommer att göras tillgängliga för deltagare och allmänheten på begäran via ett privat meddelande på Instagram till Hotels.coms globala Instagramkonto (@hotelsdotcom) senast den 15 juli 2021.

11.    Hotels.com kan samla in och behandla dina personuppgifter direkt eller via våra agenter eller leverantörer. Vi använder dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att genomföra och hantera kampanjen ”The Golden Gap Year” och, när vi har laglig grund att göra det, för att skicka marknadsföringsinformation till dig. Vi kan dela dina personuppgifter med våra relaterade företag, agenter och leverantörer för att göra det möjligt att genomföra och hantera det här erbjudandet, kommunicera med dig eller lagra data. Detta kan innebära att vi delar uppgifterna med organisationer utanför Sverige, Norge, Danmark och Finland, till exempel i USA.

Läs vårt sekretessmeddelande för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter:

          Sverige: https://sv.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_SE&locale=sv_SE

          Norge: https://no.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_NO&locale=no_NO

          Danmark: https://da.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_DK&locale=da_DK

          Finland: https://fi.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_FI&locale=fi_FI

12.     Hotels.com förbehåller sig rätten att ändra, ställa in, avsluta eller upphäva Utlottningen helt eller delvis i händelse av virus, datafel, störning från obehörig person eller någon annan orsak som kan förvanska eller påverka Utlottningens administration, säkerhet, opartiskhet eller korrekta förfarande. Varken Hotels.com eller något av dess dotterbolag eller partnerbolag ansvarar för några tillstånd, omständigheter, förluster, brister eller förseningar som orsakats av force majeure enligt definitionen i fransk lagstiftning.

13.      Med undantag för fall då Hotels.com har brutit sitt rättsliga eller avtalsenliga åtagande ansvarar inte Hotels.com för eventuella skador, förluster eller personskador som sker till följd av deltagande i Utlottningen eller deltagarens accepterande och/eller användning av priset, eller för tekniska fel eller fel på maskin- eller programvara, förlorad, undermålig eller otillgänglig nätverksuppkoppling eller något annat problem som kan begränsa eller förhindra möjligheten att delta i Utlottningen. Hotels.com ansvarar inte för eventuella borttappade, skadade, fördärvade, ofullständiga, oläsliga eller på annat sätt oläsbara anmälningar. Bevis på att en anmälan har skickats in är inte giltigt bevis på att Hotels.com har tagit emot anmälan. Ingenting i dessa Regler och villkor ska på något sätt inskränka Hotels.coms ansvar vid dödsfall eller personskada som sker till följd av dess försumlighet eller vid något annat fall där ansvar enligt lagen inte kan inskränkas.

14.     Deltagare som anmäler sig eller försöker anmäla sig till Utlottningen på ett sätt som bryter mot dessa Regler och villkor eller som till sin natur är orättvist gentemot andra deltagare (till exempel men inte begränsat till manipulering av Utlottningens gång, fusk, hackning, bedrägeri eller annat ohederligt förfarande, såsom uppsåt att irritera, skymfa, hota eller trakassera andra deltagare, Hotels.com och/eller någon av dess representanter) kan diskvalificeras från Utlottningen. När sådana handlingar har påverkat Utlottningen i omfattande grad kan Hotels.com dessutom lägga till ytterligare steg i Utlottningen, om det anses skäligen nödvändigt för att lösa eventuella problem som uppstår till följd av sådana handlingar.

15.     Alla Hotels.coms beslut som fattas i samband med Utlottningen är slutgiltiga, och Hotels.com kommer inte att svara på någon korrespondens från deltagare.

16.     Dessa Regler och villkor regleras av lagstiftningen i Sverige. Domstolarna i Sverige har exklusiv domsrätt vid eventuella dispyter och anspråk som uppkommer i samband med Utlottningen eller dessa Regler och villkor.