Skip to main content.

Hotels.com rekryterar sin första Chief Buffet Officer (CBO) någonsin!

Ångest över att semestern snart är slut? Oroa dig inte. Hotels.com® kommer till undsättning med årets möjlighet för matälskare! Hotels.com rekryterar en Chief Buffet Officer (CBO) för att recensera hotellfrukostbufféer. Om du tror att du har vad som krävs för att bli Hotels.coms CBO är allt du behöver göra att berätta vilka tre färdigheter du besitter som gör dig perfekt för jobbet.
Redo för det sanna matlivet? Ta fram ditt CV och ansök för att bli CBO nu!

Sugen på bufféer?

Har du vad som krävs?

För att delta:

- Ta fram ditt CV: Tror du att du har vad som krävs för att vara Hotels.com CBO? Berätta vilka tre färdigheter du besitter och varför de gör dig perfekt för rollen.
- Krav: Fyll i anmälningsformuläret nedan tillsammans med dina svar så har du chansen att bli vald till CBO!
- Bufféälskare: Den lyckliga vinnaren kommer att vinna 10 hotellnätter till ett värde av 30,000 SEK för att resa och recensera hotellbufféer. Du kommer också att uppgraderas till guldstatus i Hotels.com Rewards-program och få gratis frukost och rumuppgraderingar på utvalda hotell när du reser.
- Tävlingen öppnar onsdag 18 augusti kl. 00:01 och stänger kl. 23:59 den 1 september 2021

Chief Buffet Officer anmälningsformulär

Genom att delta i tävlingen godkänner du de allmänna tävlingsvilkoren.

Hotels.coms urval av de bästa bufféerna

För 92 procent av svenska resenärer är frukostbuffén ett måste när man reser och 87 procent av dem säger att de är villiga att gå upp tidigare för att se till att de får det bästa urvalet!

Så Hotels.com har sammanställt en lista över hotellbufféer att testa i sommar. Boka nu och dra nytta av vårt Rewards-program!

Hotel Frantz, Stockholm

Clarion Hotel Post, Gothenburg

Hotel Rival, Stockholm

Mornington hotel, Stockholm

Downtown Camper by Scandic, Stockholm

Regler och villkor för Hotels.coms kampanj ”The Chief Buffet Officer” (”Utlottningen”)
Genom att delta i Utlottningen godkänner du dessa regler och villkor (”Regler och villkor”).
Utlottningen varken sponsras, stöds eller administreras av Instagram och är inte kopplad till Instagram. Du är medveten om att du lämnar dina uppgifter till Hotels.com (enligt definition nedan) och inte till Instagram. Uppgifterna du lämnar kommer endast att användas i samband med administrationen av den här Utlottningen och i enlighet med Hotels.coms sekretessmeddelande (se nedan). Varje deltagare i den här Utlottningen befriar härmed Instagram fullständigt från allt ansvar. Alla frågor, kommentarer och klagomål som rör Utlottningen ska riktas till Hotels.com och inte till Instagram.
1. Kampanjansvarig för denna Utlottning är Hotels.com L.P., ett kommanditbolag registrerat i Texas med kontor på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA (”Hotels.com”).
2. Deltagaren måste minst vara 18 år gammal, vara äldre än myndighetsåldern som gäller i området där de är bosatta samt vara lagligt bosatta i Sverige, Norge, Danmark eller Finland. Anställda på och representanter för Hotels.com eller något av Hotels.coms dotterbolag eller partnerbolag, och familjemedlemmar i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Andra personer som på något sätt har anknytning till Utlottningens drift eller genomförande är inte heller behöriga att delta. Deltagarna förstår och godkänner att vissa specifika restriktioner, till exempel hygienkrav och vaccinationskrav, kan gälla för att få tillträde till hotellen och ta del av bufféerna. Hotels.com förbehåller sig rätten att kräva att deltagare bevisar att de är behöriga att delta i Utlottningen. Om vinnaren anses vara obehörig förbehåller sig Hotels.com rätten att tilldela en annan deltagare priset och återkräva pris som eventuellt redan har utdelats.
3. Utlottningen inleds klockan 00.01 CET den 18 augusti 2021 och alla bidrag måste vara mottagna senast 23.59 CET på Utlottningens slutdatum den 1 september 2021.
4. För att delta i Utlottningen måste deltagaren besöka Utlottningens webbsida och förklara tre färdigheter som hen har och som gör hen värdig att vinna titeln ”Chief Buffet Officer”[insert URL]. Deltagaren måste även ange fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer och ålder för att delta i Utlottningen. Endast tävlingsbidrag som har skickats in enligt det officiella tillvägagångssättet godtas och deltar i Utlottningen.
5. Utlottningen marknadsförs på webbsidan med följande webbadress: [http://sv.hotels.com/sida/CBO/?pos=HCOM_SE&locale=sv_SE] (”Webbsidan”). Användning av skript, makron eller något annat automatiserat system för att delta i Utlottningen är förbjuden, och bidrag som har skickats in eller verkar ha skickats in med sådana system kan diskvalificeras. Oläsliga, ofullständiga eller bedrägliga bidrag accepteras inte. Deltagare får endast skicka in ett bidrag till Utlottningen. Alla extra tävlingsbidrag som skickas in kan diskvalificeras.
6. Alla bidrag tävlar om att vinna ett (1) pris. Priset består av tio hotellkuponger (”Priset”) värda 3 000 SEK styck, vilket totalt motsvarar hela prisbeloppet på 30 000 SEK. Dessutom får vinnaren Hotels.coms Gold-medlemsstatus i ett år från och med datumet då priset delas ut. Hotels.com förbehåller rätten att förlänga medlemsstatusens giltighetstid om några administrativa åtgärder eller myndighetsåtgärder förhindrar hotellen från att vara öppna under vissa tidsperioder under detta år. Mer information om vad medlemsstatusen innebär och vilka villkor som gäller för den hittar du här. En (1) vinnare av Priset kommer att väljas ut slumpvis. Priset har ett ungefärligt detaljhandelsvärde (”ARV” – Approximate Retail Value) på 30 000 SEK.
Den eventuella skillnaden mellan angivet ARV och faktiskt värde kommer inte att delas ut. Priset kan endast lösas in av vinnaren, och vinnaren kan behöva visa upp personlig identifiering för att styrka sin identitet. Vinnaren ansvarar för att betala eventuella tillämpliga skatter samt alla andra kostnader och utgifter som inte anges häri som att vara inkluderade. Om lagen kräver att skatt för Priset (eller en del av Priset) kvarhålls godkänner vinnaren att Hotels.com drar av motsvarande belopp från prissumman. Priset är fastställt enligt beskrivning och kan inte bytas ut eller överföras. Hotels.com kommer inte ersätta förlorade eller stulna priser eller priskomponenter. Vinnaren får inte överföra, tilldela eller byta ut Priset eller lösa in Priset mot kontanter, utom enligt beslut från Hotels.com, som förbehåller sig rätten att ersätta Priset (eller en del av Priset) med ett annat pris av motsvarande eller högre värde. Genom att delta i Utlottningen godkänner deltagarna att Priset delas ut i ”befintligt skick” och att varken Hotels.com eller något av dess partnerbolag ger några garantier av något slag vad gäller Priset utöver de lagstadgade garantierna och de som anges i de aktuella Reglerna och villkoren. Kupongerna från Hotels.com kan användas i ett år från och med datumet då de delas ut och omfattas av följande regler och villkor:
Du kan använda en av de här kupongerna för att få 3 000 SEK i rabatt på priset för det första rummet du bokar. Du får även en stämpel med Hotels.com® Rewards för varje natt du bor på ett deltagande boende när du bor minst en natt. Glöm inte att du får en bonusnatt när du har samlat tio stämplar. Du måste betala det återstående priset för vistelsen vid bokningstillfället.
Kupongen gäller bara för det första rummet i din bokning. Du måste betala fullt pris för övriga rum i bokningen. Rabatten gäller inte skatter, avgifter eller övriga kostnader.
Bonusnatten kan inte lösas in för bokningar som betalas på boendet. Vi lägger vanligtvis till samlade stämplar på ditt konto inom 72 timmar efter din vistelse, men ibland kan det ta upp till fyra veckor innan bokningar av ett andra rum och extra stämplar syns på ditt konto. Här hittar du fullständiga regler och villkor för Hotels.com® Rewards.
För att samla stämplar och få en bonusnatt måste du vara medlem i Hotels.com® Rewards, vara minst 18 år gammal och vara inloggad på ditt konto.

1. Du måste utföra en ny bokning mellan 00.01 CET 2021-09-02 och 23.59 CET 2022-09-02 på den svenska versionen av Hotels.com® för incheckningsdatum mellan 2021-09-02 och 2022-09-02.
Skatter och avgifter för bonusnatten ingår inte, och kampanjstämplarnas värde kommer inte att påverka snittpriset per natt när värdet av bonusnatten beräknas. Du måste även betala en inlösenavgift när du löser in din bonusnatt via vår webbsida på din dator eller mobil. Vi tar däremot inte ut någon avgift när du löser in din bonusnatt i vår mobilapp.

Kupongerna kan inte användas för:
1. paketbokningar, såsom boende + flyg
2. bokningar som görs via tjänster för gruppresor
3. bokningar som betalas på boendet
4. bokningar som gjordes innan du fick den här kupongen
5. bokningar som gjorts på ett boende som erbjuds av Vrbo, HomeAways entiteter och/eller EG Vacation Rentals Ireland Limited
6. bokningar på icke-deltagande boenden. Utbudet av deltagande boenden kan ändras när som helst.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort de kampanjstämplar som samlats med den här kupongen om du kombinerar ditt Hotels.com® Rewards-konto med andra konton som också har samlat kampanjstämplar med samma kupong, eller om du har brutit mot gällande regler eller villkor.

Endast en kupong kan användas per bokning och per Rewards-konto.
Du kan endast använda den här kupongen en gång och i sin helhet.
Kupongen kan inte kombineras med andra kuponger, kampanjer eller specialerbjudanden och kan inte användas för tidigare bokningar. Kupongen har inget kontantvärde och kan inte återbetalas eller lösas in mot kontanter. Bokningar som utförts med kupongen berättigas inte till bonuspoäng/mileage/cashback/andra förmåner från tredjeparter under något program för bonus/mileage/cashback/liknande förmåner som erbjuds av Hotels.coms® externa marknadsföringspartners.
Kupongen med 3 000 SEK i rabatt kan inte tillämpas på skatter, avgifter eller andra kostnader (utan begränsningar) såsom avgifter för extra gäster, telefonsamtal, avbokningsavgifter, parkeringsavgifter med mera. Du måste betala dessa avgifter vid bokningstillfället eller direkt på boendet.
Kupongen är ogiltig där den strider mot gällande lag. Otillbörlig användning av kupongen är förbjuden och kan utgöra bedrägeri. Kupongen kan inte återanvändas, även om du avbokar eller ändrar bokningen.
Om vi blir varse om att du har (a) brutit mot dessa regler och villkor, (b) erhållit kupongen från en icke-auktoriserad källa, (c) använt kupongen med avsikt att sälja vidare eventuellt bokad reseprodukt, (d) agerat på ett sätt som påverkar opartiskheten, integriteten eller den korrekta användningen av erbjudandet, eller (e) på något annat vis agerat bedrägligt, kan vi i enlighet med vår egen bedömning stoppa kupongen och/eller avboka samtliga bokningar som du utfört med kupongen och/eller återkalla eventuellt utfärdade stämplar. Vi förbehåller oss rätten att inte återbetala annullerade transaktioner, inklusive icke-återbetalningsbara bokningar.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller dra tillbaka det här erbjudandet när som helst samt att avboka bokningar där kupongen använts för att göra en spekulativ, falsk eller bedräglig bokning.
Kupongen kan inte lösas in via kundtjänst.
Vanliga regler och villkor för bokningar gäller, och alla bokningar sker i mån av tillgänglighet.
7. Vinnaren i Utlottningen blir den deltagare som först väljs ut slumpmässigt bland alla fullständiga, behöriga och korrekt inskickade bidrag från alla deltagande länder som tagits emot före anmälningstidens slut.
8. Vinnaren kommer att meddelas senast 14 arbetsdagar efter tävlingens slutdatum via den e-postadress som angavs vid anmälan till Utlottningen. Vinnaren kan behöva skicka in giltig identifiering för att ta emot priset. Priset skickas till vinnaren via den e-postadress som vinnaren tidigare har angivit. Om något e-postmeddelande som skickats till vinnaren återsänds för att det inte kan levereras, eller om vinnaren inte gör anspråk på priset inom 72 timmar, förbehåller sig Hotels.com rätten att tilldela en annan deltagare priset genom att utföra ytterligare en slumpmässig lottning.
9. Om Hotels.com på grund av force majeure inte kan tilldela någon deltagare ett pris som uppfyller vad som beskrivs i dessa Regler och villkor förbehåller sig Hotels.com rätten att dela ut ett likvärdigt pris av samma karaktär och värde, eller prisets värde i kontanter, efter eget gottfinnande.
10. Genom att anmäla sig till Utlottningen och godkänna dess villkor godkänner deltagarna samt personerna som nomineras att deras namn och foto används i marknadsföringsmaterial i alla tillgängliga medier, inklusive på internet (på alla webbsidor, onlinekonton och banners kopplade till Hotels.com samt i alla e-postutskick o.s.v.) och i alla sorters material (utskrivna material, posters, pressreleaser, marknadsföring inom försäljningskanaler o.s.v.), i marknadsföringssyften kopplade till Utlottningen, i hela världen under en period på ett (1) år med start från anmälningsdatumet, utan vidare referens, betalning eller kompensation.
11. Hotels.com kan samla in och behandla dina personuppgifter direkt eller via våra agenter eller leverantörer. Vi använder dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att genomföra och hantera kampanjen ”The Chief Buffet Officer” och, när vi har laglig grund att göra det, för att skicka marknadsföringsinformation till dig. Vi kan dela dina personuppgifter med våra relaterade företag, agenter och leverantörer för att göra det möjligt att genomföra och hantera det här erbjudandet, kommunicera med dig eller lagra data. Detta kan innebära att vi delar uppgifterna med företag utanför Sverige, till exempel företag i USA eller Storbritannien.
Läs vårt sekretessmeddelande för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter:

Sverige: https://sv.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_SE&locale=sv_SE

Deltagarens personuppgifter lagras under Utlottningen och så lång tid som krävs för att dela ut priserna.
Alla deltagare har rätt komma åt sina personuppgifter, begära att personuppgiftsansvarig korrigerar eller raderar personuppgifterna och begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifterna samt har rätt till dataportabilitet. Deltagarna har även rätt att ge anvisningar om hur personuppgifterna ska behandlas efter att de har dött. Deltagare som vill utöva dessa rättigheter kan kontakta Hotels.com genom att skriva till Brand Comms Team, Hotels.com, Angel Building, 407 St John Street, London, EC14 4EX, Storbritannien.

12. Hotels.com förbehåller sig rätten att ändra, ställa in, avsluta eller upphäva Utlottningen helt eller delvis i händelse av force majeure såsom virus, datafel, störning från obehörig person eller någon annan orsak som kan förvanska eller påverka Utlottningens administration, säkerhet, opartiskhet eller korrekta förfarande, förutsatt att händelsen uppfyller villkoren för force majeure. Varken Hotels.com eller något av dess dotterbolag eller partnerbolag ansvarar för några tillstånd, omständigheter, förluster, brister eller förseningar som orsakats av force majeure enligt definitionen i svensk lagstiftning.
13. Med undantag för fall då Hotels.com har brutit sitt rättsliga eller avtalsenliga åtagande ansvarar Hotels.com inte för eventuella skador, förluster eller personskador som sker till följd av deltagande i Utlottningen eller deltagarens accepterande och/eller användning av priset, eller för tekniska fel eller fel på maskin- eller programvara, förlorad, undermålig eller otillgänglig nätverksuppkoppling eller något annat problem som kan begränsa eller förhindra möjligheten att delta i Utlottningen. Hotels.com ansvarar inte för eventuella borttappade, skadade, fördärvade, ofullständiga, oläsliga eller på annat sätt oläsbara bidrag. Ingenting i dessa Regler och villkor ska på något sätt inskränka Hotels.coms ansvar vid dödsfall eller personskada, eller andra typer av skador, som sker till följd av dess brutna avtalsenliga åtaganden eller vid något annat fall där ansvar enligt lagen inte kan inskränkas.
14. Deltagare som anmäler sig eller försöker anmäla sig till Utlottningen på ett sätt som bryter mot dessa Regler och villkor eller som till sin natur är orättvist gentemot andra deltagare (till exempel men inte begränsat till manipulering av Utlottningens utförande, fusk, hackning, bedrägeri eller annat ohederligt förfarande, såsom uppsåt att irritera, skymfa, hota eller trakassera andra deltagare, Hotels.com och/eller någon av dess representanter) kan diskvalificeras från Utlottningen. När sådana handlingar har påverkat Utlottningen i omfattande grad kan Hotels.com dessutom lägga till ytterligare steg i Utlottningen, om det anses skäligen nödvändigt för att lösa eventuella problem som uppstår till följd av sådana handlingar.
15. Alla Hotels.coms beslut som fattas i samband med Utlottningen är slutgiltiga och Hotels.com kommer inte att svara på någon korrespondens från deltagare.
16. Dessa Regler och villkor regleras av lagstiftningen i Sverige. Domstolarna i Sverige har exklusiv domsrätt vid eventuella dispyter och anspråk som uppkommer i samband med Utlottningen eller dessa Regler och villkor.