Skip to main content.

Steg 1

Sök efter din destination

Steg 2

Välj alternativet ”betala nu” om möjligt

Steg 3

Betala med ditt presentkort

Ta emot presentkort från Hotels.com via e-post

- Välj omedelbar nedladdning av eGift-presentkortet från Hotels.com
- Det finns en rad olika presentkort att välja mellan, samt personliga meddelanden
- Lös in online på Hotels.com

Kommer snart: Saldotjänster

Om du vill kolla in saldot för ditt presentkort eller slå samman två eller fler presentkort till ett, skickar du ett e-postmeddelande till giftcards@hotels.com med ditt/dina presentkortsnummer och bevis på inköp.
Alla frågor kommer att besvaras inom max. 48 timmar.

Presentkort för företag

Lär dig hur företag kan köpa presentkort som gåvor och incitament för kunder eller anställda.

VILLKOR:

Kortet är giltigt i 3 år efter inköpsdatum. CARDCO CXXXIX, Inc. är kortutgivare och ensam gäldenär till kortägaren. CARDCO kan överlåta sina kortutgivarskyldigheter till en befullmäktigad utan regressrätt. Om överlåtet är den befullmäktigade, och inte CARDCO, ensam gäldenär till kortägaren. Kortet distribueras av Hotels.com på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA. Hotels.com är inte gäldenär till kortägaren och har ingen anknytning till CARDCO. Användande av detta Kort omfattas av användarvillkor. Se sv.Hotels.com för fullständig information. Dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy som du kan hitta på mycardterms.com/hotels_intl/. Värdeförfrågan/kundsupport: giftcards@hotels.com