PDF
Juridisk information
Expedia, Inc. driver webbplatsen https://sv.hotels.com/, som fungerar som ett gränssnitt mellan dig och de olika Reseleverantörer som erbjuder resetjänster (såsom den definieras i Användarvillkoren).
Kundtjänstkontakter
Det snabbaste sättet för oss att hjälpa dig med dina resefrågor är via vår kundsupportsida och virtuella assistent här. Vi erbjuder även support via Telefonnummer: 08 50 252 025 (lokalsamtalstaxa) och e-post: klicka här för att skicka e-post till oss.
Expedia, Inc., som har sitt säte på : 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA
När du bokar en resetjänst (såsom den definieras i Användarvillkoren) med hjälp av webbsidan ingår du ett avtal med den relevanta reseleverantören (såsom den definieras i Användarvillkoren) för den resetjänsten – det kan till exempel vara Expedia Travel (enligt definitionen nedan)veller en boendeleverantör.
När du ingår ett avtal med Expedia Travel (enligt definitionen nedan)veller en boendeleverantör hittar du reseleverantörens företagsuppgifter på sidan där du slutförde din bokning.
Med Expedia Travel avses Travelscape LLC, ett aktiebolag som i alla avseenden är hemmahörande i USA och vars säte är på: 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803 USA
Så sorterar vi dina sökresultat: Sorteringsordning
Varumärken och upphovsrätt Om du har några frågor angående användning eller licensiering av varumärken eller upphovsrättsskyddat material kan du kontakta oss på IPComplaints@expediagroup.com.
Olagligt innehåll och säkerhetsfrågor Om du misstänker att innehåll på vår webbplats kan vara olagligt ber vi dig att rapportera det till oss via knappen ”Rapportera annons” eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på eunotifications@expedia.com.
Om du kontaktar oss via e-post angående misstänkt olagligt innehåll ber vi dig att inkludera följande information: en detaljerad förklaring till varför du tror att innehållet är olagligt, de specifika webbadresserna som kan hjälpa oss att identifiera innehållet samt ditt namn och din e-postadress. När du kontaktar oss ber vi dig också bekräfta att den information som du har skickat in är korrekt och fullständig.
Du kan också använda e-postadressen som anges ovan för att kontakta oss i frågor som rör förordningen om digitala tjänster. Kommunikationen via denna adress kan ske på alla europeiska språk.
Tvistlösning Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på http://ec.europa.eu/odr. Du kan också kontakta ett certifierat organ för tvistlösning utanför domstol för att få hjälp med att lösa tvister med oss som rör våra åtgärder för att hantera rapporterat olagligt innehåll. Beslut av tvistlösningsorgan utanför domstol är inte bindande för dig eller för oss.
Rättslig företrädare för förordningen om digitala tjänster
Juridisk representant för Expedia, Inc. i enlighet med artikel 13 i förordningen om digitala tjänster är:
EG Vacation Rentals Ireland Ltd
25 St Stephen’s Green, 4th floor
Dublin 2, D02 XF99
Irland
EG Vacation Rentals Ireland Ltd kan kontaktas på legal@vrbo.com.