Sekretessmeddelande     

Senast uppdaterad 2023-03-09

Hotels.com, som ingår i Expedia Group, (”vi” eller ”oss”), uppskattar att du är vår kund och förstår att sekretess är viktigt för dig. Det här Sekretessmeddelandet förklarar hur vi samlar in, använder och lämnar ut uppgifter när du använder vår plattform och tillhörande tjänster, dina rättigheter när det gäller att besluta vad vi gör med de uppgifter som vi samlar in eller lagrar om dig och anger hur du kan kontakta oss.

Sekretessmeddelandets huvudpunkter

Det här är huvudpunkterna i vårt Sekretessmeddelande. Om du vill läsa det fullständiga Sekretessmeddelandet kan du klicka här eller scrolla ner.

Vad täcker detta Sekretessmeddelande?

Det här Sekretessmeddelandet har sammanställts för att beskriva:

 • hur och vilken typ av personuppgifter vi samlar in och använder
 • när och med vem vi delar dina personuppgifter
 • vilka val du kan göra om hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter
 • hur du kan komma åt och uppdatera dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och använder och hur samlar vi in dem?

Vi samlar in personuppgifter när:

 • du lämnar personuppgifter till oss
 • vi samlar in dem automatiskt
 • vi får dem från andra.

Du ger oss personuppgifter när du skapar ett konto på en av våra webbplatser, registrerar dig för att få erbjudanden eller information eller gör en bokning på vår plattform. Vi samlar även in personuppgifter genom automatiserad teknik, till exempel med cookies som placeras i din webbläsare, med ditt samtycke när det är tillämpligt, när du besöker våra webbplatser eller laddar ner och använder våra appar. Vi får också uppgifter från andra bolag inom Expedia Group, samt från affärspartner och andra externa parter, som hjälper oss att förbättra vår plattform och tillhörande verktyg och tjänster, uppdatera och upprätthålla exakta uppgifter, potentiellt upptäcka och undersöka bedrägeri samt marknadsföra våra tjänster på ett effektivare sätt. 

Hur delas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan delas för flera ändamål, inklusive: för att hjälpa dig boka din resa och/eller semester, bistå dig under din resa och/eller semestervistelse, kommunicera med dig (inklusive när vi skickar information om produkter och tjänster eller gör det möjligt för dig att kommunicera med reseleverantörer och/eller boendeägare) och för att följa lagen. Det fullständiga Sekretessmeddelandet nedan anger i detalj hur personuppgifter delas nedan.

Vilka rättigheter och alternativ har du?

Du kan utöva dina dataskyddsrättigheter på olika sätt. Du kan till exempel välja bort marknadsföring genom att klicka på länken ”Avsluta prenumerationen” i e-postmeddelanden, i ditt konto i tillämpliga fall eller genom att kontakta vår kundservice. Vårt Sekretessmeddelande innehåller mer information om vilka alternativ, dataskyddsrättigheter och val som finns tillgängliga för dig.

Så här kan du kontakta oss

Mer information om vår sekretesspraxis finns i vårt fullständiga Sekretessmeddelande. Du kan även kontakta oss med användning av informationen nedan i avsnittet ”Kontakta oss” om du vill ställa frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller göra förfrågningar om dina personuppgifter.

*****************************

Sekretessmeddelande

Kategorier av personuppgifter som vi samlar in

Mobilappar

Användning av personuppgifter

Utlämnande av personuppgifter

Dina rättigheter och val

Internationella dataöverföringar

Privacy Shield

Deltagande APEC:s system för sekretess vid gränsöverskridande överföringar

Säkerhet

Lagring av personuppgifter

Kontakta oss

Uppdateringar av Sekretessmeddelandet

Kategorier av personuppgifter som vi samlar in

När du använder vår plattform, våra appar eller tillhörande verktyg eller tjänster, kan vi vid behov samla in följande typer av personuppgifter från dig:

 • namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer och hem-, företags- och fakturaadress (inklusive gata och postnummer)
 • myndighetsutfärdad ID-handling som krävs för bokning eller legitimation, såsom pass, körkort och myndighets rättelsenummer, bosättningsland (för reseförsäkringsändamål) och för ägare av semesterbostad, skatteidentifieringsnummer
 • betalningsuppgifter såsom betalkortsnummer, utgångsdatum, fakturaadress och bankkontonummer
 • reserelaterade preferenser och önskemål, till exempel favoritdestination och typ av boende samt speciella diet- och tillgänglighetsbehov, i mån av tillgång
 • information om lojalitetsprogram och medlemskap
 • födelsedatum och kön
 • geografisk plats
 • bilder (inklusive bilder av ditt ansikte), videor och andra inspelningar
 • konto-ID för sociala medier och andra offentligt tillgängliga uppgifter
 • kommunikation med oss (såsom inspelningar av samtal med kundtjänstrepresentanter för kvalitetssäkrings- och utbildningsändamål)
 • sökningar du gör, transaktioner och andra interaktioner med dig kopplade till våra onlinetjänster och appar
 • annan kommunikation som sker via plattformen mellan partner och resenärer och koncernintern chatt och verktyg för resenärssamarbete 
 • sökningarna och transaktionerna som genomförs via plattformen
 • uppgifter som du förser oss med om andra personer, såsom dina reskamrater eller andra som du gör en bokning för
 • uppgifter som vi får om dig från andra bolag i Expedia Group och externa parter, till exempel våra affärspartner och partnerföretag och auktoriserade tjänsteleverantörer, vilka kan inkludera uppdaterade kontaktuppgifter, demografiska uppgifter, intressen och köphistorik som vi kan lägga till i ditt konto eller din profil och använda för marknadsundersökning och analys.

Vi samlar in känsliga personuppgifter antingen med samtycke eller i enlighet med lokal lag. Detta kan inkludera uppgifter som kan avslöja din ras eller ditt etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexuell läggning och uppgifter om hälsa eller funktionshinder.

 

När du installerar någon av våra appar eller använder vår plattform, samlar vi automatiskt in följande typer av uppgifter från din enhet (”Automatiskt insamlade uppgifter”):

 • IP-adress
 • enhetstyp
 • unika enhetsidentifikationsnummer
 • typ av webbläsare (till exempel Firefox, Safari, Chrome och Internet Explorer)
 • internetleverantör
 • operativsystem
 • mobiloperatör
 • hur din enhet har interagerat med våra onlinetjänster, inklusive de sidor som har öppnats, länkar som har klickats på, resor som visats och funktioner som har använts, tillsammans med associerade datum och tider
 • information om hänvisande webbplatser eller påföljande sidor samt allmän geografisk plats (t.ex. på lands- eller stadsnivå).

Vårt Cookiemeddelande förklarar vidare hur vi använder cookies och liknande spårningsteknik.

Mobilappar

När du laddar ner och använder någon av våra mobilappar samlar vi in viss teknisk information från din enhet för att göra det möjligt för appen att fungera korrekt och för andra ändamål som beskrivs i detta Sekretessmeddelande. Denna tekniska information omfattar:

 • enhets- och telefoniuppgifter såsom din operatör, nätverkstyp, nätoperatör samt operatör och land för SIM-kortet
 • operativsystem och version
 • enhetsmodell
 • prestanda och dataanvändning
 • användningsuppgifter, till exempel datum och tider då appen får åtkomst till våra servrar, funktioner och länkar som klickats på i appen, sökningar, transaktioner samt data och filer som laddats ner till appen
 • valda eller aktiverade enhetsinställningar, t.ex. wi-fi, GPS och Bluetooth (som kan användas för platstjänster, med förbehåll för ditt godkännande enligt förklaringen nedan)
 • inställningar i den mobila enheten
 • annan teknisk information som en apps namn, typ och version, i mån av behov, för att förse dig med tjänster.

Godkännanden för platsbaserade tjänster:

Beroende på din enhets inställningar och godkännanden samt ditt val att delta i vissa program, kan vi samla in var din enhet finns med hjälp av GPS-signaler, mobilmaster, wi-fi-signaler, Bluetooth eller annan teknik. Vi samlar in dessa uppgifter, om du godkänner det via appen eller något annat program (antingen under din första inloggning eller senare) för att aktivera vissa platsbaserade tjänster som är tillgängliga i appen (exempelvis för att hitta tillgängliga boenden i din närhet). För att inaktivera appens platsfunktioner, kan du logga ut eller ändra inställningarna i din mobila enhet.

Statistik från mobilappen:

Beroende på din enhets inställningar och behörigheter och ditt val att delta i vissa program kan vi använda teknik för att spåra var du valde att ladda ner vår app och för att mäta annonseringseffektivitet. När vi använder den här typen av teknik kommer vi att använda integritetsförbättrande teknik som avidentifiering, pseudonymisering, kryptering och förbättrat meddelande där det är möjligt.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål, vilka beskrivs nedan och beror på vilken webbplats du besöker eller app du använder. 

I samband med din användning av webbplatser, appar och tjänster använder vi dina personuppgifter för att:

 • boka den begärda resan eller möjliggöra bokning av semesterbostad
 • tillhandahålla tjänster relaterade till bokningen och/eller kontot
 • skapa, underhålla och uppdatera användarkonton på vår plattform och verifiera att du är en användare
 • upprätthålla din sök- och resehistorik, dina boende- och resepreferenser och liknande information om din användning av Expedia Groups plattform och tjänster, och som det i övrigt beskrivs i detta Sekretessmeddelande
 • aktivera och underlätta godkännande och behandling av betalningar, kuponger och andra transaktioner
 • administrera lojalitets- och bonusprogram
 • samla in och möjliggöra bokningsrelaterade recensioner
 • hjälpa dig att använda våra tjänster snabbare och enklare genom funktioner som möjliggör inloggning med användning av ditt konto för online-tjänster och webbplatser från vissa av bolagen i Expedia Group.

I samband med kommunikation och marknadsföring använder vi dina personuppgifter för att:

 • svara på dina frågor och förfrågningar om information samt behandla val av information
 • möjliggöra kommunikation mellan dig och reseleverantören, till exempel hotell och ägare av semesterboenden
 • kontakta dig (till exempel via sms, e-post, telefonsamtal, post, pushnotiser eller meddelanden på andra kommunikationsplattformar) för att ge information som bekräftelser och uppdateringar av resebokningar, för marknadsföringsändamål eller för andra ändamål som beskrivs i detta Sekretessmeddelande
 • marknadsföra våra produkter och tjänster
 • analysera information som surf- och/eller köphistorik och använda resultatet för att optimera annonsering i enlighet med dina intressen och preferenser
 • mäta och analysera effektiviteten av vår marknadsföring och våra kampanjer
 • administrera kampanjer som tävlingar, utlottningar och liknande erbjudanden.

I samband med andra affärsändamål och efterlevnad använder vi dina personuppgifter för att:

 • genomföra enkätundersökningar, marknadsundersökningar och dataanalys
 • underhålla, förbättra, undersöka och mäta effektiviteten av våra webbplatser, appar, aktiviteter, verktyg och tjänster
 • övervaka eller spela in samtal, chattar och annan kommunikation med vårt kundtjänstteam och andra representanter, såväl som plattformskommunikation mellan eller bland partner och resenärer för kvalitetskontroll, utbildning, tvistlösning och enligt beskrivningen i detta Sekretessmeddelande
 • skapa aggregerade eller på annat sätt anonymiserade eller avidentifierade uppgifter, som vi kan använda och avslöja utan begränsning där det är tillåtet
 • främja säkerhet, verifiera våra kunders identitet, förebygga och utreda bedrägeri och obehörig aktivitet, försvara oss mot rättsliga anspråk och annat ansvar samt hantera andra risker
 • följa gällande lagar, skydda våra och våra användares rättigheter och intressen, försvara oss själva, svara brottsbekämpande myndigheter och andra rättsliga myndigheter samt svara på förfrågningar som ingår i en rättslig process
 • följa gällande säkerhetslagar för att motverka terrorism och mutor, samt iaktta andra granskningskrav avseende, bland annat, tullar och invandring
 • bedriva vår verksamhet med lagliga affärsändamål och enligt vad som medges i lag.

Det Expedia-bolag som ansvarar för den Expedia-webbplats du använder (inklusive för att göra din bokning) kommer att vara det huvudsakliga bolag som ansvarar för dina personuppgifter och kallas även personuppgiftsansvarig. Om du använder flera Expedia-webbplatser kan de personuppgiftsansvariga för dessa webbplatser samarbeta för att ge dig tillgång till tjänster som vårt kombinerade lojalitetsprogram, tillgång till alla våra webbplatser med ett enda konto (var och en när de blir tillgängliga där du är) och för andra supportfunktioner och verksamheter för att hantera och förbättra våra tjänster bland bolagen inom Expedia Group. Dessa kallas gemensamt personuppgiftsansvariga. Detta kommer inte att påverka några marknadsföringspreferenser du har gjort men inte uppdaterat för ett visst Expedia-bolag.

 

Klickströmsdata

I vissa fall kan vi använda klickströmsdata för att skapa oss en bild av din användning av vår webbplats. Klickströmsdata är insamlingen av en sekvens av händelser som representerar en besökares åtgärder på en webbplats. Vi kan rekonstruera din användning av webbplatsen utifrån tidpunkten och platsen för dina åtgärder. Dessa data används i första hand för kundtjänständamål, för att verifiera ett anspråks legitimitet eller för att försvara oss. Dessa data kan också användas för andra interna ändamål, såsom att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och hitta fel på webbplatsen.

Känsliga personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina känsliga personuppgifter för de ändamål för vilka de samlades in.

 

Rättsliga grunder för behandling:

Vi samlar endast in personuppgifter från dig (i) när personuppgifterna är nödvändiga för att fullfölja ett avtal med dig (t.ex. hantera din bokning, behandla betalningar eller skapa ett konto på din begäran), (ii) när behandlingen är i vårt berättigade intresse och inte åsidosätts av dina rättigheter (som förklaras nedan) eller (iii) när vi har ditt samtycke till det (t.ex. att skicka marknadsföringskommunikation till dig där samtycke krävs). I vissa fall kommer vi att ha en lagstadgad skyldighet att samla in personuppgifter från dig, till exempel när det är nödvändigt att använda din transaktionshistorik för att kunna slutföra våra finansiella och skattemässiga åtaganden enligt lagen.

Om vi ber dig att lämna personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett lagstadgat krav eller fullgöra ett avtal med dig kommer vi att klargöra det vid tillfället i fråga och upplysa dig om huruvida det är obligatoriskt eller inte att du lämnar dina personuppgifter till oss (samt om möjliga konsekvenser om du inte lämnar dina personuppgifter). Vissa länder och områden tillåter oss att behandla personuppgifter med berättigade intressen som grund. Om vi samlar in och använder dina personuppgifter med våra berättigade intressen som grund (eller externa parters berättigade intressen) kommer detta intresse i vanliga fall att utgöras av intresset att driva eller förbättra vår plattform och kommunicera med dig enligt vad som är nödvändigt för att vi ska kunna förse dig med våra tjänster, för säkerhetsverifiering när du kontaktar oss, för att besvara dina frågor, för att bedriva marknadsföring eller för ändamålet att upptäcka eller förhindra potentiellt olaglig verksamhet. 

Vi kan använda artificiell intelligens, maskininlärning och annat automatiskt beslutsfattande för att förbättra din användarupplevelse och hålla vår webbplats säker.

Till exempel kan vi använda det i samband med:

 • sorteringsordningen du ser på vår webbplats
 • rekommendationer för resmål, boende eller aktiviteter
 • flygprisanalys och aviseringar
 • innehållet du laddar upp på vår webbplats (t.ex. bilder av dina boenden) för att säkerställa att de uppfyller våra kvalitets- eller formatkrav och för att identifiera relevanta bekvämligheter som ingår i din annons
 • recensionerna du delar med oss för att säkerställa att de inte innehåller identifierbara personuppgifter eller för att bedöma kundnöjdhet
 • att förebygga och upptäcka brott mot våra regler och villkor eller andra bedrägliga aktiviteter för att hålla vår webbplats säker
 • vårt språk och våra dialekter i samband med vår virtuella assistent.

Automatiska beslut kan fattas genom att dina personuppgifter läggs in i ett system och beslutet beräknas med hjälp av automatiska processer.

Vi kommer inte att ägna oss åt automatiserat beslutsfattande som involverar ett beslut med rättsliga eller liknande betydande konsekvenser enbart baserat på automatiserad behandling av personuppgifter, såvida du inte: (1) uttryckligen samtyckt till behandlingen, (2) behandlingen är nödvändig för att ingå ett kontrakt eller (3) om det på annat sätt medges enligt tillämplig lag.

Du kan ha rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inklusive möjligheten att begära en manuell beslutsprocess i stället eller bestrida ett beslut som baserats enbart på automatiserad behandling. Om du vill veta mer om dina dataskyddsrättigheter kan du gå till avsnittet Dina rättigheter och val nedan.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut eller delar dina personuppgifter på det sätt vi beskriver nedan och i detta Sekretessmeddelande, samt i enlighet med vad som medges i gällande lag.