Skip to main content.

Regler och villkor

Skriv ut

1.      INTRODUKTION

 

I dessa regler och villkor avser orden ”vi”, ”oss”, ”Bolag” och ”Hotels.com” Hotels.com, L.P., ett kommanditbolag (limited partnership) i Texas med säte på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, dess partnerbolag och/eller deras respektive produktleverantörer och tjänsteleverantörer, och ”du” avser den enskilda person som skapar ett konto hos oss och/eller den kund som gör en bokning direkt via den här webbplatsen, eller indirekt via ett av våra partnerbolag genom vilket vi tillhandahåller tjänster.

 

Dessa regler och villkor har följande avsnitt:

(1)   Introduktion

(2)   Användning av Hotels.coms webbplats

(3)   Sekretessmeddelande

(4)   Typer av produkter och tjänster

(5)   Regler och restriktioner från leverantörer

(6)   Resmål och reseinformation

(7)   Hur vi sorterar dina sökresultat

(8)   Priser

(9)    Serviceavgifter, skatter och skatteavgifter

(10) Betalningar

(11) Valutaomvandlare

(12) Prisgaranti

(13) Rabattkoder

(14) Hemliga priser

(15) Hotels.com™ Rewards

(16) Användaromdömen, kommentarer, foton och innehåll

(17) Riktlinjer för att skicka in foton

(18) Anmälan om intrång i immateriella rättigheter

(19) Kundklagomål

(20) Ansvarsskyldighet

(21) Ersättning

(22) Länkar till tredje parters webbplatser

(23) Tillgänglig programvara på den här webbplatsen

(24) Allmänt

(25) Tillämplig lag och jurisdiktion

(26) Användning av app

 

2.      ANVÄNDNING AV HOTELS.COMS WEBBPLATS

 

Webbplatsen Hotels.com tillhandahålls av Hotels.com enbart i syfte att hjälpa kunder att undersöka, hitta och fastställa tillgängligheten för reserelaterade varor och tjänster och göra legitima bokningar eller på annat sätt göra affärer med leverantörer och inte för några andra syften.

 

Denna webbplats erbjuds dig under förutsättning att du utan förbehåll godkänner dessa regler och villkor samt andra meddelanden häri, såsom de framställs vid tidpunkten för din relevanta användning av webbplatsen, inklusive när en resa bokas (enligt vad som är tillämpligt). All användning av ditt konto av dig och vår användning av den information som är relaterad till ditt konto omfattas av dessa regler och villkor. Dessutom gäller dessa regler och villkor (och alla regler och restriktioner från leverantörer som det hänvisas till nedan och/eller som görs tillgängliga för dig innan du slutför en bokning) för erbjudandet och tillhandahållandet av tjänster via denna webbplats. Din användning av denna webbplats utgör ditt godkännande av dessa regler och villkor samt andra meddelanden häri, och det är ditt ansvar att sätta dig in i dessa regler och villkor samt alla regler och restriktioner från leverantörer.  Om du inte samtycker till dessa regler och villkor, har du inte behörighet att använda den här webbplatsen. Hotels.com kan även låta sina partnerbolag som erbjuder en resetjänst online ta del av förmånerna i dessa regler och villkor.

 

Hotels.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra de regler, villkor och meddelanden som ingår i eller som det hänvisas till i dessa regler och villkor, under vilka denna webbplats/dessa tjänster erbjuds. Leverantörer kan när som helst ändra de regler och restriktioner som det hänvisas till i dessa regler och villkor, och du samtycker till att acceptera och vara bunden av de villkor som gäller vid tidpunkten för din relevanta användning av denna webbplats och dess funktioner, inklusive, när du bokar en resa (enligt vad som är tillämpligt).  Dessa regler och villkor får inte ändras av någon obehörig person, inklusive anställda på Hotels.com.

 

Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av dessa regler och villkor när du gör en bokning, för framtida referens.

 

Du garanterar att du är minst 18 år (eller har uppnått ditt lands myndighetsålder) och har rättslig behörighet att ingå detta avtal och att du använder denna webbplats i enlighet med alla regler, villkor och meddelanden häri.

 

Du samtycker till att vara ekonomiskt ansvarig för all din användning av denna webbplats (såväl som för andras användning av ditt konto, inklusive, utan begränsning, minderårigas användning, om de bor hos dig), inklusive att du ska vara helt ansvarig för alla kostnader, avgifter, tullavgifter, skatter och taxeringar som följer av din användning av denna webbplats. Du samtycker till att övervaka all användning av denna webbplats av minderåriga som använder ditt namn eller konto. Du garanterar också att all information som tillhandahålls av dig, eller medlemmar i ditt hushåll, vid användning av denna webbplats är sann och korrekt.

 

Denna webbplats är endast avsedd för din privata användning och inte för kommersiellt bruk. Innehållet och informationen på den här webbplatsen (däribland men inte begränsat till, pris och tillgänglighet för resetjänster), samt den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information, tillhör Hotels.com eller dess produktleverantörer och tjänsteleverantörer. Som ett villkor för att använda denna webbplats samtycker du följaktligen till att inte använda denna webbplats eller dess innehåll eller information för något kommersiellt eller icke-privat ändamål (direkt eller indirekt). Även om du får göra ett begränsat antal kopior av din reseinformation (och tillhörande dokument) för resor eller tjänster som har köpts via den här webbplatsen, samtycker du till att inte modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överlåta, sälja eller vidareförsälja någon information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från den här webbplatsen. Dessutom samtycker du till att inte: 

 

 • använda denna webbplats eller dess innehåll för något kommersiellt ändamål, såsom (men inte begränsat till) att boka resetjänster eller andra produkter i syfte att återförsälja dem
 • ta fram, övervaka eller kopiera innehåll eller information på den här webbplatsen med hjälp av robot, spindel, scraper eller annan automatisk metod eller manuell process för något som helst ändamål utan Hotels.coms uttryckliga skriftliga tillstånd
 • bryta mot restriktionerna i något robotförbud på den här webbplatsen eller kringgå andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa åtkomsten till den här webbplatsen
 • vidta åtgärder som ålägger, eller som Hotels.com bedömer kan ålägga, oskälig eller oproportionellt stor belastning på infrastrukturen som tillhör Hotels.com 
 • skapa deep-link till någon del av den här webbplatsen (däribland, men inte begränsat till, inköpsvägen för resetjänster) för något ändamål utan Hotels.coms uttryckliga skriftliga tillstånd
 • använda denna webbplats för något ändamål som är olagligt eller förbjudet av dessa regler och villkor.

 

Du godkänner att resebokningstjänsterna på den här webbplatsen endast ska användas för att göra faktiska bokningar eller inköp åt dig eller åt en annan person för vilken du har rättslig behörighet att agera. Utan begränsning är det förbjudet att göra en spekulativ, falsk eller bedräglig bokning eller en bokning för att skapa efterfrågan. Du förstår att överanvändning, misstänkt aktivitet, tecken på bedrägeri eller missbruk av resebokningstjänsterna på den här webbplatsen kan leda till att Hotels.com annullerar eventuella bokningar som associeras med ditt namn, e-postadress eller konto och stänger eventuella associerade konton på Hotels.com. Hotels.com kan även annullera eventuella bokningar som associeras med ditt namn, e-postadress eller konto och kan stänga alla associerade Hotels.com-konton om du har gjort flera bokningar på den här webbplatsen och Hotels.com anser (har rimliga skäl att tro) att sådana bokningar är avsedda för återförsäljning. Om sådana annullerade bokningar är ej återbetalningsbara bokningar, förbehåller sig Hotels.com rätten att inte ge dig någon återbetalning för de annullerade bokningarna.

 

Om du har utfört någon bedräglig aktivitet förbehåller sig Hotels.com rätten att vidta nödvändiga juridiska åtgärder och du kan hållas ansvarig för Hotels.coms monetära förluster, vilka inkluderar kostnader för rättstvist och skadestånd.

 

För att bestrida annulleringen av en bokning, eller frysning eller stängning av ett konto, kontakta kundtjänst per telefon eller enligt annan information som finns i ”Kontakta oss”-portalen under ”Hjälp och vanliga frågor” på webbplatsen.

 

3.      SEKRETESSMEDDELANDE

 

Hotels.com anser att det är viktigt att skydda din integritet.  För att förstå våra aktuella rutiner, klicka här för att se vårt aktuella sekretessmeddelande, som också styr din användning av webbplatsen.

 

4.      TYPER AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

 

4.1.   Bokning av boende

 

4.1.1.      Betala nu/online eller betala senare/på boendet

När du bokar via webbplatsen kan du för vissa boenden erbjudas betalningsalternativen ”betala nu/betala online” eller att ”betala senare/betala på boendet”. Om du väljer betalningsalternativet ”betala nu/betala online”, kommer vi att göra tjänsten tillgänglig för dig direkt och du debiteras omedelbart beloppet i den valuta du väljer. Det bolag som tar emot betalningen och debiterar ditt kreditkort kommer att vara TPX eller en annan medlem bland Hotels.com-bolagen (såsom definierat nedan) som är verksam på Hotels.coms vägnar, och som tar emot sådan betalning på uppdrag av Hotels.com L.P. ”TPX” betyder Travel Partner Exchange S.L. vars säte är Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Spanien. 

 

Om du väljer alternativet ”betala senare/betala på boendet”, kommer boendet att debitera dig i den valda valutan för det relevanta boendet under din vistelse. När alternativet ”betala senare/betala på boendet” har valts, gör boendet tjänsten tillgänglig för dig direkt. För dessa transaktioner kommer du att ingå ett avtal med boendet och vi kommer endast att agera som en förmedlare mellan dig och boendet (men inte som en betalningsförmedlare) och överföra information om din bokning till det aktuella boendet och skicka en e-postbekräftelse till dig för och på uppdrag av boendet. Om du väljer alternativet att ”betala senare/betala på boendet” och inte dyker upp eller avbokar din vistelse kan boendet begära en avbokningsavgift eller avgift för utebliven ankomst (du får detaljerade uppgifter om eventuella avgifter som en del av bokningsprocessen). I så fall kommer antingen boendet eller vi att debitera boendets avgift för utebliven ankomst eller avbokningsavgiften, i boendets lokala valuta.

 

Oavsett om tjänsten görs tillgänglig för dig av oss när du betalar online eller görs tillgänglig av boendet om du väljer att betala senare, kommer du att förses med regler och villkor samt regler och restriktioner för boendet under bokningen och i din e-postbekräftelse. 

 

4.1.2.Bekräfta, ändra eller avboka bokningar av boende

 

Bokningsbekräftelsen, som innehåller viktiga delar som t.ex. beskrivningen av den tjänst/de tjänster som har bokats och priset, kommer att skickas till dig med e-post. Kontakta kundtjänst om du inte får en e-postbekräftelse på bokningen inom 24 timmar efter att du gjort bokningen.  Det är uttryckligen överenskommet att de uppgifter som lagras i informationssystemen som tillhör Hotels.com eller dess leverantörer ska utgöra bevis för de bokningar du gjort. Uppgifter som lagras i datorer eller elektroniska media utgör giltiga bevis och ska därför godtas på samma villkor och med samma bevisvärde som gäller för fysiska skriftliga dokument.

 

Du kan ändra eller avboka din bokning av boende online under Bokningar när du är inloggad på ditt Hotels.com-konto, genom att skicka e-post till vår kundtjänst på help@hotels.com eller genom att kontakta kundtjänst enligt uppgifterna som anges i ”Kontakta oss”-portalen under ”Hjälp och vanliga frågor” på webbplatsen.

 

Du har ingen automatisk rätt att säga upp ditt avtal med oss eller avboka bokningen av boendet om inte sådana rättigheter tillhandahålls av boendet som din bokning hänför sig till, enligt deras specifika regler och restriktioner, vilka kommer att tillhandahållas dig innan du slutför en bokning.

 

Du accepterar att betala alla avboknings- eller ändringsavgifter du ådrar dig, som leverantörer kräver, när boendet gör tjänsten tillgänglig för dig direkt. När vi gör tjänsten tillgänglig för dig, förbehåller vi oss rätten att överföra ansvaret till dig för eventuella avboknings- eller ändringsavgifter som vi åsamkas vid avbokning eller ändring av din/dina bokning/bokningar av boendet. I vissa fall tillåter inte en del boenden ändringar eller avbokningar av bokningar efter att de gjorts, vilket i så fall anges i reglerna och restriktionerna för bokningen. Du samtycker till att följa de regler och villkor som gäller för dina bokningar.

 

Du kan ändra ditt gästnamn, sängtyp, rökpreferens, särskilda önskemål, tillgänglighetsanpassning, rumstyp, antal gäster och resdatum utan någon extra kostnad från Hotels.coms sida, men leverantörer kan påföra ändrings- och/eller avbokningsavgifter. Avgifter varierar per bokning, så granska de regler och restriktioner som görs tillgängliga för dig innan du gör någon bokning. Du kan även läsa denna information i din e-postbekräftelse.

 

Hotels.com (och tillämpliga leverantörer) förbehåller sig rätten att annullera en bokning om full betalning för alla belopp, inklusive eventuell ändringsavgift som hör till bokningen, inte erhålls i rätt tid.

 

I händelse av att ett boende inte kan leverera din bokning ska Hotels.com inte hållas ansvarigt för eventuella kostnader på grund av omplacering.

 

Om du inte kommer till boendet den första natten i bokningen men planerar att checka in för efterföljande nätter i bokningen måste du bekräfta bokningen med Hotels.com senast på det ursprungliga datumet för incheckning för att förhindra att hela bokningen annulleras. Om du inte bekräftar bokningsändringarna med Hotels.com kan hela bokningen bli annullerad och du får då endast ersättning i enlighet med reglerna och restriktionerna för respektive boende, som du får tillgång till under bokningsprocessen. 

 

4.1.3.Bokningar för stora grupper och långa vistelser

 

Du får inte boka fler än 8 rum online för samma boende/vistelsedatum. Om vi upptäcker att du har bokat fler än totalt 8 rum i separata bokningar kan vi annullera dina bokningar och debitera dig en avbokningsavgift, om tillämpligt. Om du betalade en icke-återbetalningsbar deposition kommer den att förloras. Om du vill boka 9 eller fler rum måste du kontakta våra gruppresespecialister per telefon eller fylla i gruppreseformuläret online. En av våra gruppresespecialister granskar sedan din förfrågan och kontaktar dig för att slutföra bokningen. Du kan bli ombedd att underteckna ett skriftligt avtal och/eller betala en icke återbetalningsbar deposition.

 

Du får inte boka mer än 28 nätter online på samma boende. Om vi finner att du har bokat mer än 28 nätter sammanlagt via olika bokningar förbehåller vi oss rätten att annullera dina bokningar och debitera en avbokningsavgift, om detta är tillämpligt. Om du betalade en icke-återbetalningsbar deposition kommer den att förloras. Om du önskar boka mer än 29 nätter måste du kontakta Hotels.coms specialister för långa vistelser per telefon eller fylla i formuläret för långa vistelser online. En av våra specialister för långa vistelser kommer att granska din förfrågan och kontakta dig för att slutföra din bokning. Du kan bli ombedd att underteckna ett skriftligt avtal och/eller betala en icke återbetalningsbar deposition.

 

4.2.   Flyg, paket och andra aktiviteter

 

Bokningar av fristående flyg, paketresor (flyg + boende) och andra aktiviteter som erbjuds under Hotels.coms flikar ”Flyg”, ”Flyg + hotell” och ”Aktiviteter” lyder under separata regler och villkor som finns här och görs tillgängliga via Expedia och de relevanta resetjänstleverantörerna (såsom de definieras i tillämpliga regler och villkor).

 

4.3.   Sammanlänkade researrangemang

 

”Sammanlänkat researrangemang” har samma innebörd som ”sammanlänkat researrangemang” i EU-direktivet 2015/2302 från Europaparlamentet och från Europarådet av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang såsom detta är implementerat i nationell lagstiftning (”EU-direktiv 2015/2302”). EU-direktivet 2015/2302 såsom överfört till nationell lag finns tillgängligt här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 

Under vissa omständigheter och beroende på vilka resetjänster som erbjuds från tid till annan, kan ett sammanlänkat researrangemang formas som ett resultat av de resetjänster du bestämmer dig för att boka på eller via den här webbplatsen. Om denna situation uppstår kommer du att ombes läsa den viktiga informationen nedan.

 

Om du, efter att ha bokat och betalt för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via Hotels.com gäller INTE rättigheterna för paket enligt EU-direktiv 2015/2302.  Hotels.com ansvarar därmed inte för korrekt utförande av de ytterligare resetjänsterna. Om problem uppstår ska du kontakta den relevanta leverantören.

 

Men, om du bokar en produkt med en tredje part, till exempel en hyrbil för din resa, via en länk på sidan med bokningsbekräftelse eller i e-postbekräftelsen, senast 24 timmar efter att ha fått bekräftelsen på bokningen av boendet från Hotels.com, kommer dessa resetjänster att bli en del av ett sammanlänkat researrangemang. I detta fall har Hotels.com, enligt krav från EU-lagstiftning, tecknat en försäkring för att kunna återbetala de betalningar du gjort till Hotels.com för tjänster som inte har genomförts på grund av Hotels.coms insolvens. Observera att om någon av dina betalningar görs direkt till den relevanta resetjänstleverantören har Hotels.com inte tecknat någon försäkring för att ersätta dig i händelse av resetjänstleverantörens insolvens.  Mer information om insolvensskydd finns nedan:

 

Hotels.com har ett insolvensskydd i form av en försäkring hos International Passenger Protection Limited, via försäkringsgivaren Liberty Mutual Insurance Europe SE, för alla betalningar som gjorts direkt till Hotels.com. Resenärer kan kontakta International Passenger Protection Limited (IPP Claims på Sedgwick, Postbus 23212, 3001 KE Rotterdam, Nederländerna, telefon: +31 103 120 666, e-post: ippclaims@nl.sedwick.com) eller via alternativen för kontakt och anspråk på https://www.ipplondon.co.uk om tjänsterna nekas på grund av Hotels.coms insolvens.  Obs! Detta insolvensskydd täcker inte kontrakt med andra parter än Hotels.com (till exempel sådana som kan genomföras trots Hotels.coms insolvens).

 

5.      REGLER OCH RESTRIKTIONER FRÅN LEVERANTÖRER

När vi gör tjänsterna tillgängliga för dig direkt, införlivas leverantörens regler och villkor/regler och restriktion i dessa regler och villkor, vilka görs tillgängliga för dig innan någon bokning görs och som du accepterar i den stund en bokning faktiskt görs. Läs dessa leverantörsvillkor noggrant. Du samtycker till att följa dessa regler och villkor såväl som leverantörens regler och villkor/regler och restriktioner, däribland, men inte begränsat till, betalning av alla belopp när de förfaller samt efterlevnad av leverantörens regler och restriktioner avseende tillgängligheten hos och användningen av biljettpriser, produkter eller tjänster. Det är ditt ansvar att sätta dig in i leverantörens regler och villkor innan du gör en bokning.

 

Du bekräftar att en del leverantörer som erbjuder vissa tjänster och/eller aktiviteter kan kräva att du undertecknar deras ansvarsfriskrivning innan du utnyttjar den tjänst och/eller aktivitet som de erbjuder. Du förstår att en överträdelse av en leverantörs regler och villkor kan leda till annullering av din bokning/bokningar, att du nekas tillgång till eventuella flyg, boenden eller bilar och förlorar de pengar som du har betalat för sådana bokningar eller köp och att Hotels.com debiterar ditt konto för alla kostnader som Hotels.com åsamkas till följd av en sådan överträdelse. Du ansvarar helt för alla kostnader, avgifter, tullar, skatter och taxeringar som följer av användningen av den här webbplatsen.

 

6.      RESMÅL OCH RESEINFORMATION

 

Du är själv ansvarig för att säkerställa att du uppfyller andra länders inresekrav och att dina resehandlingar, t.ex. pass och visum (transit-, affärs- och turistvisum samt andra visum), är i sin ordning och att eventuella andra utländska inresekrav är uppfyllda.

 

Trots att de flesta resor, inklusive resor till internationella destinationer, sker utan incidenter kan resor till vissa destinationer innebära större risker än andra. Hotels.com uppmanar passagerare att läsa om de reseförbud, varningar, tillkännagivanden och råd som utfärdas av relevant myndighet. 

 

ÄVEN OM HOTELS.COM REKOMMENDERAR RESEPRODUKTER PÅ SÄRSKILDA DESTINATIONER PÅ WEBBPLATSEN UTFÄSTER ELLER GARANTERAR VI INTE ATT RESOR TILL DESSA RESMÅL ÄR TILLRÅDLIGA ELLER RISKFRIA, OCH KOMMER INTE ATT VARA ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN FÖLJA AV ATT RESA TILL SÅDANA DESTINATIONER.

 

Hälsa: Vilka vaccinationer som rekommenderas för resor kan ändras och du bör kontakta din läkare för aktuella rekommendationer före din avresa. Det är ditt ansvar att se till att du får de rekommenderade vaccinationerna, tar alla rekommenderade mediciner och följer all medicinsk rådgivning i förbindelse med din resa. 

 

7.      HUR VI SORTERAR DINA SÖKRESULTAT

På våra webbplatser finns det många resealternativ tillgängliga och vi vill göra dina sökresultat så relevanta som möjligt. Därför erbjuder vi många sätt för att hjälpa dig att söka efter och planera din resa.

Vår webbplats använder komplexa, dynamiska algoritmer för att säkerställa att dina sökresultat sorteras på ett effektivt sätt.

På sökresultatsidan kan du välja hur sökresultaten som vi visar ska sorteras och även använda filteralternativ för att bara se de sökresultat som uppfyller dina valda inställningar. Om du inte vill använda dessa funktioner visas sökresultaten i vår valda standardsorteringsordning enligt följande:

för boende

 • Sökresultaten börjar med de mest relevanta och konkurrenskraftiga erbjudandena baserat på en rad faktorer, inklusive ett boendes erbjudna pris jämfört med dess historiska priser, gästbetyg, antal recensioner, antal bokningar hittills och läge (i förhållande till din sökning på destination).
 • De differentieras också ytterligare enligt resenärernas nöjdhetsfaktorer, inklusive utbudet och kvaliteten på bilder och information som tillhandahålls för boenden, antalet omplaceringar av gäster och antalet återbetalningar på grund av klagomål om vistelser, tillgång till boenden på våra webbplatser och den övergripande priskonkurrenskraften för våra resenärer.
 • Dessutom är kompensationen vi får (t.ex. provisioner från boende eller kompensation för bokningar) när du bokar ett boende och en sådan bokning slutförs, en av de faktorer som beaktas när vi bestämmer den relativa ordningen på boenden med liknande erbjudanden i våra sökresultatlistor. Det vi betalas reflekterar den roll vi spelar i och med att vi visar boendet på vår sida, förenklar bokning och främjar din vistelse på boendet. När vi visar boenden med liknande erbjudanden kommer en bokning från vilken vi erhåller en högre provision eller kompensation att visas högre i vår sökresultatlista jämfört med andra boenden med liknande erbjudanden där vi erhåller en lägre provision eller kompensation för bokningen.

för aktiviteter

 • Sökresultaten sorteras med hänsyn tagen till faktorer som pris, efterfrågade upplevelser, läge inklusive avstånd från boendealternativ, resenärers recensioner och lokal efterforskning. Dessutom kan de också ta hänsyn till antalet bokningar hittills och den kompensation som vi kan få för en bokning.

för flyg

 • Sökresultaten sorteras från lägsta till högsta pris. Om två flyg har samma pris visas den kortaste flygresan först.

för kombinerade sökningar och semesterpaket

 • Sökresultaten sorteras efter de kriterier som anges ovan för varje enskild komponent.

Om du väljer ett specifikt sorteringsordningsalternativ, till exempel de som prioriterar pris, erbjudanden, recensioner, boendets klass eller betyg, avstånd från centrum osv., kommer sökresultatlistan att sorteras med fokus på dina valda prioriteringar, med hjälp av de faktorer som beskrivs ovan i relation till din sökning. Detta gäller också för vissa sidor som visar erbjudanden på en destination eller för ett boende med en viss stil, osv.

Om du anger ett filter kommer sökresultatlistan att visas med hjälp av de faktorer som beskrivs ovan i relation till din sökning, filtrerade efter det eller de specifika önskemål och bekvämlighet(er) du har valt.

Vi uppdaterar ständigt våra system och testar nya sätt att förfina dina sökresultat så att de blir så relevanta som möjligt för att passa dina behov.

8.      PRISER

 

Priset för resetjänsterna kommer att överensstämma med erbjudandet på webbplatsen, vid varje enskilt tillfälle, förutom om det föreligger uppenbara fel. Priserna kan när som helst ändras, men ändringarna kommer inte att påverka redan godkända bokningar, förutom om det föreligger uppenbara fel. Trots Hotels.coms ansträngningar kan det hända att resetjänster som annonseras på webbplatsen visas med felaktiga priser. HOTELS.COM FÖRBEHÅLLER SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT RÄTTA EVENTUELLA FELAKTIGT ANGIVNA PRISER PÅ VÅR WEBBPLATS OCH/ELLER PÅ BOKNINGAR UNDER BEARBETNING SOM UTFÖRDES MED ETT FELAKTIGT PRIS. I SÅDANT FALL KOMMER VI ATT, I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET, ERBJUDA DIG MÖJLIGHETEN ATT BEHÅLLA DIN BOKNING UNDER BEARBETNING TILL KORREKT PRIS ELLER AVBOKA UTAN STRAFFAVGIFT. Varken Hotels.com eller något boende har någon skyldighet att erbjuda dig resetjänster till ett felaktigt (lägre) pris, även efter att du har mottagit en bokningsbekräftelse.

 

Du samtycker till att Hotels.com i förväg avtalar om vissa rumspriser med boenden för att förenkla bokningar. Det rumspris som visas på webbplatsen är en kombination av det rumspris som förhandlats fram i förväg och ett belopp som behålls av Hotels.com. Du bemyndigar Hotels.com att utföra bokningar för hela bokningspriset, vilket inkluderar rumspriset på webbplatsen, plus tillämpliga skatter eller skattekostnader, serviceavgifter och, i förekommande fall, skatter på Hotels.coms tjänster. Du samtycker till att ditt kreditkort debiteras av Hotels.com för det sammanlagda bokningspriset. Genom att skicka din bokningsförfrågan bemyndigar du Hotels.com, inklusive Travelscape, LLC eller Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), att förmedla dina bokningar, vilket inkluderar att hantera betalningar till boenden.

 

9.      SERVICEAVGIFTER, SKATTER OCH SKATTEAVGIFTER

 

Vi behåller serviceavgifter som en del av vår kompensation för behandlingen av din bokning. Serviceavgifterna varierar beroende på belopp och typ av bokning.

 

 

Du bekräftar att, beroende på gällande lagstiftning,  Hotels.com får debitera skatt på ”betala nu/betala online” boendetransaktioner för överföring direkt till tillämpliga skattemyndigheter eller så kan det debitera skatteavgifter. Skatteavgifter motsvarar de beräknade skatterna (t.ex. på försäljning och användning, beläggning, rumsskatt, punktskatt, mervärdesskatt osv.) som Hotels.com betalar till leverantören av boendet i samband med bokningen. Om en skatteavgift tillämpas, fakturerar eller debiterar leverantören av boendet Hotels.com för vissa belopp, inklusive det belopp som skatteavgiften uppgår till. Leverantörerna av boendena ansvarar för att betala relevanta skatter till berörda skattemyndigheter. 

 

Skattskyldighet och gällande skattesats varierar stort mellan olika platser. De faktiska skattekostnader som Hotels.com betalar till leverantören kan skilja sig från skatteavgifterna beroende på de skattesatser, den skattskyldighet osv. som gäller vid tiden för din faktiska användning av boendet.

 

SKATTER

 

Boenden

 

Mervärdesskatt, skatt på användning och/eller beläggningsskatt på lokala hotell, tillkommer på de belopp som vi debiterar för våra tjänster (serviceavgift och/eller förmedlingsavgift) i vissa jurisdiktioner. I vissa jurisdiktioner är vi skyldiga att debitera och betala statliga och/eller lokala skatter, antingen på hela bokningsbeloppet eller på rumspriset som betalas till hotellet.  De faktiska skattekostnaderna för våra tjänster kan variera beroende på de priser som gäller vid tiden för din hotellvistelse. 

Andra resetjänster

 

I vissa jurisdiktioner kan vi vara skyldiga att debitera och betala statliga och/eller lokala skatter på hela bokningsbeloppet eller, i vissa fall, på den avgift som vi betalar till reseleverantören (t.ex. hyrbilsföretag osv.).

 

10.  BETALNINGAR

 

Priset på de tjänster som bokas på webbplatsen eller per telefon måste betalas antingen till (i) Hotels.com eller TPX, eller (ii) direkt till leverantörerna. Belopp kan debiteras av mer än en part (vilket kommer att visas på ditt bank- eller kreditkortsutdrag), men det totala beloppet som debiteras kommer inte att överstiga tjänsternas totala pris. Under bokningsprocessen ser du uppgifter om hur och när betalning kommer att göras. 

 

Skatter och valutakurser kan ändras under tiden mellan bokningen och din vistelse. Du bör lämna uppgifter om ditt betalkort och leverantören annars måste Hotels.com ofta verifiera: (i) att betalkortet är giltigt (genom en avgift på ett nominellt värde som antingen återbetalas inom några dagar eller dras av från den slutliga betalningen till leverantören), och (ii) att det finns medel på betalkortet (bekräftas av den bank som utfärdar ditt kreditkort). Hotels.com och boenden förbehåller sig rätten att annullera din bokning om fullständig betalning inte mottas i tid. 

 

Många banker och kreditkortsutfärdare debiterar sina kontoinnehavare en transaktionsavgift när kortutfärdaren och försäljningsstället, i enlighet med kortvarumärkets definition (t.ex. Visa, MasterCard, American Express) finns i olika länder. Växelkursen, om tillämpligt, och alla transaktionsavgifter bestäms av den bank eller betalningsförmedlare som behandlar transaktionen. Dessa avgifter kan tas ut av kortutfärdaren i form av en kostnad som debiteras kortinnehavarens konto. Detta innebär att det belopp som anges på ditt kredit- eller bankkorts kontoutdrag kan skilja sig från beloppet som visas på faktureringsöversikten för en bokning på den här webbplatsen. Om du har några frågor om dessa avgifter eller en växelkurs som använts för din bokning, ber vi dig kontakta din bank. En del banker och kortutfärdare tar ut avgifter för gränsöverskridande eller internationella transaktioner. Om du till exempel gör en bokning och använder ett kort som utfärdats i ett annat land än försäljarens land, kan det företag som utfärdade ditt kort ta ut en sådan avgift för gränsöverskridande eller internationella transaktioner. Dessutom tar en del banker och kortutfärdare ut avgifter för valutaväxling. Om du till exempel bokar i en annan valuta än ditt kreditkorts valuta kan din kreditkortsutfärdare växla bokningsbeloppet till ditt kreditkorts valuta och debitera en växlingsavgift. Om du har några frågor om dessa avgifter eller växelkursen som tillämpats på din bokning, ber vi dig kontakta din bank eller kortutfärdare.

 

Utöver kortbetalning kan du få andra betalningsalternativ, exempelvis delbetalningar, som erbjuds av andra parter än Hotels.com ("Betalningsalternativ från tredje part"). Om du väljer att använda ett Betalningsalternativ från tredje part gör du det i enlighet med denna tredje parts gällande regler och villkor som du måste läsa igenom och godkänna när du väljer betalningsalternativet i fråga. Detta upprättar ett avtal mellan dig och den tredje parten. Vår kundtjänst kan inte erbjuda rådgivning som rör Betalningsalternativ från tredje part. Frågor om Betalningsalternativ från tredje part måste ställas direkt till den tredje parten i fråga.

 

11.  VALUTAOMVANDLARE

 

Om en valutaomvandlare är tillgänglig på webbplatsen baseras valutakurserna som visas på olika offentligt tillgängliga källor och bör endast ses som riktlinjer och vi och/eller våra respektive leverantörer garanterar inte deras exakthet.

 

12.  PRISGARANTI

 

Om du hittar ett lägre pris på Hotels.com eller på någon annan webbplats senast kl. 23:59 lokal tid dagen före din vistelse kommer vi att erbjuda dig mellanskillnaden med förbehåll för prisgarantins regler och villkor nedan.

 

Prisgarantin gäller inte för paketbokningar eller bokningar av tjänster som inte är boende, och andra regler och villkor gäller i enlighet med vad som anges nedan.

 

12.1.                  Skicka in ett ersättningsanspråk

 

• För bokningar som inte är återbetalningsbara: Hotels.com kommer att kompensera dig genom att utfärda en kupong, vars värde motsvarar prisskillnaden, som du kan använda när du bokar ett boende på webbplatsen. Kupongen kan användas för framtida förbetalda bokningar av boende på Hotels.com webbplats. Du måste ringa kundtjänst eller skicka in din begäran genom att använda online-formuläret ”Prisgaranti” senast kl. 23:59 lokal tid dagen före din vistelse. Rummet med det lägre priset måste vara tillgängligt för bokning vid tidpunkten då du kontaktar oss, vilket bekräftas av våra kundtjänstrepresentanter.  Kuponger kommer omgående att skickas till dig via e-post efter att din begäran har tagits emot och verifierats av Hotels.com. Det finns regler och villkor som gäller för kuponger (se nedan under ”Rabattkoder”).

 

• För återbetalningsbara bokningar: 
a) Om det lägre priset finns på Hotels.com: Du kan antingen ringa kundtjänst före klockan 23:59 lokal tid dagen före din vistelse eller avboka din befintliga bokning online via Dina bokningar när du är inloggad på ditt Hotels.com-konto och boka om med det lägre priset. Om du ringer oss måste rummet med det lägre priset vara tillgängligt för bokning vid tidpunkten då du kontaktar oss, vilket bekräftas av våra kundtjänstrepresentanter. På din begäran kan kundtjänstrepresentanten boka om rummet till det lägre priset med hjälp av de betalningsuppgifter du ger per telefon. Din första bokning avbokas av vår kundtjänstrepresentant och pengarna för den första bokningen återbetalas. Återbetalningar genomförs omedelbart av Hotels.com, men det kan ta upp till 30 dagar för din bank att slutföra transaktionen.

b) Om det lägre priset finns på en konkurrents webbplats: Hotels.com kommer att återbetala prisskillnaden. Du måste ringa kundtjänst eller skicka in din begäran genom att använda online-formuläret ”Prisgaranti” senast kl. 23:59 lokal tid dagen före din vistelse. Rummet med det lägre priset måste vara tillgängligt för bokning vid tidpunkten då du kontaktar oss, vilket bekräftas av våra kundtjänstrepresentanter. Återbetalningar genomförs omedelbart av Hotels.com när din begäran har verifierats, men det kan ta upp till 30 dagar för din bank att slutföra transaktionen.

Verifierade återbetalningsbegäranden kommer att krediteras på det betalkort som användes vid bokningstillfället. Om du betalade för ditt boende vid bokningstidpunkten kommer vi att skicka återbetalningen så snart din begäran har verifierats. Om du har valt att betala för den bokning du gör på Hotels.com senare på boendet, och du hittar ett lägre pris på en annan webbplats, måste du betala det ursprungliga priset till boendet vid ankomsten och vi kommer att skicka din återbetalning efter det att din vistelse är slutförd. Observera att det kan ta upp till 30 dagar eller till nästa faktureringsperiod innan beloppet syns på ditt kontoutdrag.

12.2.    Jämförelsen måste ske med samma resplan

 

Prisgarantin är endast möjlig att använda för identiska resplaner, inklusive boende, rumstyp, gällande avbokningspolicy och resdatum, som för den bokning som gjorts via Hotels.com. Jämförelsen måste dessutom ske mot samma boende som har bokats separat via en annan webbplats. Till exempel kommer boenden som har bokats på en annan webbplats som en del av ett paket, inte att vara berättigade till prisgarantin. Prisgarantin omfattar kostnaden för bokad resa, inklusive alla skatter och avgifter som vi debiterar dig vid tidpunkten för bokningen. Prisgarantin omfattar inte skatter och avgifter som du debiteras från tredje part, som till exempel sådana skatter och avgifter som ett boende debiterar dig direkt i samband med din vistelse. Prisgarantin är inte tillgänglig för bokningar på webbplatser där boendet eller andra bokningsuppgifter är okända tills efter köpet. Du måste uppfylla alla krav som gäller för det lägre priset (om sådana finns), inklusive utan begränsning, bostadsort, regionala och åldersrelaterade krav.

 

12.3.    Jämförelsen måste vara tillgänglig för allmänheten.

 

Prisgarantin gäller endast priser som både annonseras mot och är tillgängliga för allmänheten. Den gäller även för våra Hemliga priser. Prisgarantin gäller inte t.ex. priser som erbjuds via medlemskapsprogram på konkurrenters webbplatser, genom företagsrabatter eller företagspriser, gruppriser, charter, bonus- eller incitamentsprogram, i samband med möten eller konvent, konsolidator- eller interlinepriser, via auktion eller liknande förfarande eller priser som endast är tillgängliga genom att använda en kupong eller annat erbjudande som inte erbjuds till allmänheten. Det lägre priset får inte härröra från en webbplats som du ringer upp för att få priset eller från ett e-postmeddelande som du har fått. 

 

12.4.    Verifiering av ersättningsanspråk

 

Alla anspråk måste verifieras av Hotels.com. Vi accepterar inte skärmdumpar eller andra påstådda bevis avseende ett lägre pris som vi inte självständigt kan bekräfta. Vi kommer inte heller att verifiera anspråk som vi, enligt vårt eget gottfinnande, anser beror på ett tryckfel eller annat fel, eller som görs i bedrägerisyfte eller i ont uppsåt. 

 

12.5.    Ändringar av prisgarantin

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta prisgarantin, eller begränsa dess tillgänglighet för en person, oavsett anledning, och utan föregående meddelande eller skyldighet gentemot dig. Villkoren som gäller vid tidpunkten för din bokning avgör huruvida du är berättigad till prisgarantin. Vår underlåtenhet att genomdriva en bestämmelse i dessa regler och villkor för prisgarantin ska inte ogiltigförklara bestämmelsen.

 

13.  RABATTKODER

 

Ibland kan det finnas rabattkoder som kan användas på den här webbplatsen.  Rabattkoder (”Kuponger”) kan användas för förbetalda bokningar av boenden, exklusive bokningar på icke-deltagande boenden på vilka en lista görs tillgänglig i samband med varje enskild Kupong.   Utbudet av deltagande boenden kan ändras när som helst. Kuponger omfattas av reglerna nedan. Se relevant kupongkommunikation för information om ytterligare specifika begränsningar för användning av Kuponger. 

 

 • Kuponger med en rabatt i en viss valuta (t.ex. 10 euro i rabatt) kan inte användas för bokningar som betalas i en annan valuta. 
 • Om du bokar flera rum (dvs. om du bokar två eller fler rum i samma bokning) (i) gäller rabatten endast för priset på det första rummet som ingår i din bokningsförfrågan, och (ii) alla krav på lägsta kostnad, före skatter och avgifter, måste uppfyllas i bokningen av det första rummet.
 • Kuponger kan inte kombineras med andra kuponger, kampanjer eller specialerbjudanden eller användas när du löser in en eller flera bonusnätter med Hotels.com Reward. 
 • Endast en Kupong får användas per bokning. Vanliga regler och villkor för bokningar gäller, och dessutom i mån av tillgänglighet. Kuponger får inte säljas eller överföras.
 • Alla skatter, avgifter och tilläggsavgifter gäller för bokningar som genomförs med hjälp av Kuponger. Dessa avgifter ska betalas vid tidpunkten för bokningen eller direkt på boendet och du är ansvarig för dem.
 • Kuponger har ett värde endast när de inlösts i enlighet med alla regler och villkor för erbjudandet. Om inte annat anges i Kupongens regler och villkor, kan Kuponger inte lösas in mot kontanter och inga återbetalningar eller alternativ med kontanter kommer att erbjudas för en Kupong som delvis inlösts.
 • Engångskuponger anses använda när en kvalificerad bokning har genomförts och kommer ej att returneras eller ersättas. Ingen återbetalning görs heller för en Kupong som delvis inlösts. Kuponger som kan användas flera gånger anses som använda i enlighet med begränsningarna som specificerats i den enskilda Kupongens regler och villkor. 
 • Om resans vistelsedatum ändras efter det att en Kupong har använts kommer inte Kupongen att gälla för den ändrade resplanen. Kuponger kan inte användas för någon bokning som har betalats vid en tidigare tidpunkt. 
 • Kuponger får inte (a) publiceras, överföras eller säljas av dig, eller (b) erhållas via obehöriga kanaler, ändras, kopieras, förfalskas eller manipuleras på något sätt. En sådan åtgärd kommer att leda till att Kupongerna anses ogiltiga och kan utgöra bedrägeri.
 • Kuponger kan inte användas av resebyråer anslutna till resebyråprogrammet på Hotels.com.

 

Hotels.com kan efter eget gottfinnande och utan att ange några skäl, annullera alla bokningar som görs med Kuponger om du, enligt vår rimliga åsikt, har (a) brutit mot dessa regler och villkor eller Kupongens regler och villkor, (b) använt en ogiltig Kupong, (c) använt Kuponger i syfte att vidareförsälja ett bokat boende, eller (d) på annat sätt handlat bedrägligt. Hotels.com förbehåller sig rätten att inte återbetala dig för annullerade bokningar, inklusive eventuella ej återbetalningsbara bokningar.

 

Hotels.com förbehåller sig rätten att variera Kupongernas användningsvillkor eller att när som helst dra tillbaka Kuponger samt annullera bokningar om Kuponger har använts för att göra spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar, bokningar som gjorts med förväntan om högre efterfrågan eller bokningar som gjorts med Kuponger som skickats ut av misstag.

 

14.  HEMLIGA PRISER

 

 

Hotels.coms hemliga priser (“Hemliga priser”) är tillgängliga för följande kunder:

 

 • Hotels.com Rewards-medlemmar
  • Om du är inloggad på ditt Hotels.com-konto när du är på webbplatsen, kommer du automatiskt att se Hemliga priser för utvalda boenden där dekalen ”Ditt hemliga pris” visas.
 • Användare av Mobilappen (såsom den definieras i dessa regler och villkor nedan)
  • När du använder Mobilappen, kommer du automatiskt att se Hemliga priser för utvalda boenden där dekalen ”Ditt hemliga pris” visas. Användare av Mobilappen kommer inte att se Hemliga priser när de besöker hemsidan via andra plattformar, såvida de inte är inloggade som Hotels.com Rewards-medlem.

 

Hemliga priser är tillgängliga på utvalda boenden och endast på utvalda datum. Hemliga priser kommer endast att visas i de fall de är tillämpliga för din sökning och kan när som helst ändras. Där ett Hemligt pris visas bredvid ett överstruket pris (t.ex. “1 500 kr 1 000 kr”) baseras det överstrukna priset på boendets standardpris på vår sida, som avgörs och tillhandahålls av boendet.   Sektionen “Priser” i dessa regler och villkor gäller även Hemliga priser.

 

 

15.  Hotels.com™ REWARDS

 

Hotels.com Rewards är ett lojalitetsprogram för Hotels.com (”Programmet”). För varje natt du bokar och vistas på ett boende som deltar i Hotels.com Rewards får du en stämpel (”Stämpel”). När du samlat ihop 10 Stämplar hos oss, ger vi dig 1 bonusnatt som du kan lösa in (”Bonusnatt”) Denna Bonusnatt inkluderar inte skatter och avgifter. Dessa måste du betala när du löser in din Bonusnatt. Du kommer även att behöva betala en inlösenavgift (”Inlösenavgift”) om du löser in din Bonusnatt på vår webbplats för datorer/mobila enheter. Du kommer inte att debiteras en Inlösenavgift om du löser in din Bonusnatt via vår mobilapp. Alla bokningar måste göras online eller via vår mobilapp. Du kan bara samla Stämplar eller lösa in Bonusnätter på ett boende som deltar i Hotels.com Rewards.

 

Programmet är öppet för alla över 18 år (eller ditt lands myndighetsålder) som registrerar sig på Hotels.com med en giltig e-postadress och sedan går med i Programmet. Företag, föreningar eller andra grupper får inte registrera sig.

 

15.1.                  Rewards-nivåer

 

Programmet har tre nivåer:

 

 • Hotels.com Rewards
 • Hotels.com Rewards Silver
 • Hotels.com Rewards Gold.

 

När du går med blir du Hotels.com Rewards-medlem. När du har samlat 10-29 Stämplar under ett medlemsår, har du kvalificerat dig för Hotels.com Rewards Silver. När du har samlat 30 Stämplar eller fler under ett medlemsår, har du kvalificerat dig för Hotels.com Rewards Gold. Ett medlemsår löper i ett år från det datum då du först skapade ett konto och från varje följande årsdag efter det.

 

Silver- och Gold-medlemmar har ett särskilt telefonnummer de kan ringa dygnet runt för att utföra eller diskutera sina bokningar och det finns även andra förmåner, som tidig tillgång till rea och exklusiva erbjudanden. Dessa kommer att vara tillgängliga inom två veckor efter att man berättigats till Silver eller Gold och kommer att finnas tillgängliga under resten av medlemsåret och hela följande medlemsår. Om du inte samlar tillräckligt med Stämplar för att behålla din Silver- eller Gold-status kommer vi att flytta ner dig en nivå för nästa medlemsår.

 

15.2.                  Samla stämplar

 

Du kommer att samla en Stämpel för varje natt du bor på ett boende som deltar i Hotels.com Rewards. Om du samlar tio Stämplar, får du en Bonusnatt. Du måste vara inloggad på ditt Hotels.com-konto när du bokar online, och via vår mobilapp så att vi kan lägga till Stämplarna du samlar till ditt konto efter din vistelse. Om du utför din bokning med oss per telefon måste du ge oss e-postadressen för ditt konto, så att vi vet var vi ska lägga till Stämplarna. Endast Hotels.com Rewards-medlemmar kan samla Stämplar. Andra gäster på samma bokning kan inte samla Stämplar och du kan inte samla Stämplar för bokningar av boenden du utfört innan du gick med i Programmet.

 

Vi kommer att lägga till eventuella Stämplar du samlar på ditt konto upp till 72 timmar efter att du checkar ut från Hotels.com Rewards-boendet. Om du samlar Stämplar, men vi senare tror att du inte slutförde din vistelse (en ”Ogiltig Stämpel”) förbehåller vi oss rätten att ta bort dessa Ogiltiga Stämplar från ditt konto. Detta kan hända om du avbokar eller inte checkade in på boendet, vilket kan göra Stämplarna ogiltiga. Ogiltiga Stämplar räknas inte med i de tio Stämplar du behöver för att lösa in en Bonusnatt. Du kan behöva vänta upp till 35 dagar innan du kan lösa in din Bonusnatt om någon av dina Stämplar har samlats in via alternativet ”betala senare/betala på boendet”.

 

Du kan när som helst se hur många Stämplar du har samlat på ditt konto. Logga bara in på Hotels.com, använd vår mobilapp, eller ring vår kundtjänst. Du ansvarar för att se till att ditt konto stämmer. Om du tror att du inte har samlat rätt antal Stämplar kommer vi att kolla upp detta åt dig. Om några bokningar är ogiltiga, som nämndes tidigare, kommer vi att ta bort dem från ditt konto.

 

Som tillägg till informationen ovan gäller att du inte kommer att samla Stämplar för följande:

 • bokningar som utförts på en webbplats som tillhör ett av Hotels.coms partnerbolag
 • bokningar som utfördes innan du gick med i Programmet
 • paketbokningar, såsom boende + flyg
 • vissa bokningar som utförts med rabattkupong, kupong eller kod – du måste kontrollera villkoren för var och en av dessa
 • bokningar som görs via tjänster för gruppresor
 • bokningar som inte kostar någonting för dig, alltså är gratis.

 

15.3.                  Lösa in Bonusnätter

 

När du har samlat tio Stämplar kommer vi att ge dig en Bonusnatt som du kan lösa in på valfritt deltagande Hotels.com Rewards-boende. Du kan lösa in din Bonusnatt online och i vår mobilapp.

 

Det maximala värdet på din Bonusnatt baseras på värdet av de tio Stämplar du har samlat, så länge dessa inte har förfallit. Detta värde motsvarar genomsnittspriset per natt, exklusive skatter och avgifter, för de Stämplar du tidigare samlat. Om du samlade in en Stämpel med ett Hemligt pris på Hotels.com (se definition ovan), kommer det priset, inte standardpriset, att användas i beräkningen. Du måste betala för skatter, avgifter, måltider och eventuella andra kostnader i samband med din Bonusnatt. Du måste också betala Inlösenavgiften om du löser in Bonusnatten via vår webbplats för datorer/mobila enheter. Du kommer inte att debiteras någon Inlösenavgift om du löser in din Bonusnatt via vår mobilapp.

 

Om du använde olika valutor när du samlade dina tio Stämplar kommer värdet på varje Stämpel att beräknas med valutan i landet du var i när du gick med i Programmet.

 

Vistelser med Bonusnätter lyder under alla tillämpliga regler och villkor gällande bokning. Du kommer inte att samla en Stämpel när du löser in din Bonusnatt. Stämplar har inget kontantvärde och du kan inte byta din Bonusnatt mot kontanter.

 

Om du löser in din Bonusnatt för en vistelse som kostar mindre än det maximala värdet för din Bonusnatt kommer du inte att få mellanskillnaden i kontanter, kredit eller något annat. Du kan lösa in din Bonusnatt för en vistelse som kostar mer än det maximala värdet för din Bonusnatt. Det enda du behöver betala är mellanskillnaden.

 

Om du har fler än en Bonusnatt att lösa in kan du välja vilken bokning du vill använda den till. Om du väljer att använda flera Bonusnätter för samma bokning, debiteras du en Inlösenavgift för varje Bonusnatt du löser in. Du kan inte kombinera din Bonusnatt med andra erbjudanden, rabattkuponger eller kuponger eller koder, såvida inte villkoren för dessa anger att det är möjligt. Detta innebär att när du bokar en vistelse och löser in din Bonusnatt kommer du normalt sett inte att kunna få ytterligare rabatt på den bokningen.

 

Om du löser in din Bonusnatt för en bokning som avser mer än en natt kommer vi automatiskt att tillämpa Bonusnattens värde på bokningens dyraste natt, under förutsättning att Bonusnattens maximala värde gör detta möjligt.

 

För vistelser med Bonusnätter gäller alla tillämpliga avbokningsregler som vidarebefordras till oss från Hotels.com Rewards-boendet. Om du avbokar en Bonusnatt för vilken du, om du hade betalat för bokningen och avbokat den, hade haft rätt till full återbetalning, kommer vi att återföra Bonusnatten till ditt konto och återbetala eventuell Inlösenavgift. Om du avbokar en Bonusnatt för vilken du, om du hade betalat för bokningen och avbokat den, hade haft rätt till en återbetalning på 1-99 %, kommer vi inte att återföra Bonusnatten till ditt konto, men vi kommer att återbetala eventuell Inlösenavgift. Om du avbokar en Bonusnatt för vilken du, om du hade betalat för bokningen och avbokat den, inte hade haft rätt till återbetalning, kommer vi inte att återföra Bonusnatten till ditt konto, och vi kommer inte att återbetala någon Inlösenavgift.

 

Om du vill ändra datum för en bokning som inkluderar en Bonusnatt som du har löst in, måste du avboka den, vänta på att Bonusnatten återförs till ditt konto och sedan boka om den för att kunna använda din Bonusnatt för din nya bokning.

 

15.4.                  VIP Access-boenden 

 

Medlemmar i Hotels.com Rewards på Silver- och Gold-nivå är berättigade till exklusiva bekvämligheter på utvalda VIP Access-boenden. Berättigandet till bekvämligheterna baseras på din Hotels.com Rewards-nivå vid bokningstillfället, och bekvämligheterna som kan tillhandahållas kommer att vara de som visas i boendeannonsen vid bokningstillfället. Bekvämligheterna kan variera mellan boenden och kan när som helst komma att ändras. En kortaste vistelselängd kan krävas.

 

Boenden som deltar i VIP Access-nätverket erbjuder förmåner som kan variera per boende och när som helst ändras utan förvarning. Bekvämligheterna är avsedda för den primära kontoinnehavaren. Övriga medresenärer som ingår i bokningar gjorda via Silver- eller Gold-medlemskonton får endast ta del av bekvämligheterna i den mån boendet tillåter det och i mån av tillgång.

 

Silver- och Gold-medlemmar garanteras gratis Wi-Fi på VIP Access-boenden. Detta gäller standard Wi-Fi. Premium-Wi-Fi kan finnas tillgängligt mot en extra avgift. Detta kan ändras när som helst. 

 

Gold-medlemmar kan vara kvalificerade för att få uppgraderingar vid incheckningen på deltagande VIP Access-boenden, i mån av tillgång. Berättigande till rumsuppgradering baseras på Hotels.com Rewards-nivån vid bokningstillfället. VIP Access-boendeuppgraderingar är avsedda för den primära kontoinnehavaren. Övriga medresenärer som ingår i bokningar gjorda via Gold-medlemskonton får endast ta del av dessa i den mån boendet tillåter det och i mån av tillgång. Rumsuppgradering kan innebära gratis uppgradering till en dyrare rumskategori eller en med högre kvalitet. I stället för en rumsuppgradering kan resenärer få bo på en föredragen våning eller få ett föredraget läge på en våning, t.ex. på avstånd från hissar eller ismaskin. Rumsuppgradering kan inte bokas. 

 

Gold-medlemmar kan få tidig incheckning och sen utcheckning på deltagande VIP Access-boenden, i mån av tillgång. Berättigandet till tidig incheckning och sen utcheckning baseras på Hotels.com Rewards-nivån vid bokningstillfället. Tidig incheckning och sen utcheckning är avsedda för den primära kontoinnehavaren. Övriga medresenärer som ingår i bokningar gjorda via Gold-medlemskonton får endast ta del av dessa i den mån boendet tillåter det och i mån av tillgång.

 

15.5.                  Ändringar av Hotels.com™ Rewards, giltighetstid för stämplar och om programmet avslutas

 

Dina Stämplar kommer inte att förfalla så länge du håller ditt konto aktivt minst en gång var tolfte månad. Detta innebär att du måste samla en Stämpel eller lösa in en Bonusnatt under denna tidsperiod. När du gör det kommer förfallodatumet att förlängas i ytterligare 12 månader. Om du inte samlar några Stämplar eller löser in några Bonusnätter under 12 månader blir dina Stämplar ogiltiga och vi kan inaktivera ditt konto. Om detta händer kommer dina Stämplar inte att återföras. Logga in på ditt konto för att se sista giltighetsdatum för dina Stämplar.

 

Vi kan när som helst ändra våra regler och villkor, med eller utan förvarning, inklusive reglerna för att samla Stämplar, de olika medlemskapsnivåerna och deras behörighetskrav och tillhörande förmåner, reglerna för att lösa in Bonusnätter, listan över giltiga Hotels.com Rewards-boenden och det maximala värdet av en Bonusnatt. Vi kan meddela dig om dessa ändringar via e-post eller på vår webbplats Hotels.com, så logga in på ditt konto regelbundet.

 

Hotels.com Rewards har inget slutdatum och kommer att fortsätta tills vi avslutar det, vilket kan hända när som helst. Om vi avslutar Programmet kommer du att ha 30 dagar på dig, från det att vi tillkännager avslutandet, att lösa in eventuella Bonusnätter som du har på ditt konto. Efter detta datum kommer du att förlora dina Bonusnätter och du kommer inte att kompenseras.

 

Genom att fortsätta att samla Stämplar och lösa in Bonusnätter med Hotels.com Rewards godkänner du eventuella ändringar av dessa regler och villkor. Du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar som vi gör. Den senaste versionen kommer alltid att vara tillgänglig på vår webbplats.

 

15.6.                  Allmänt om Hotels.com Rewards

 

Vi förbehåller oss rätten att säga upp ditt medlemskap om du uppträder bedrägligt eller använder Programmet på ett sätt som inte följer våra regler och villkor, myndigheters lagar, regler, författningar eller förordningar. Om vi säger upp ditt medlemskap kan du förlora dina samlade Stämplar och förmåner. Vi har även rätt att vidta lämpliga laga eller administrativa åtgärder, inklusive åtal om nödvändigt.

 

När du är registrerad på Hotels.com Rewards kan vi meddela dig om eventuella uppdateringar av ditt konto eller dina transaktioner via e-post. Vi kan när som helst ta tillbaka dina Stämplar. Du får inte sälja eller överföra dina Stämplar eller kombinera dem med andra medlemmars Stämplar. Stämplar och Bonusnätter kan inte överföras om en medlem dör, om det föreligger familjeproblem eller på annat sätt genom rättsliga åtgärder. Du godkänner att alla tvister, anspråk och orsaker till talan som dessa enbart löses individuellt, av behörig domstol i Sverige.

 

Om du har några frågor om dessa Hotels.com Rewards regler och villkor eller om dina rättigheter och skyldigheter kommer dessa att regleras av, och tolkas i enlighet med, lagarna i Sverige.

 

Programmet är ogiltigt på platser där det är förbjudet enligt lag. Vår underlåtenhet att genomdriva en bestämmelse i dessa Hotels.com Rewards regler och villkor, ska inte ogiltigförklara denna, eller någon annan bestämmelse.

 

Vårt beslut om alla frågor eller konflikter gällande programmet är slutgiltigt.

 

16.  ANVÄNDAROMDÖMEN, KOMMENTARER, FOTON OCH INNEHÅLL

 

Hotels.com kan visa omdömen, kommentarer, foton och annat material om boenden, samt andra semester- och reseupplevelser (”Omdömen”). Hotels.com kan även erbjuda en funktion där webbplatsens användare kan publicera omdömen (”Användaromdömen”). Du avsäger dig all eventuell äganderätt som du kan ha till sådana Användaromdömen och dessa kan fritt användas, kopieras, distribueras och göras tillgängliga i alla typer av media och i alla former, av Hotels.com eller dess partnerbolag utan din tillåtelse. När denna publiceringsfunktion erbjuds samtycker du uttryckligen till att endast skicka in Användaromdömen som är lämpliga för den aktuella tjänsten och att de uppfyller dessa regler och villkor och även alla medföljande riktlinjer som är tillgängliga på denna webbplats.

 

Du beviljar Hotels.com och dess dotterbolag och partnerbolag (sammantaget ”Hotels.com-bolagen”) och de anslutna, sammärkta och/eller länkade webbplatspartnerna genom vilka vi tillhandahåller tjänster (sammantaget ”Hotels.coms partnerbolag”), en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, överförbar, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att:

 

(a) använda, reproducera, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och visa och presentera sådana Användaromdömen offentligt, över hela världen i alla media, nu kända eller hädanefter utformade och

 

(b) använda det namn du uppger i samband med sådana Användaromdömen. Du samtycker till att Hotels.com-bolagen kan välja att ange information om ditt Användaromdöme (till exempel ange ditt namn och din hemstad på ett boendeomdöme som du skickar in) enligt vårt gottfinnande, och att sådana Användaromdömen kan delas med våra leverantörspartner.

 

Du ger vidare Hotels.com-bolagen rätt att ställa inför rätta varje person eller enhet som kränker dina eller Hotels.com-bolagens rättigheter i dessa Användaromdömena genom att bryta mot dessa regler och villkor. Du bekräftar och samtycker till att Användaromdömena inte är konfidentiella eller upphovsrättsskyddade. Du avsäger dig uttryckligen alla typer av ”moraliska rättigheter” (inklusive rättigheter vad gäller tillskrivning eller integritet) till dina Användaromdömen och samtycker till att du inte motsäger dig publicering, användning, modifiering, borttagning eller exploatering av Användaromdömena av oss, Hotels.coms partnerbolag, Hotels.com-bolagen eller några av våra partner eller licensinnehavare.

 

Genom att använda en sådan här tjänst intygar och garanterar du att:

 

 • du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till de Användaromdömen som du publicerar
 • de Användaromdömen du publicerar är korrekta det datum de skickas in
 • de Användaromdömen du tillhandahåller inte bryter mot Hotels.coms regler och villkor för användning, riktlinjer eller policyer (enligt vad som från gång till gång är tillämpligt)
 • du inte avsiktligen eller på ett ovarsamt sätt publicerar information som kan skada eller kränka en annan person eller dennes verksamhet och i synnerhet att du inte kommer att publicera någon information, något material eller några kommentarer som är osanna, illvilliga, ärekränkande, smädliga, obscena eller som rimligtvis kan tolkas på ett sådant sätt 
 • du inte kommer att agera på något sätt för att bedra eller vilseleda och att du inte kommer att ägna dig åt eller uppmuntra till någon typ av bedräglig eller illegal aktivitet
 • du inte kommer att publicera eller distribuera någon information eller något material som ägs av en tredje part utan uttryckligt skriftligt tillstånd från denna tredje part att göra det 
 • alla foton som skickas in följer våra riktlinjer för foton.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att alla omdömen som visas på denna webbplats har skrivits av verifierade användare som bodde på ett boende som bokades via Hotels.com eller en webbplats som tillhör något annat av Expediakoncernens varumärken. Hotels.com gör inga anspråk på att äga, vara anknutna till eller på något sätt rekommendera foton som skickas in av slutanvändare genom våra webbplatser.  Hotels.com redigerar inte inskickade Omdömen eller Användaromdömen och ska inte på något sätt, i den största möjliga utsträckning som lagen medger, hållas ansvariga för sådana Omdömen eller Användaromdömen eller efterföljande publicering, användning eller distribution av dem. Vidare bekräftar, stödjer eller godkänner Hotels.com inte de åsikter eller kommentarer som framförs i Omdömen eller Användaromdömen, utan dessa är personliga åsikter hos de enskilda personer som skickar in dem. Alla beslut som grundas på Omdömen eller kommentarer som visas på webbplatsen fattas på egen risk. Vid vissa tillfällen kan Hotels.com erbjuda kunderna incitament för att skriva Användaromdömen (t.ex. rabattkuponger, medverkan i prisdragningar, osv.). Det är viktigt för oss att Användaromdömena är opartiska och ärliga. Dessa incitament kommer därför att vara tillgängliga för kunder oavsett om de skriver positiva eller negativa Användaromdömen.

 

Hotels.com förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande vägra att publicera och även rätten att (utan föregående meddelande) ta bort Omdömen eller Användaromdömen. Detta inbegriper bland annat situationer då Hotels.com har tagit emot klagomål från en tredje part och/eller har orsak att misstänka brott mot dessa regler och villkor eller riktlinjer för omdömen/foton.

 

17.  RIKTLINJER FÖR ATT SKICKA IN FOTON

 

Barn under 16 år får inte skicka in foton eller annat material till webbplatsen.

 

Du samtycker till att samtliga foton som du skickar in måste vara:

 

 • Relevanta – samtliga foton måste hålla sig till ämnet och gälla boende, restauranger, resmål eller allmänna reseupplevelser.
 • Community-/familjevänliga.
 • Original – du får endast skicka in dina egna foton.
 • Filstorleken måste vara under 5 MB för varje enskilt foto. Foton som skickas in måste ha formatet .jpg, .bmp, .gif eller .png.

 

Du samtycker till att du inte kommer att skicka in några foton eller material som

 

 • är olagliga, obscena, pornografiska, vanvördiga, vulgära, stötande eller kränkande 
 • kränker någon annan persons eller enhets privatliv eller dess personliga rättigheter
 • visar eller handlar om barn eller annan tredje part utan deras samtycke (eller deras förälders samtycke om barnet är under 18 år)
 • inte är ditt originalverk eller kommer från någon annan källa (privat eller kommersiell)
 • bryter mot copyright, varumärkeslagar, eller tredje parters äganderätt
 • innehåller logotyper, varumärken, reklammaterial eller annat innehåll avsett för kommersiella ändamål eller
 • innehåller virus eller annan skadlig kod som, avsiktligt eller oavsiktligt, kan orsaka skada på Hotel.coms och/eller användarnas datorer och system.

 

18.  ANMÄLAN OM INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

18.1.                  Hotels.com respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att du gör detsamma. Hotels.com har och upprätthåller en policy om att inte tillåta användare att publicera material som bryter mot andras upphovsrätt eller varumärkesrättigheter, och om det inträffar kommer Hotels.com att avsluta kontot för prenumeranter och kontoinnehavare som upprepar intrång. Upprepad publicering av material som gör intrång på immateriella rättigheter är orsak till uppsägning av tjänsten.

 

18.2.                  Upphovsrättsanspråk.   I enlighet med Digital Millennium Copyright Act (i USA), e-handelsdirektivet (i EU) och liknande lagar som rör upphovsrättsskyddat onlineinnehåll, kan du, om du anser att det görs intrång på ditt upphovsrättsskyddade verk, på eller via webbplatsen, fylla i och skicka in Hotels.coms blankett för anmälan om upphovsrättsintrång (”Anmälan”) till Hotels.coms utsedda Copyright-ombud som anges nedan. När Hotels.com mottar en sådan Anmälan kommer vi att vidta lämplig åtgärd, inklusive att ta bort det ifrågasatta materialet från webbplatsen och/eller i förekommande fall avsluta kontot för den Hotels.com-användaren.

 

Ta med följande i Anmälan:

(1)             Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har kränkts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats täcks av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen.

(2)             Identifiering av de bilder eller det material som du hävdar gör intrång på ditt upphovsrättsskyddade verk eller är föremål för intrångsaktivitet och som du anser bör tas bort, med tillräcklig information för att möjliggöra för Hotels.com att hitta specifika bilder eller material.

(3)             Dina kontaktuppgifter, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress som du kan kontaktas på.

(4)             Följande uttalande: Jag anser i god tro att användning av materialet på det sätt som det klagas på inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.

(5)             Följande uttalande: Informationen i denna Anmälan är korrekt, och jag intygar under ed, att (välj ett) (i) jag äger eller (ii) jag har befogenhet att agera på uppdrag av innehavaren till en exklusiv rättighet som hävdas ha blivit kränkt.

(6)             En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som har befogenhet att agera på uppdrag av innehavaren till den exklusiva rättighet som hävdas ha blivit kränkt.

 

Skicka Anmälan till Hotels.coms utsedda ombud för upphovsrätt:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

USA

 

                    E-postadress: Hotels-copyright@hotels.com

Telefon: +1-206-481-7200

 

För att påskynda granskningen av och åtgärd som svar på din Anmälan, ladda ned, fyll i och returnera Hotels.coms blankett för anmälan om upphovsrättsintrång som medföljer dessa regler och villkor.

 

18.3.                  Motanmälan om upphovsrättsintrång.  Om material du har publicerat har tagits bort baserat på ett upphovsrättsanspråk, kan du skicka in en motanmälan via e-post eller vanlig post med de uppgifter som anges nedan. Det kan vara bra att söka juridisk rådgivning innan du gör detta.

 

Inkludera följande uppgifter: 

               (1)          Identifiera det specifika innehåll som har tagits bort eller inaktiverats och var på webbplatsen innehållet visades. Om möjligt, ange webbadressen.

            (2)        Ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer och din e-postadress.

(3)          Ett uttalande om att du samtycker till den amerikanska federala domstolens rättsområde för det juridiska distrikt där din adress finns, eller om din adress är utanför USA, för alla juridiska distrikt där Hotels.com finns, samt att du godkänner delgivning från den part som anmälde ditt innehåll, eller den partens ombud.

(4)          Följande uttalande: ”Jag svär under ed att jag i god tro anser att innehållet som identifieras ovan har tagits bort eller inaktiverats som ett resultat av ett misstag eller felidentifiering.”

Underteckna din anmälan och skicka den till följande adress eller e-postadress:

 
Hotels.coms utsedda ombud för upphovsrätt:

Michael R. Graham

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

USA

 

                    E-postadress: Hotels-copyright@hotels.com

Telefon: +1-206-481-7200

 

För att påskynda granskningen av och åtgärd som svar på din Anmälan, ladda ned, fyll i och returnera Hotels.coms blankett för motanmälningar om upphovsrättsintrång som medföljer dessa regler och villkor.

 

18.4.                  Varumärkesanspråk.   Om du anser att webbplatsen, en annons eller något innehåll bryter mot eller missbrukar ditt varumärke, fyll i Hotels.coms blankett för Anmälan om missbruk av varumärke och skicka den till Hotels.coms varumärkesombud som anges nedan. När Hotels.com mottar en sådan Anmälan kommer vi att vidta lämplig åtgärd, inklusive att skicka en begäran till leverantören eller användaren som publicerade det hävdade intrånget som anges i klagomålet om att överväga och svara på klagomålet, ta bort tydligt intrång på varumärket från annonsen eller webbplatsen och/eller i förekommande fall avsluta användarens konto på Hotels.com.

 

Ta med följande i Anmälan:

(1)             Identifiering av det varumärke som anmälan om intrång avser.

(2)             Identifiering av webbplatsen eller annonserna där varumärket hävdas bli missbrukat.

(3)             Dina kontaktuppgifter, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress som du kan kontaktas på.

(4)             Följande uttalande: Jag anser i god tro att användning av ovanstående beteckning på det sätt som klagas på inte är auktoriserat eller tillåtet.

(5)             Följande uttalande: Informationen i denna Anmälan är korrekt, och jag intygar under ed, att (välj ett) (i) jag äger eller (ii) jag har befogenhet att agera på uppdrag av innehavaren till en exklusiv rättighet som hävdas ha blivit kränkt.

(6)             En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som har befogenhet att agera på uppdrag av innehavaren till den exklusiva rättighet som hävdas ha blivit kränkt.

 

Skicka Anmälan till:

Trademark Claims

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

USA

 

                    E-postadress: Hotels-Trademarks@hotels.com

Telefon: +1-206-481-7200

 

För att påskynda granskningen av och åtgärd som svar på dina klagomål, ladda ned, fyll i och returnera Hotels.coms blankett för anmälan om missbruk av varumärke som medföljer dessa regler och villkor.

 

18.5.                  Meddelanden om patent.  Ett eller flera patent som ägs av Hotels.com och/eller Hotels.com-bolagen kan gälla för den här webbplatsen och för de funktioner och tjänster som är tillgängliga via webbplatsen. Delar av den här webbplatsen drivs på licens under ett eller flera patent. Andra patent inväntar godkännande. 

 

19.  KUNDKLAGOMÅL

 

Hotels.com står beredda att hjälpa dig om du har några frågor eller klagomål i samband med att du bokar en tjänst via webbplatsen. Om du inkommer med ett klagomål och/eller har rätt till kompensation från resetjänstens leverantör efter att ett problem uppstått med din bokade tjänst kommer Hotels.com att bistå dig och (i förekommande fall) tredjepartsleverantören av resetjänsten i ett försök att lösa problemet.

Frågor eller förfrågningar om information eller klagomål under och efter en resa kan skickas till e-postadressen, eller så kan du ringa kundtjänst, se uppgifterna i ”Kontakta oss”-portalen under ”Hjälp och vanliga frågor” på webbplatsen som kommer att ta emot klagomål på uppdrag av leverantörerna av de relevanta resetjänsterna.

Det är bra om du tar upp eventuella problem du upplever under din resa på telefonnumret eller via e-postadressen ovan (så snart det är praktiskt möjligt) så att åtgärder kan vidtas för att lösa problemet och för att hjälpa till med att begränsa den skada du drabbats av. För att underlätta en lösning på problemet uppmanas du att inkomma med eventuella klagomål inom 30 dagar efter avslutad resa.

Klagomål avseende förlust, stöld eller skada på bagage, kläder eller personliga tillhörigheter som inte stod under din kontroll under vistelsen ska framföras till boendet eller relevant leverantör av resetjänsten.

Om du vill skicka skriftliga klagomål med vanlig post ska de skickas antingen till den relevanta leverantören av resetjänsterna på adressen som anges i deras regler och restriktioner eller till Hotels.com.

Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på http://ec.europa.eu/odr.

 

20.  ANSVARSSKYLDIGHET

 

20.1.                  Ansvarsskyldighet som avser Hotels.com

 

Hotels.com äger och driver webbplatsen som fungerar som ett gränssnitt mellan dig och de relevanta leverantörerna av resetjänster. När du gör en bokning ingår du ett avtal med den relevanta leverantören av resetjänster och ansvaret för sådana resetjänster beskrivs i Avsnitt 20.2 nedan. 

Med avseende på eventuella skador du drabbats av på grund av din användning av webbplatsen (men exklusive eventuella skador relaterade till en resetjänst som bokas via webbplatsen (vilka beskrivs i Avsnitt 20.2 nedan)) med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa regler och villkor, godkänner du att varken Hotels.com eller dess partnerbolag ska hållas ansvariga för några direkta, indirekta, bestraffande, speciella, oförutsedda eller följdförluster eller skador som härrör från användningen av webbplatsen, några förseningar eller oförmåga att använda webbplatsen eller från din användning av länkar från webbplatsen.  Med avseende på ansvaret för Hotels.coms skyldigheter enligt dessa regler och villkor, eller om Hotels.com bedöms vara skyldigt till någon förlust eller skada enligt dessa regler och villkor (exklusive ansvar som anges i Avsnitt 20.2 som ska vara föremål för begräsnningarna i det avsnittet) så ska Hotels.com endast vara ansvarigt gentemot dig för direkta skador som:

(i)               var rimligt förutsebara av både dig och Hotels.com

(ii)              faktiskt lidits eller åsamkats dig och

(iii)            är direkt hänförliga till handlingar som Hotels.com utfört

och om sådant ansvar vilar på Hotels.com kommer sådant ansvar under inga omständigheter att överstiga, totalt sett, det högsta av (a) den kostnad som du betalat för de aktuella resetjänsterna eller (b) ett hundra dollar (100 USD) eller motsvarande i lokal valuta.

Den information som visas på webbplatsen har Hotels.com fått från olika leverantörer. De tillhandahåller informationen som beskriver deras tjänster och Hotels.com visar sedan denna för dig på webbplatsen (till exempel bilder, produktbeskrivningar, bekvämligheter, hälso- och säkerhetsstandarder, regler och restriktioner samt regler och villkor för tjänsten). Ansvaret för att säkerställa att sådan information som tillhandahålls Hotels.com är korrekt, fullständig och aktuell vilar på leverantörerna av resetjänsterna.   Hotels.com ska inte vara ansvarigt för några felaktigheter i sådan information, såvida inte och endast i den utsträckning Hotels.com direkt orsakade sådana felaktigheter. Detta inkluderar också eventuella felaktigheter med boendets betyg som endast är avsedda som vägledning och kanske inte är ett officiellt betyg.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa regler och villkor, tillhandahålls all information, programvara eller tjänster som visas på webbplatsen utan någon garanti (vare sig uttrycklig eller underförstådd) eller med något underförstått villkor av något slag, inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier eller underförstådda villkor om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Alla sådana underförstådda villkor och garantier är undantagna. Att en viss tjänst inkluderas eller erbjuds på den här webbplatsen innebär inte att Hotels.com eller något av dess partnerbolag godkänner eller rekommenderar tjänsten.

 

20.2.                  Ansvar avseende de resetjänster som bokas via webbplatsen

 

Om Hotels.com har gjort relevant tjänst tillgänglig (enligt vad som anges i dessa regler och villkor) gäller, i den mån lagen medger och med förbehåll för de undantag och begränsningar som anges i dessa regler och villkor och/eller relevanta regler och restriktioner som gäller för den resetjänst du har bokat, att Hotels.com endast ska vara ansvarigt gentemot dig för direkta skador som:

 

(i)               var rimligt förutsebara av både dig och Hotels.com

(ii)              faktiskt lidits eller åsamkats dig och

(iii)            är direkt hänförliga till handlingar som Hotels.com utfört när de tillhandahållit resetjänsterna

 

och om det uppstår något ansvar för Hotels.com enligt detta Avsnitt 20.2, kommer sådant ansvar under inga omständigheter att överstiga, totalt sett, den kostnad som du betalat till Hotels.com för tjänsten ifråga.

 

Om tjänsten tillhandahålls dig av en tredje part (dvs. av en leverantör av boende där bokningen ska betalas senare) kommer den resetjänstleverantörens ansvar att vara enligt föreskrifterna i de relevanta regler och restriktioner som gäller för resetjänsten vars regler och restriktioner görs tillgängliga för dig innan du slutför din bokning. Dessa leverantörer av resetjänster är oberoende entreprenörer och inte representanter för eller anställda hos Hotels.com eller dess partnerbolag. Hotels.com och dess partnerbolag är inte ersättningsskyldiga för handlingar, fel, underlåtelser, uppgifter, garantier, avtalsbrott eller försumlighet från dessa leverantörers sida eller för några personskador, dödsfall, sakskador eller andra skador eller kostnader till följd av dessa.

 

Du har vissa lagstadgade rättigheter. Undantagen och begränsningarna i dessa regler och villkor gäller endast i den utsträckning som lagen medger.Ingenting i dessa regler och villkor ska anses begränsa eller utesluta Hotel.coms ansvar för bedrägeri, personskada eller dödsfall till följd av oaktsamhet som visats av Hotels.com.

 

21.  GOTTGÖRELSE 

 

Du samtycker till att försvara och gottgöra Hotels.com, dess partnerbolag och/eller deras respektive leverantörer, samt deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter för alla krav, orsaker till talan, anspråk, återkrav, förluster, skadestånd, böter, påföljder eller andra kostnader eller utgifter av vilket slag som helst, däribland men inte begränsat till, rimliga avgifter för ombud och redovisning som krävs av tredje parter till följd av: (a) ditt brott mot dessa regler och villkor eller de regler och restriktioner/dokument som det hänvisas till häri (b) din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter eller (c) din användning av denna webbplats. 

 

22.  Länkar TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

 

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter än Hotels.com. Sådana länkar tillhandahålls bara som referens. Hotels.com kontrollerar inte sådana webbplatser och är inte ansvarigt för deras innehåll eller din användning av dem. Att Hotels.com inkluderar länkar till sådana webbplatser innebär inte att vi rekommenderar materialet på sådana webbplatser eller har någon koppling till deras operatörer. 

 

23.  TILLGÄNGLIG PROGRAMVARA PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN 

All programvara som är tillgänglig för hämtning på den här webbplatsen (”Programvara”) är upphovsrättsskyddat verk som tillhör Hotels.com, dess partnerbolag och/eller deras leverantörer. Din användning av Programvaran styrs av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, om sådant finns, som medföljer eller ingår i Programvaran (”Licensavtal”). Du får inte installera eller använda någon Programvara som åtföljs av eller inkluderar ett Licensavtal, om du inte först samtycker till villkoren i Licensavtalet.

 

För en Programvara som inte åtföljs av ett Licensavtal, beviljar Hotels.com härmed dig, användaren, en personlig, ej överförbar licens att använda Programvaran för att visa och på annat sätt använda den här webbplatsen i enlighet med dessa regler och villkor och inte för något annat ändamål.  All programvara tillhandahålls dig utan avgifter eller kostnader.

Din användning av kartor som är tillgängliga på denna webbplats regleras av Googles användarvillkor och Microsofts användarvillkor samt Googles sekretessmeddelande och Microsofts sekretessmeddelande. Google och Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina användarvillkor och sekretessmeddelanden, enligt deras eget gottfinnande. Klicka här för mer information:

 

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
https://policies.google.com/terms 

http://maps.google.com/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/privacy
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement

 

Observera att all Programvara, däribland utan begränsning, all HTML-kod och Active X-kontroller på den här webbplatsen ägs av Hotels.com, dess partnerbolag och/eller deras leverantörer, och skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. Reproduktion eller omdistribution av Programvaran är uttryckligen förbjuden och kan leda till allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder. Överträdare kommer att åtalas enligt vad lagstiftningen maximalt medger.

 

UTAN BEGRÄNSNING AV DET SOM ANGES OVAN ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL NÅGON ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER OMDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. OM PROGRAMVARAN ALLS GARANTERAS ÄR DET ENBART I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET.

 

Du bekräftar att Programvaran och eventuell medföljande dokumentation och/eller relaterad teknisk information lyder under tillämpliga amerikanska lagar och föreskrifter för exportkontroll. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera Programvaran, varken direkt eller indirekt, till länder för vilka amerikanska exportrestriktioner gäller.

 

24.  ALLMÄNT

 

Du samtycker till att inget joint venture, partnerskap, anställnings- eller agenturförhållande uppstår mellan dig och Hotels.com som en följd av dessa regler och villkor eller användningen av den här webbplatsen.

 

När Hotels.com utför sin verksamhet lyder vi under dessa regler och villkor och omfattas även av nuvarande lagar och rättsliga processer och ingenting i dessa regler och villkor inskränker Hotels.coms rättighet att följa brottsbekämpande myndigheters begäranden eller krav, angående din användning av den här webbplatsen eller information som lämnas till eller inhämtas av Hotels.com med avseende på sådan användning.

 

Om någon del av dessa regler och villkor bedöms vara ogiltig eller ogenomförbar i enlighet med tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, de garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar som anges ovan, kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, genomförbar bestämmelse som bäst överensstämmer med syftet med den ursprungliga bestämmelsen och dessa regler och villkor ska fortsätta att gälla.

 

Om Hotels.com vid något tillfälle inte åberopar en av bestämmelserna i dessa regler och villkor, ska detta inte tolkas som att man avstår från att åberopa denna bestämmelse vid ett senare tillfälle.

 

Dessa regler och villkor (och övriga regler och restriktioner/regler och villkor som nämns häri) utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Hotels.com med avseende på den här webbplatsen och de ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och Hotels.com med avseende på den här webbplatsen. En tryckt version av dessa regler och villkor och eventuella meddelanden som lämnas i elektronisk form ska vara giltiga i rättsliga eller administrativa förfaranden baserat på eller i relation till dessa regler och villkor i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och uppgifter som ursprungligen har framställts och underhållits i skriftlig form.

 

Fiktiva namn på företag, produkter, personer, karaktärer och/eller data som nämns på den här webbplatsen eller i dessa regler och villkor är inte avsedda att representera någon verklig person, produkt eller händelse eller något verkligt företag.

 

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.

 

25.  TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

 

Detta avtal regleras av lagarna i Sverige. Du samtycker härmed till att den exklusiva jurisdiktionen och platsen ska vara domstolarna i Sverige för alla tvister som uppstår av eller i samband med användningen av denna webbplats. Användning av denna webbplats är inte tillåten i något rättsområde där inte alla bestämmelser i dessa regler och villkor är giltiga, inbegripet och utan begränsning, detta avsnitt.

 

26.  ANVÄNDNING AV APP.

 

Detta avsnitt innehåller ytterligare regler och villkor (”Användarvillkor för app”) som styr din användning av vår app som kallas ”Hotels.com Mobile” (”Mobilappen”) på din mobiltelefon, smartphone eller annan mobil enhet. Genom att välja knappen ”Godkänner” när du använder appen går du med på att vara bunden av:

 

 

benämns nedan tillsammans ”våra Policyer/Mobilapp-policyer”. Om du inte samtycker till att vara bunden av våra Policyer, får du inte använda Mobilappen och måste välja knappen ”Avböjer” och ta bort Mobilappen från din enhet.

 

I gengäld för att du samtycker till att vara bunden av våra Policyer, ger vi dig en icke-exklusiv, icke överförbar licens att hämta, installera och använda Mobilappen, samt tillgång till det innehåll och den information som är tillgänglig inom Mobilappen (”Innehållet”) (inklusive, utan begränsning, pris på och tillgänglighet av resetjänster), i enlighet med bestämmelserna i våra Policyer.

 

Alla ovanstående regler och villkor styr:

 

 • din användning av vår webbplats
 • allt innehåll, tjänster, funktioner, programvara, kuponger och bonusprogram som är tillgängliga för dig via vår webbplats
 • vårt juridiska förhållande (inklusive men inte begränsat till vår ansvarsskyldighet gentemot dig) och
 • de rättigheter vi har

 

ska tillämpas lika och fullt ut och styra grundvalen på vilken Hotels.com gör Mobilappen och Innehållet tillgängliga för din användning. Alla hänvisningar till ”webbplatsen” i ovanstående regler och villkor ska, när sammanhanget så kräver, anses inkludera hänvisningar till Mobilappen och/eller Innehållet och ska gälla för din användning av Mobilappen och/eller Innehållet. Alla hänvisningar till ”avtal” eller ”regler och villkor” ska också, när sammanhanget så kräver, anses inkludera hänvisningar till dessa Användarvillkor för app. 

 

Denna Mobilapp är avsedd för din privata användning och inte för kommersiellt bruk.

 

Som ett villkor för din användning av denna Mobilapp och Innehållet, garanterar du att du inte kommer att använda denna Mobilapp och Innehållet för något olagligt ändamål eller i strid mot våra Policyer.

 

Din enhet måste vara ansluten till internet för att Mobilappen ska fungera korrekt. Du är ansvarig för att vidta alla åtgärder som behövs för att din enhet ska ha internetanslutning och är ansvarig för alla belopp som din tjänsteleverantör kan debitera dig som härrör från att Mobilappen överför och tar emot data (inklusive men inte begränsat till debiteringar för dataroaming). Observera att Mobilappen automatiskt kommer att överföra en liten mängd data som en del av dess normala drift, se avsnittet ”Information om dig och din användning av Mobilappen” nedan för mer information.

 

Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa regler och villkor eller som medges enligt lokal lag, åtar du dig att:

 

 • inte kopiera Mobilappen eller Innehållet utom när sådan kopiering har samband med normal användning av Mobilappen
 •  inte hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, översätta, sammanslå, anpassa eller modifiera Mobilappen eller Innehållet
 • inte göra ändringar eller modifieringar av hela eller delar av Mobilappen eller Innehållet, inte heller tillåta att Mobilappen eller Innehållet eller någon del av endera, kombineras med eller införlivas i några andra program
 • att inte ta isär, dekompilera, baklängesutveckla eller skapa härledda verk som baseras på, hela eller någon del av Mobilappen eller Innehållet, inte heller försöka göra något sådant utom i den utsträckning sådana handlingar inte kan förbjudas enligt lag och
 • att inte tillhandahålla eller på annat sätt göra Mobilappen eller Innehållet tillgängligt, helt eller delvis, (inklusive men inte begränsat till programlistor, objekt- och källprogramlistor, objektkod och källkod), i någon form till någon tredje part.

 

Du bekräftar:

 

 • att all immateriell egendom, äganderätt till och intresse i Mobilappen och Innehållet tillhör antingen Hotels.com eller våra produktleverantörer och tjänsteleverantörer. Dessa rättigheter skyddas av lagar och fördrag i hela världen. Alla sådana rättigheter förbehålls oss
 • att du inte har några rättigheter i, eller till, Mobilappen och Innehållet annat än den begränsade rätten att använda dessa i enlighet med våra Policyer
 • att Mobilappen och eventuell medföljande dokumentation och/eller relaterad teknisk information lyder under tillämpliga amerikanska lagar och föreskrifter för exportkontroll. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera Mobilappen, varken direkt eller indirekt, till länder för vilka amerikanska exportrestriktioner gäller.
 • Mobilappen tillhandahålls till dig utan kostnad.

 

Information om dig och din användning av Mobilappen

 

Vi behandlar information om dig i enlighet med vårt Sekretessmeddelande. Genom att använda Mobilappen samtycker du till sådan behandling. Vi föreslår att du läser vårt sekretessmeddelande noggrant. 

 

Som beskrivs ytterligare i vårt Sekretessmeddelande, kommer Mobilappen att automatiskt samla in uppgifter om:

 

 • hur du använder Mobilappen
 • vilket Innehåll du öppnar
 • tekniska fel eller problem som appen kan stöta på när den används.

 

Genom att använda Mobilappen bekräftar, godkänner och samtycker du till den automatiska insamlingen av dessa uppgifter.

 

När du använder Mobilappens funktioner ”hitta erbjudanden nära mig” eller ”använd nuvarande plats”, använder vi tillgänglig geografisk platsinformation från din enhet med GPS eller mobilnätverksdata för att hitta boenden nära din plats. Även om denna information samlas in anonymt kan denna information avslöja din exakta eller ungefärliga plats för Mobilappen, för oss. Vi använder denna information endast för att lokalisera boenden, vilket beskrivs ytterligare i vårt Sekretessmeddelande. Vi samlar inte in platsinformation via Mobilappen om du inte har aktiverat funktionen ”hitta erbjudanden nära mig” i Mobilappen. Genom att använda funktionen "hitta erbjudanden nära mig" bekräftar, godkänner och samtycker du till att Hotels.com använder ovan nämnda platsinformation för att tillhandahålla Innehåll och tjänster som är relevanta för din plats via Mobilappen. Du kan när som helst stänga av delning av platsinformation via Mobilappen i inställningsmenyn.

 

Uppsägning

 

Hotels.com kan säga upp dessa Mobilapp-policyer och användarvillkor med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till dig om:

 

 • du på ett väsentligt eller ihållande sätt bryter mot dessa policyer eller användningsvillkor eller
 • Hotels.com, enligt sitt eget gottfinnande, beslutar att, helt eller delvis, dra tillbaka Mobilappen.

 

Vid uppsägning oavsett orsak:

 

 • Alla rättigheter som beviljats dig för Mobilappen eller Innehållet enligt dessa användarvillkor upphör att gälla.
 • Du måste upphöra med all användning av Mobilappen och Innehållet.
 • Du måste radera eller ta bort Mobilappen från din enhet.

 

Dessa Mobilapp-policyer och användarvillkor är bindande för dig och oss, och för våra respektive efterträdare och övertagare. Du får inte överföra, tilldela, debitera eller på annat sätt avskilja dig från dessa Mobilapp-policyer och användarvillkor, eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter som uppstår enligt dessa Mobilapp-policyer och användarvillkor, utan vårt föregående skriftliga medgivande. Vi får, när som helst, överföra, tilldela, debitera, anlita underleverantör eller på annat sätt avskilja oss från dessa Mobilapp-policyer och användarvillkor, eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter som uppstår enligt dessa.

 

Om vi, vid något tillfälle, underlåter att kräva strikt fullgörande av någon av dina skyldigheter enligt dessa Mobilapp-policyer och användarvillkor, eller om vi underlåter att utöva någon av de rättigheter eller åtgärder som vi har rätt till enligt dessa Mobilapp-policyer och användarvillkor, ska detta inte innebära att vi framgent avstår från sådana rättigheter eller åtgärder och ska inte befria dig från att uppfylla sådana skyldigheter. Om vi avstår från att vidta åtgärder för en överträdelse ska detta inte innebära att vi framgent avstår från att vidta åtgärder för eventuella efterföljande överträdelser. Inget avstående från dessa Mobilapp-policyer och användarvillkor från vår sida ska vara i kraft om det inte uttryckligen anges att det är ett avstående och meddelas dig skriftligen.

 

Apple-enheter

 

Om du använder Mobilappen på en Apple-enhet (t.ex. iPhone, iPod, iPad) godkänner du, förutom ovanstående, även följande:

 

 • Du bekräftar att användarvillkoren endast gäller mellan oss och dig, och inte med Apple Inc. på One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, USA (”Apple”).
 • Den licens du fått för att använda Mobilappen är begränsad till en icke överförbar licens att använda Mobilappen på en produkt som du äger eller kontrollerar som använder ett operativsystem för mobila enheter från Apple (iOS).
 •  Du bekräftar att Apple inte har någon som helst skyldighet att tillhandahålla några underhålls- och supporttjänster med avseende på Mobilappen.
 • Om Mobilappen inte uppfyller tillämpliga garantier kan du meddela Apple, och Apple kommer att återbetala inköpspriset (om något) för Mobilappen till dig men, i den maximala utsträckning som medges i tillämplig lag, kommer Apple inte att ha någon annan garantiförpliktelse med avseende på Mobilappen.
 • Du bekräftar att vi, inte Apple, är ansvariga för att handlägga alla krav som du eller en tredje part kan framföra gällande Mobilappen.
 • Du bekräftar att Apple, om en tredje part hävdar att Mobilappen eller ditt ägande och användning av denna app kränker denna tredje parts immateriella rättigheter, inte kommer att vara ansvarigt för utredningen, försvaret, uppgörelsen och friskrivningen för sådana anspråk på intrång i immateriella rättigheter.
 • Du bekräftar och garanterar att du inte bor i ett land som är föremål för ett amerikanskt embargo eller som amerikanska myndigheter anser vara ett ”terroriststödjande land” och att du inte finns med på någon lista utfärdad av amerikanska myndigheter över förbjudna eller begränsade parter.
 •  Du bekräftar och samtycker till att Apple och Apples dotterbolag är tredje parts mottagare av Mobilapp-policyerna och användarvillkoren, och att Apple, när du accepterar dessa, har rättighet (och kommer att anses ha accepterat rättigheten) att genomdriva dessa mot dig som en tredje parts mottagare därav.

 

RESEFÖRSÄLJAREN
 
Hotels.com är en registrerad reseförsäljare i var och en av nedanstående delstater:
Kalifornien registreringsnummer: 2083949-50 
Florida registreringsnummer: ST-36670 
Hawaii registreringsnummer: TAR 7105
Iowa registreringsnummer: 862 
Nevada registreringsnummer: 2007-0019
Registrering som reseförsäljare i Kalifornien utgör inte delstatens godkännande.
 
SKATTEREGISTRERING I DELSTATEN NEW YORK
 
registreringsnumret för Hotels.com, L.P. i New York avseende omsättningsskatt är 752942061 och registreringsnumret för beläggningsskatt i New York City är 033984. 
 
Klicka här för mer information: New York State certificate New York City certificate 

 

Uppdaterades 6 december 2021

 

© 2021 Hotels.com, L.P. Med ensamrätt.