Presentkort från Hotels.com är tillgängliga i värden från 90 kr upp till 14 500 kr

Ta emot presentkort från Hotels.com via e-post
Välj omedelbar nedladdning av eGift-presentkortet från Hotels.com.
Det finns en rad olika presentkort att välja mellan, samt personliga meddelanden.Lös in online på Hotels.com.

Köp nu

Saldotjänster

Kommer snart: Saldotjänster

Om du vill kolla in saldot för ditt presentkort eller slå samman två eller fler presentkort till ett, skickar du ett e-postmeddelande till giftcards@hotels.com med ditt/dina presentkortsnummer och bevis på inköp. Alla frågor kommer att besvaras inom max. 48 timmar.

Presentkort för företag

Lär dig hur företag kan köpa presentkort som gåvor och incitament för kunder eller anställda.

Läs mer

VILLKOR:
Kortet är giltigt i 3 år efter inköpsdatum. CARDCO CXXXIX, Inc. är kortutgivare och ensam gäldenär till kortägaren. CARDCO kan överlåta sina kortutgivarskyldigheter till en befullmäktigad utan regressrätt. Om överlåtet är den befullmäktigade, och inte CARDCO, ensam gäldenär till kortägaren. Kortet distribueras av Hotels.com på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA. Hotels.com är inte gäldenär till kortägaren och har ingen anknytning till CARDCO. Användande av detta Kort omfattas av användarvillkor. Se sv.Hotels.com för fullständig information. Dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy som du kan hitta på mycardterms.com/hotels_intl/. Värdeförfrågan/kundsupport: giftcards@hotels.com