Juridisk information

Hotels.com driver webbplatsen https://sv.hotels.com/, som fungerar som ett gränssnitt mellan dig och de olika reseleverantörerna som erbjuder resetjänster.

 

Hotels.com, L.P. är ett registrerat bolag i Texas med sitt registrerade kontor på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA.

 

Telefonnummer: +1 469 3351197

 

När du bokar en resetjänst med hjälp av webbplatsen ingår du ett avtal med den relevanta reseleverantören som gör resetjänsterna tillgängliga – detta kan till exempel vara Hotels.com och/eller en boendeleverantör.

 

Telefonnummer: 08 50 252 025

E-post: SEsupport@chat.hotels.com  

 

När du ingår ett avtal med Hotels.com eller en boendeleverantör hittar du leverantörens företagsuppgifter [på sidan där du slutförde din bokning].

 

Varumärke och upphovsrätt

Om du har några frågor angående användning eller licensiering av varumärken eller upphovsrättsskyddat material kan du kontakta oss på:

Upphovsrättsanspråk: CopyrightComplaints@expediagroup.com  

Varumärkesanspråk och rapporter om intrång på immateriella rättigheter: TrademarkComplaints@expediagroup.com

Juridiska frågor och säkerhetsfrågor

Om du har juridiska frågor eller säkerhetsfrågor kan du kontakta oss på eunotifications@expediagroup.com.

Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på  http://ec.europa.eu/odr.