0 stämplar - 9 stämplar

10 stämplar - 29 stämplar

Minst 30 stämplar

Allmänna villkor för Rewards

*Hotels.com® Rewards gäller för gäster som är 18 år och som har registrerat sig med en giltig e-postadress. Du får en stämpel när du bokar och bor en natt på ett deltagande boende. När du har samlat 10 stämplar får du en bonusnatt* att lösa in på valfritt deltagande boende. Vi räknar ut genomsnittsvärdet för alla 10 stämplar som du har samlat (före skatter och avgifter) och ger dig det beloppet i form av en bonusnatt*. Du behöver bara betala skatter och avgifter för din bonusnatt*. Om du väljer ett rum, en lägenhet eller liknande som kostar mer, behöver du betala mellanskillnaden. Du kan varken samla stämplar eller lösa in bonusnätter* om du betalar med en rabattkupong eller bokar en paketresa. Stämplar och bonusnätter som samlats går ut om du inte har bokat och genomfört bokningen med ditt Hotels.com® Rewards-konto under de 12 senaste månaderna. Läs de fullständiga reglerna och villkoren.

Medlemspriser

Medlemspriser är tillgängliga för Hotels.com®-appens användare och Hotels.com® Rewards-medlemmar. Endast tillgängliga på utvalda boenden och datum. Gäller i enlighet med fullständiga regler och villkor.