Döängen är ett minnesmärke i Klågerup över de bönder som dog i Klågerupsupproret 1811. Omkring 1 200 bönder samlades på Klågerups gård för att protestera mot riksdagsbeslutet att ännu flera män skulle behöva gå ut i krig, i en tid då det dessutom rådde stor nöd. Militären kallades till platsen och började beskjuta folkmassan, vilket ledde till att 30 bönder dog och 60 sårades. En minnessten restes 1991 på ett stenröse på platsen där upproret tros ha ägt rum, och stenen fungerar idag som ett monument över alla de bönder som sårades och förolyckades i stridigheterna mot militären.

Döängen i Malmö - en av höjdpunkterna från 13 annorlunda saker att göra i Malmö (Läs allt om Malmö här)

foto av Jorchr (CC BY-SA 3.0) redigerad

Döängen symboliserar en tragisk historia

Klågerupsmassakern hade sin bakgrund i tidigare oroligheter. Bara två år tillbaka hade Sverige besegrats i kriget mot Ryssland och då förlorat Finland. Efter det stora nederlaget bestämdes att soldater skulle tas ut från allmogen för att täcka upp för alla de förlorade mannarna. Tanken var att Sverige skulle gå med i Napoleonkrigen ute i Europa och därigenom erövra tillbaka mark. Det här var inget som bondebefolkningen tyckte om, och detta ledde till att stridigheter uppstod. Inga familjer ville förlora fler söner, fäder och makar, och därför samlades bönderna på Klågerups sätesgård den 15 juni 1811 för att protestera.

Bra att veta om Döängen

Döängen ligger strax väster om länsväg 108, cirka två mil öster om Malmö. Stenrösets läge gör att du lättast når det bil, men det är också möjligt att ta sig till platsen med buss. Då får du dock räkna med en promenad på cirka 20 minuter innan du kommer fram. Omkring en kilometer väster om Döängen ligger även två andra historiska besöksmål, nämligen Prästastenarna och Mångelsten. Prästastenarna från 1700-talet markerar platsen där man tror att prästerna från de närliggande byarna Hyby och Bara möttes för att samtala. Mångelsten är en domarring med fyra resta och åtta liggande stenar.

foto av Jorchr (CC BY-SA 3.0) redigerad

Döängen i Malmö

Adress: 233 75 Klågerup, Sverige